Meillä on yksinkertainen tehtävä:

Autamme ruokapalvelualaa toimittamaan terveellisiä, kestäviä aterioita tavalla, joka on kestävä niin ihmisten kuin planeettammekin kannalta.

Sanoimme, että tehtävä on yksinkertainen... Ei helppo.

Miksi olemme olemassa?

Olemme olemassa ateriaorganisaatioiden ja niiden ruokailijoiden arjen helpottamiseksi. Nykypäivän ruokailijat ovat entistä tietoisempia ja vaativat yhä enemmän valinnanvapautta ja mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Jotta asiakkaalle voidaan tuottaa oikeaa laatua, ketjun kaikkien osien on oltava täydellisesti hallinnassa. Tämä on usein haastavaa, sillä ateriaprosessi – suunnittelusta ja hankinnasta aina tuotantoon, tarjoiluun ja seurantaan – on monitahoinen kokonaisuus, jota on vaikea arvioida.

Monet työvaiheet ovat edelleen manuaalisia, ja eri osa-alueisiin pätevät erilaiset avainluvut. Tämä tekee prosessista tehottoman ja vaikeasti arvioitavan. Kustannukset kasvavat, ja päätöksiä tehdään puutteellisin perustein – reagoivasti eikä ennakoivasti.

Matilda – Food Service Resource Management -alusta

Matilda on luotu vastaamaan näihin haasteisiin. Se on helppokäyttöinen alusta, joka sisältää rajapinnan ateriaprosessin kaikkiin osiin. Alustan avulla voit jäsentää koko työnkulun ja kerätä kaikki tiedot samaan paikkaan. Näin organisaatiosi voi keskittyä tärkeimpään eli ruokailijoihin.

Miksi nyt?

Agenda 2030 -tavoiteohjelma on lisännyt sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioihin kohdistuvaa painetta yhtäältä tietoisuuden myötä kasvaneen kysynnän ja toisaalta viranomaisten asettamien tavoitteiden kautta. Toimijat, jotka onnistuvat mukautumaan uusiin olosuhteisiin uuden tekniikan ja digitalisaation avulla, löytävät uusia työskentelytapoja ja saavuttavat vaaditun tason nopeammin. Niiden yritysten, jotka epäonnistuvat tässä, on vaikea selviytyä. Julkiset organisaatiot, jotka epäonnistuvat, voivat puolestaan saada sapiskaa sekä medialta että veronmaksajilta.

Miksi tämä on tärkeää?

Koko ateriaprosessi on hallittava täydellisesti yksityiskohtiin asti, jotta päätöksillä on myönteinen vaikutus kestävyyteen, terveyteen ja talouteen. Vasta, kun näemme prosessin kaikki vaiheet hankinnasta, suunnittelusta ja tuotannosta aina tarjoiluun ja seurantaan asti, voimme:

  • Tasapainottaa kestävyydenlaadun ja ravintoarvot
  • Tehostaa toimintaa digitalisaation avulla
  • Vähennä ruokahävikkiä

Ruoka on tärkeämpää kuin koskaan

Ruoan osuus maailman kaikista päästöistä on kolmannes, ja kolmannes kaikesta ruoasta heitetään pois. Jos YK:n kestävän kehityksen tavoitteet halutaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, tuotannon ja hallinnan on oltava kestävämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Yhteinen alusta

Matilda FSRM:n (Food Service Resource Management) avulla voit koota kaikki prosessiin osallistuvat työntekijät samalle alustalle. Jokainen heistä on tärkeä ilmastoälykkäässä, jäljitettävässä ja läpinäkyvässä kokonaisuudessa – hankinnasta ja aterioiden suunnittelusta aina tarjoiluun ja seurantaan.

Goal 12 - Responsible consumption and production
Goal 13 - Climate Action
Goal 14 - Life below water
Goal 15 - Life on land

Ihmisille

Tietoisuus ruoan ja ruokavalion terveysvaikutuksista lisääntyy Yhä useammat haluavat lisätietoa siitä, miten omaa hyvinvointia voi parantaa. Samoin jokaiselta ateria-alan toimijalta odotetaan vastuuta sairauksien ja inhimillisen kärsimyksen torjunnasta. Jokaisen toimijan on oltava osa ratkaisua, jolla parannetaan ihmisten terveyttä ja tehdään yhteiskunnasta kestävä.

1/3

1/3 hiilijalanjäljestämme tulee elintarviketuotannosta - enemmän kuin koko maailman liikenteestä​

2.

Ruokailutottumuksemme ovat toiseksi suurin sairauksiin liittyvä elämäntapatekijä

1/2

Noin 50% Suomen aikuisista on ylipainoisia tai liikalihavia ​

Puolustamme seuraavia

Terveys

Digitalisaation avulla voimme nähdä kokonaisuuden, yhdistää useista lähteistä saatavan datan reaaliajassa ja tarjota käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat tehdä parempia päätöksiä. Tämä puolestaan johtaa laadun paranemiseen ja säästöihin.

kestävyys

Ruoan osuus ilmastovaikutuksestamme on miltei kolmasosa. Ottamalla ilmastoparametrit huomioon koko ateriaprosessissa suunnittelusta aina optimointiin, mittaukseen ja seurantaan voimme tukea siirtymää kohti entistä kestävämpää ruokavaliota.

Digitalisaatio

Uskomme, että tieto ja ratkaisut, jotka kattavat koko ateriaprosessin hankinnasta, suunnittelusta ja tuotannosta aina tarjoiluun ja seurantaan, voivat auttaa parantamaan kaikkien ruokailijoiden – koululaisten, potilaiden ja ruokavieraiden – terveyttä.

Sektorit

Matilda Foodtech är plattformen som binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från livsmedelsupphandling till måltidsprocessen. Alltid med hållbarheten i fokus.

Kunnat

Älykkäämmät elintarvikehankinnat ja digitaalisettyönkulut muun muassa koulujen, päiväkotien, tuotantokeittiöiden, palvelukeittiöidenja jakelukeittiöiden henkilöstöjen välillä auttavat minimoimaan ruokahävikin jatakaamaan ravitsevan ja korkealaatuisen ruokavalion iästä riippumatta.

Hyvinvointialueet

Digitalisaatio ja automatisaatio voivat auttaa täyttämäänpotilaiden ja kotipalveluasiakkaiden tarpeet entistä paremmin ja tarjoamaanhoukuttelevia, joustavia aterioita hallittavissa olevilla kustannuksilla.

Toimitilojenhallinta ja ammattikeittiöt

Erilaisten ruokalistojen valmistaminen eri toimialojen asiakkaille edellyttää järjestelmää, joka mahdollistaa sekä joustavuuden että täydellisen hallinnan.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelujen osalta on tärkeää, että tilaukset, ennusteet ja tuotantotiedot pitävät paikkansa. Lisäksi suurena haasteena on logistiikka.

Ravintolat

Ravintolan maine perustuu ruoan taustan täydelliseen läpinäkyvyyteen toimittajalta ruokavieraalle. Samalla on huolehdittava myös siitä, että katteet on helppo laskea toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Puolustusvoimat

Ravitsevien ja maistuvien aterioiden tarjoaminen Puolustusvoimille merkitsee ainutlaatuisia haasteita erityisesti logistiikan osalta.

Yhteydenotot

Ruoka- ja ateriaorganisaatiot ovat lähellä sydäntämme. Olemme rakentaneet yhtiömme ja alustaamme kuuntelemalla asiakkaidemme tarpeita. Tiedostamme myös, että kaikki organisaatiot ovat erilaisia, ja autamme mielellämme sinunkin organisaatiotasi koosta ja toimialasta riippumatta.