Mat och data går hand i hand

Mat är livsviktigt för mänskligheten, men mat är också data. Samhället ställer allt högre krav på vad vi äter, hur maten hamnar på tallriken samt vilken inverkan måltiden har på hälsa, miljö och ekonomi. Digitalisering av måltidsupplevelsen har blivit en förutsättning för att kunna möta kraven.

matsvinn

Både offentliga och privata måltidsorganisationer har idag många manuella steg i sin måltidsprocess vilket gör att relevant data inte fångas upp. Data behövs för att kunna utföra ett bra arbete samt ge en samlad bild med möjlighet till uppföljning av uppsatta mål och nyckeltal. Konsekvenserna av bristfällig data blir ökade kostnader, ökat matsvinn och frustrerade medarbetare. Även de strategiska målsättningarna kring minskat CO2, spårbarhet och kvalitet på måltiden blir svåra att uppnå utan uppföljning.

Genom digitalisering av måltidsprocessen finns all information samlad på ett ställe vilket gör att kvalité och transparens mot matgästen säkerställs. Det leder även till besparingar i både tid och pengar då flera manuella processer kan automatiseras. Matilda FoodTech Solutions levererar lösningar, för hela måltidsprocessen, som effektiviserar och förbättrar arbetsflöden för kommun, region och privat sektor. Det som gör Matilda FoodTechs lösningar unika är vår databas som samlar viktig data för att ge en komplett bild av måltidsprocessen. Det gör att måltidsorganisationerna kan styra mot högre kvalitet samtidigt som de får kontroll på måltidskostnaderna.

Hos de allra flesta måltidsorganisationer finns fortfarande stor förbättringspotential både gällande måltidskostnad och hållbarhet. Bara de senaste åren har många aktörer riktat starkare fokus på digitalisering av måltiden vilket ger fördelar för både matgäster samt privat och offentlig sektor.

Lite matnyttig information
Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Flytta Ut Skollunchen Det Är Vår

Inspiration

Flytta ut skollunchen - det är vår

Vi bjuder på 5 tips till hur du på ett smidigt och roligt sätt kan erbjuda skoleleverna lunch ute i det fria.

Lund Kommun Ekologiska Framgångsresa

Måltidsplanering

Den ekologiska framgångsresan i Lunds kommun

Lunds kommun är en stor och viktig förebild när det gäller inköp av hållbara livsmedel där ekologiska livsmedel i senaste mätningen uppko...