Ruoka ja data kulkevat rinnakkain

Ruoka on elintärkeää ihmiskunnalle, mutta ruoka on myös dataa. Yhteiskunta asettaa jatkuvasti korkeampia vaatimuksia sille mitä syömme, miten ruoka joutuu lautasillemme sekä aterian vaikutukseen terveydelle, ympäristölle ja taloudelle. Ateriakokemuksen digitalisoinnista on tullut edellytys, jotta vaatimukset voidaan täyttää.

matsvinn

Sekä julkisilla että yksityisillä ateriaorganisaatioilla on tänä päivänä monia manuaalisia vaiheita ateriaprosessissaan, tästä syystä kaikkea tarvittavaa dataa ei taltioida. Dataa tarvitaan, jotta työ voidaan suorittaa hyvin sekä antaa yleiskuva, joka mahdollistaa asetettujen tavoitteiden ja avainlukujen seurannan. Puutteellisen datan seuraus on kohonneet kustannukset, lisääntynyt hävikki ja tuskastuneet työntekijät. Ilman seurantaa myös C02-arvojen vähentämisen strategiset tavoitteet, seurattavuus ja aterioiden laatu ovat vaikeita saavuttaa.

Ateriaprosessin digitalisoimisen avulla kaikki tieto on koostettu yhteen paikkaan, tämä varmistaa laadun ja läpinäkyvyyden ruokailijaa kohtaan. Tämä johtaa myös ajan sekä rahan säästämiseen, sillä useita manuaalisia prosesseja voidaan automatisoida. Matilda Foodtech toimittaa ratkaisuja koko ateriaprosessia varten, nämä tehostavat ja parantavat työnkulkua kunnissa, alueilla ja yksityisellä sektorilla. Matilda ratkaisujen ainutlaatuisuuden tae on tietokantamme, joka kerää tärkeää dataa antaakseen kattavan kuvan ateriaprosessista. Tämän ansiosta ateriaorganisaatiot voivat tavoitella korkeampaa laatua saaden samalla ateriakustannukset kuriin.

Useimmissa ateriaorganisaatioissa on edelleen suurta parannuspotentiaalia koskien sekä ateriakustannuksia että kestävyyttä. Vasta viimevuosina useat toimijat ovat kiinnittäneet tarkemmin huomiota aterioiden digitalisointiin, tämä luo etuja sekä ruokaileville asiakkaille että julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Hyödyllistä tietoa
Måltidsorganisationer I Kristider

Ateriasuunnittelu

Ruokapalvelun ohjausjärjestelmän joustavuus – kriisiaikojen me...

Maaliskuusta 2020 lähtien suurin osa yrityksistä ja yhteisöistä on ryhtynyt erilaisiin toimenpiteisiin koronan vuoksi, eikä vuoden 2021 a...

Sodexo

Ateriasuunnittelu

Sodexo Finland tehostaa ateriapalvelujaan Mashie toiminnonohja...

Sodexo Finland ateriapalvelut ovat kolmen viimeisen vuoden ajan laajentaneet Mashie toiminnonohjausjärjestelmän käyttöä. Tänään kaikki So...

Joutuu

Kestävä kehitys

Seuratkaa ruokahävikkimittauksianne ja kehitelkää parannuksia

Oletteko mitanneet ruokahävikkiä jonkin aikaa kunnassanne tai alueellanne ja saaneet tietoa mittausjakson ajalta. Nyt on aika seurata tul...