Oppdraget vårt er enkelt:

Å hjelpe måltidsbransjen med å levere sunne, bærekraftige måltider på en måte som er bra for både menneskene og kloden.

Vi sa enkelt ... Ikke lett.

Hvorfor er vi til?

Vi er til for å gi måltidsorganisasjonene og deres måltidsgjesteren enklere hverdag. Dagens måltidsgjester er mer bevisst og krever stadig større valgfrihet og mulighet til å gjøre informerte valg. 

For å kunne levere riktig kvalitet til måltidsgjesten trengs det full kontroll i alle ledd. Dette er ofte en utfordring, fordi måltidsprosessen er omfattende og vanskelig å ha full oversikt over – fra planlegging og innkjøp til produksjon, servering og oppfølging. 

Flere av momentene er fremdeles manuelle, og ulike avdelinger styres av ulike nøkkeltall. Dette fører til at prosessen blir ineffektiv og gjør det vanskelig å ha oversikt. Kostnadene øker, og det tas beslutninger på mangelfullt grunnlag – reaktivt i stedet for proaktivt.

Matilda - plattformen for Food Service Resource Management

Matilda ble utviklet for å løse disse utfordringene. Det er en brukervennlig plattform med grensesnitt for alle deler av måltidsprosessen. Strukturer hele arbeidsflyten og samle all informasjon på ett og samme sted – slik at dere kan fokusere på måltidsgjestene.

Hvorfor nå?

Agenda 2030 har økt presset på organisasjonene i både privat og offentlig sektor, både i form av økt etterspørsel fra opinionen og i form av konkrete målsettinger fra myndighetene. Aktører som klarer å tilpasse seg de nye omstendighetene ved hjelp av ny teknologi og digitalisering, vil finne nye arbeidsmåter og nå det nødvendige nivået raskere. Bedrifter som mislykkes kommer til å få problemer med å overleve. Offentlige organisasjonersom ikke lykkes, risikerer kritikk fra både medier og skattebetalere.

Hvorfor er dette viktig?

Vi mener at kontroll gjennom hele måltidsprosessen, helt ned på detaljnivå, er en forutsetning for å kunne ta beslutninger som har positiv innflytelse på bærekraft, helse og økonomi. Først når vi ser på alle trinn i prosessen, fra innkjøp, planlegging, produksjon, servering og oppfølging, er det mulig å:

  • Balansere bærekraft, kvalitet og næring
  • Effektivisere ved hjelp av digitalisering
  • Redusere matsvinnet

Maten, viktigere enn noensinne

Maten står for en tredjedel av verdens utslipp, og en tredjedel av all mat blir kastet. Hvis de globale målene skal nås innen 2030, må produksjonen og håndteringen endres slik at den blir mer bærekraftig, sikker og effektiv.

En felles plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knytter du sammen samtlige medarbeidere i hele prosessen. Alle er viktige for å kunne jobbe klimasmart, sporbart og transparent. Fra innkjøp til måltidsplanlegging, servering og oppfølging.

Goal 12 - Responsible consumption and production
Goal 13 - Climate Action
Goal 14 - Life below water
Goal 15 - Life on land

For menneskene

Bevisstheten om hvordan mat og kosthold påvirker helsen øker. Stadig flere vil vite mer om hvordan de kan oppnå økt velvære. På samme måte forventes det at alle aktører i måltidsbransjen skal ta ansvar for å forhindre sykdom og helseplager. At aktørene skal være en del av løsningen når det gjelder menneskers helse, noe som er en forutsetning i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

3

Dårlig kosthold er den tredje største årsaken til død 
og uførhet i Norge

60%

Av de voksne over 20 år er overvektige eller sykelig overvektige​ 

1/3

Av vårt CO2-fotavtrykk kommer 
fra matindustrien –det er mer enn ALL transport i verden​

Vi står for

Helse

Digitaliseringen gjør det mulig for oss å se helheten, kombinere data fra flere kilder i sanntid og gi brukerne innsikter slik at de kan ta bedre beslutninger som fører til økt kvalitet og besparelser.

Bærekraft

Maten står for nesten en tredjedel av klimapåvirkningen. Ved å ta hensyn til klimatall i hele måltidsprosessen, i alt fra planlegging, optimalisering, måling og oppfølging, kan vi støtte skiftet mot et mer bærekraftig kosthold.

Digitalisering

Ved hjelp av kunnskap og løsninger for hele måltidsprosessen, fra innkjøp, planlegging og produksjon til servering og oppfølging, mener vi at vi kan bidra til bedre helse for elever, pasienter og gjester – for alle som spiser maten. 

Sektorer

Matilda Foodtech är plattformen som binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från livsmedelsupphandling till måltidsprocessen. Alltid med hållbarheten i fokus.

Kommuner

Smartere innkjøp av næringsmidler (råvarer) og digitale arbeidsprosesser for blant annet personale i hjemmetjeneste, skole, produksjonskjøkken og mottakskjøkken reduserer matsvinn og sikrer næringsrik kost av høy kvalitet for elever og eldre.

Sykehus og regioner

Digitalisering og automatisering kan bidra til at pasientens behov tilgodeses på en bedre måte, og til å tilby attraktive, fleksible måltider samtidig som kostnadene holdes under kontroll.

Facility Management og storkjøkken

Å forberede ulike menyer for ulike kunder i ulike bransjer krever et system som tilbyr både fleksibilitet og fullt tilsyn.

Catering

For cateringbedrifter er det viktig at bestillinger, prognoser og produksjonsunderlag stemmer. Dessuten er logistikken en stor utfordring.

Restaurantgrupper

Restaurantens rykte avhenger av total mattransparens, fra leverandør til gjest – samtidig som man sørger for at det er enkelt å beregne marginene i hele virksomheten.

Forsvar

Å levere næringsrike og gode måltider til forsvaret innebærer unike utfordringer, særlig med tanke på logistikk.

Kontakt

Vi er brennende opptatt av mat og måltidsorganisasjoner. Vi har bygget opp selskapet og plattformen ved å lytte på kundenes behov. Vi er også bevisst på at ingen organisasjoner er like – vi ser frem til å høre fra dere – uansett størrelse eller bransje.