Meillä on yksinkertainen tehtävä:

Autamme ruokapalvelualaa toimittamaan terveellisiä, kestäviä aterioita tavalla, joka on kestävä niin ihmisten kuin planeettammekin kannalta.

Miksi olemme olemassa?

Olemme olemassa ateriaorganisaatioiden ja niiden ruokailijoiden arjen helpottamiseksi. Nykypäivän ruokailijat ovat entistä tietoisempia ja vaativat yhä enemmän valinnanvapautta ja mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Jotta asiakkaalle voidaan tuottaa oikeaa laatua, ketjun kaikkien osien on oltava täydellisesti hallinnassa. Tämä on usein haastavaa, sillä ateriaprosessi – suunnittelusta ja hankinnasta aina tuotantoon, tarjoiluun ja seurantaan – on monitahoinen kokonaisuus, jota on vaikea arvioida.

Monet työvaiheet ovat edelleen manuaalisia, ja eri osa-alueisiin pätevät erilaiset avainluvut. Tämä tekee prosessista tehottoman ja vaikeasti arvioitavan. Kustannukset kasvavat, ja päätöksiä tehdään puutteellisin perustein – reagoivasti eikä ennakoivasti.

Matilda Footech

Matilda – Food Service Resource Management -alusta

Matilda on luotu vastaamaan näihin haasteisiin. Se on helppokäyttöinen alusta, joka sisältää rajapinnan ateriaprosessin kaikkiin osiin. Alustan avulla voit jäsentää koko työnkulun ja kerätä kaikki tiedot samaan paikkaan. Näin organisaatiosi voi keskittyä tärkeimpään eli ruokailijoihin.

Miksi nyt?

Agenda 2030 -tavoiteohjelma on lisännyt sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioihin kohdistuvaa painetta yhtäältä tietoisuuden myötä kasvaneen kysynnän ja toisaalta viranomaisten asettamien tavoitteiden kautta. Toimijat, jotka onnistuvat mukautumaan uusiin olosuhteisiin uuden tekniikan ja digitalisaation avulla, löytävät uusia työskentelytapoja ja saavuttavat vaaditun tason nopeammin. Niiden yritysten, jotka epäonnistuvat tässä, on vaikea selviytyä. Julkiset organisaatiot, jotka epäonnistuvat, voivat puolestaan saada sapiskaa sekä medialta että veronmaksajilta.

Miksi tämä on tärkeää?

Koko ateriaprosessi on hallittava täydellisesti yksityiskohtiin asti, jotta päätöksillä on myönteinen vaikutus kestävyyteen, terveyteen ja talouteen. Vasta, kun näemme prosessin kaikki vaiheet hankinnasta, suunnittelusta ja tuotannosta aina tarjoiluun ja seurantaan asti, voimme:

  • Tasapainottaa kestävyydenlaadun ja ravintoarvot
  • Tehostaa toimintaa digitalisaation avulla
  • Vähennä ruokahävikkiä

Puolustamme seuraavia

alt='Lösningar Icon Återställd'

Terveys

Digitalisaation avulla voimme nähdä kokonaisuuden, yhdistää useista lähteistä saatavan datan reaaliajassa ja tarjota käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat tehdä parempia päätöksiä. Tämä puolestaan johtaa laadun paranemiseen ja säästöihin.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

kestävyys

Ruoan osuus ilmastovaikutuksestamme on miltei kolmasosa. Ottamalla ilmastoparametrit huomioon koko ateriaprosessissa suunnittelusta aina optimointiin, mittaukseen ja seurantaan voimme tukea siirtymää kohti entistä kestävämpää ruokavaliota.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Digitalisaatio

Uskomme, että tieto ja ratkaisut, jotka kattavat koko ateriaprosessin hankinnasta, suunnittelusta ja tuotannosta aina tarjoiluun ja seurantaan, voivat auttaa parantamaan kaikkien ruokailijoiden – koululaisten, potilaiden ja ruokavieraiden – terveyttä.

Foodtech inspiration
Sös Bricka

Kestävä kehitys

Uusi ateriakonsepti on vähentänyt hävikkiä ja parantanut asiak...

Uuden ja joustavan ateriakonseptin avulla ruotsalainen Södersjukhuset on laskenut hävikkiä seitsemälläkymmenellä prosentilla, erityisruok...

Livsmedelspriser

Ateriasuunnittelu

Vaudilla nousevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa pa...

Rajussa nousussa olevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa painetta kunnille ja maakunnille, joiden jo valmiiksi kuormittuneilla m...

Halmstad Minskat Matsvinn

Kestävä kehitys

Halmstadin kunta vähensi ruokahävikkiään mittauksin

Halmstadin kunta alkoi jo vuonna 2009 mittaamaan ruokahävikkiään satunnaisesti Excel-taulukon avulla, nyt kunta seuraa päivittäin hävikki...