Omavalvonta ja riskianalyysi

Kaikkien ruokaa tarjoilevien yritysten on vastattava siitä, että ruokaa on turvallista syödä. Kaikki ravintoloissa ja suurkeittiöissä työskentelevät tietävät, että omavalvonta on äärimmäisen tärkeää. Samalla se ei välttämättä kuulu keittiöhenkilöstön suosikkitehtäviin. Ruoan turvalliseen tarjoiluun vaaditaan erilaisia työkaluja, joiden avulla on helppo dokumentoida, seurata ja raportoida asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Yhdessä elintarvikehankintojen ja ateriasuunnittelun moduulien kanssa saat kaikki ateriaprosessin vaiheet hallintaan – hankinnoista tuotantoon, tarjoiluun ja seurantaan.

Livsmedelssäkerhet Egenkontroll
alt='Mobil Lösningar Icon'

Helppokäyttöisyys

Rutiinien kuvaukset, tarkistuslistat ja muistutukset ovat helposti saatavilla sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Turvallisuus

Organisaation elintarviketurvallisuuteen liittyvät rutiinit pysyvät hallinnassa ja sekä keittiöhenkilöstö että yritysjohto voivat tarkistaa helposti, että rutiineja noudatetaan.

alt='Tid Lösningar Icon'

Säästää aikaa

Selkeiden rutiinien ja muistutusten ansiosta käyttäjät voivat rekisteröidä tiedot nopeasti suoraan puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Näin päästään eroon kansioista ja irtolappusista.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Helpottaa tarkastusten yhteydessä

Kaikki tiedot ovat helposti saatavilla ja kätevästi raportoitavissa elintarvikevalvonnan tarkastusten yhteydessä.

Parempi elintarviketurvallisuus

Hyvän elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi vaaditaan, että yritykset tuntevat elintarvikkeiden käsittelyyn sisältyvät riskit, että laaditaan turvallisuutta tukevat rutiinit, ja että niiden noudattamista valvotaan ja seurataan säännöllisesti. Kaiken tämän ylläpitämiseksi noudatetaan HACCP-järjestelmän periaatteita.

Digitaalinen ratkaisu auttaa ateriaorganisaatioita ottamaan elintarviketurvallisuuden hallintaansa. Se lisää turvallisuutta ja jäljitettävyyttä koko toiminnassa.

Egenkontroll & Riskanalys 400
Illustrations Egenkontroll & Riskanalys Latt 400

Helppo toimia oikein

Rutiinien kuvaukset, tarkistuslistat ja muistutukset ovat helposti saatavilla sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla.

Tiedämme, että ruoanvalmistuksen asiantuntijat eivät aina ole IT-asiantuntijoita, eikä heidän tarvitsekaan olla. Siksi Matilda Omavalvonnan käyttöliittymä perustuu käyttäjien rooleihin. Ruoanvalmistuksesta vastaavalla henkilöstöllä on käytettävissään tarvitsemansa toiminnot käyttäjäystävällisessä käyttöliittymässä. Toisin sanoen järjestelmän käyttö vaatii erittäin vähän opettelua ja ennakkotietoja.

Säästä aikaa tekemällä oikeita asioita

Säästä aikaa keskittymällä oikeisiin asioihin. Omavalvonnan ei tarvitse viedä liian paljon aikaa. Kaiken pitää toimia hyvin ja helposti sekä valvontatoimia suorittavien käyttäjien että rutiinit määrittävän ja niiden noudattamista seuraavan hallinnon kannalta.

Illustrations Egenkontroll & Riskanalys 400
Foodtech inspiration
Rouka Ja Data

Ateriasuunnittelu

Ruoka ja data kulkevat rinnakkain

Ruoka on elintärkeää ihmiskunnalle, mutta ruoka on myös dataa. Yhteiskunta asettaa jatkuvasti korkeampia vaatimuksia sille mitä syömme, m...

Joutuu

Kestävä kehitys

Seuratkaa ruokahävikkimittauksianne ja kehitelkää parannuksia

Oletteko mitanneet ruokahävikkiä jonkin aikaa kunnassanne tai alueellanne ja saaneet tietoa mittausjakson ajalta. Nyt on aika seurata tul...

Livsmedelspriser

Ateriasuunnittelu

Vaudilla nousevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa pa...

Rajussa nousussa olevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa painetta kunnille ja maakunnille, joiden jo valmiiksi kuormittuneilla m...

Tilaa Matilda News