Kävlingen kunta on vähentänyt aliravitsemusta vanhainkodeissaan

Pienten energia- sekä ravintotäytteisten aterioiden avulla aliravittujen vanhusten määrä on huomattavasti pienentynyt. Näiden aterioiden avulla vanhainkodin asukkaiden hoitotarve pienenee. Hoitotarpeen pienenemisen rinnalla vanhusten elämän laatu on myös parantunut.

Mat på äldreboende

Ali-ravitsemus, kasvava ongelma vanhusten parissa

Kävlingen kunnassa on reagoitu siihen, että riski aliravitsemukseen sekä aliravittujen vanhusten määrä yhteiskunnassamme kasvaa päivittäin. Aliravitsemus johtaa heikkouteen sekä hoidon tarpeen kasvuun. Aliravitsemuksella on myös negatiivisa vaikutuksia yleiseen elämän laatuun. Ikä-ihmisten määrä yhteiskunnassa on tänään suuri ja se kasvaa koko ajan. Tämä lisää hoitopainetta. Juuri siksi kunta päätti ottaa kasvavan ongelman omiin käsiinsä.

Pienet ravinteikkaat ateriat lisäävät valinnan vapautta

Juuri siksi kunta päätti viedä kyseistä vanhainruoka projektia, johon on panostettu iso määrä aikaa aliravitsemuksen vähentämiskeksi. He ovat luoneet täysin uusia reseptejä joiden avulla on helppoa tarjoilla pieniä sekä ravinteikkaita aterioita joihin on lisätty rasvaa sekä proteiinia.

Ikä-ihmiset eivät yleensä jaksa isoja annoksia minkä takia heidän on saatava tarpeelliset ravinnot pienemmissä pakkauksissa. Ihmisen keholla on loppujen lopuksi vain hyötyä siitä ravinnosta joka päättyy vatsaan.

Meny

Pienet annokset johtavat siihen että yhä useammat jaksavat syödä ruokansa sen sijaan että se päättyy roskakoriin - Elin Rigo, Ateriankehittäjä, Kävlingen kunta.

Kävlingen kunnalla on tarjolla yhä useampia ateriavaihtoehtoja, jotta menyyltä aina löytyisi mieluisaa syötävää. Päivän lounaan lisäksi A la carte-puolelta löytyy aina kuusi ateriavaihtoehtoa, sekä lounaaksi että illalliseksi. Pääaterioiden; aamupalan, lounaan sekä illallisen lisäksi tarjolla on 3-4 välipalaa jotta myös pieniruokaiset asukkaat saavat tarpeeksi ravintoa ylläpitääkseen omia voimia.

Oikeat annoskoot

Oikean kokoisten annosten määrittämiseen käytettiin pilottiprojektia johon vanhainkodin ennalta valittujen osastojen ruokavieraat sekä henkilökunta osallistuivat. Osastoilla työskentelevä henkilökunta tietää loppujen lopuksi parhaiten kuinka paljon vanhukset jaksavat syödä, jotta ruokaa ei päädy roskiin.

Ravintolaskettu ruoka

Jotta pienemmän kokoiset annokset kattaisivat samat ravintotarpeet kuin suuremmat, annosten ravintoarvot ovat laskettava. Kävlingen kunta laskevat kaikkien aterioiden ravintoarvot Mashie toimintajärjestelmäohjelmalla.

Laskemme kaikki ateriamme ravintoarvot Mashiessä jotta voimme olla varmoja siitä että asukkaamme saavat oikean ravinnon myös pienempien annoksien kautta - Elin Rigo, Ateriankehittäjä, Kävlingen kunta.

Storkök

Kaikki reseptimme ovat Mashiessä jotta kokkimme pystyvät helposti valmistamaan oikean määrän ruokaa sekä kontrolloimaan erikoisruokavalioita sekä eri rakenteista ruokaa. On tärkeää, että oikean ruoan tilaaminen keittiöstä on henkilökunnalle helppoa, sekä että oikean ruokamäärän toimitus, selvillä annoskoko merkinnöillä, sujuu vaikeuksitta.

Näin teette onnistuaksenne

Jotta onnistutte näin kattavassa projektissa joka koskee monta ihmistä on tärkeää, että kaikki ymmärtävät projektin arvon. Erityisen tärkeää on saada poliitikot mukaan hankkeeseen sillä projektin alussa syntyy helposti isompia kustannuksia.

Käyttäkää työntekijöiden ideoita ja kokemuksia sekä kehottakaa heitä osallistumaan projektiin. Henkilökunnan osallistuminen sekä koulutus on tosi tärkeää projektin onnistumisen kannalta - Elin Rigo, Ateriankehittäjä, Kävlingen kunta.

Varmista että oikeat osaamiset päätyvät oikeisiin paikkoihin. Ota mukaan osastojen henkilökunta projektiin, he ovat lähellä ruokavieraita ja tuntevat asukkaat parhaiten. Saa myös ruokavieraat osallistumaan mielipiteidensä kanssa. Lopuksi älä unohda seurantaa. Ole yhteydessä kaikkiin osallistujiin säännöllisesti. Selvitä mitkä osiot menevät hyvin ja mitkä eivät suju suunnittelujen mukaisesti. Hyödynnä työntekijöiden ideoita ja kokemuksia sekä saa heidät osallistumaan projektiin. Henkilökunnan osallistuminen sekä koulutus on projektin kannalta hyvin tärkeää.

Hyödyllistä tietoa
Sodexo

Ateriasuunnittelu

Sodexo Finland tehostaa ateriapalvelujaan Mashie toiminnonohja...

Sodexo Finland ateriapalvelut ovat kolmen viimeisen vuoden ajan laajentaneet Mashie toiminnonohjausjärjestelmän käyttöä. Tänään kaikki So...

Livsmedelspriser

Ateriasuunnittelu

Vaudilla nousevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa pa...

Rajussa nousussa olevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa painetta kunnille ja maakunnille, joiden jo valmiiksi kuormittuneilla m...

Halmstad Minskat Matsvinn

Kestävä kehitys

Halmstadin kunta vähensi ruokahävikkiään mittauksin

Halmstadin kunta alkoi jo vuonna 2009 mittaamaan ruokahävikkiään satunnaisesti Excel-taulukon avulla, nyt kunta seuraa päivittäin hävikki...