Enemmän luomua julkisissa aterioissa – Lund näyttää esimerkkiä

Pohjoismaissa Ruotsi on luomutavoitteiden edelläkävijä, sen julkisten aterioiden luomutavoite on 60 % vuoteen 2030 mennessä. Suomessa tavoite oli 20 % vuoteen 2020 mennessä, mutta uusi luomua koskeva toimintasuunnitelma on parhaillaan käynnissä. Yksi kunta, joka on todella onnistunut luomuosuudessa, on Lundin kunta Ruotsissa, joka on saavuttanut huikeat 83,4 % keskittyen paikallisesti tuotettuun ruokaan.

skollunch

Luomuruoka on tärkeää luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Luomun osuuden kasvattaminen ei ole tärkeää vain ympäristömme kannalta, vaan se on myös yksi monista tärkeistä toimista lähiruoan, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ruokahävikin ohella Agenda 2030:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Luomua vai lähituotantoa, kumpi on parempaa?

Kolmasosa syömästämme ruoasta tarvitsee mehiläisten, kimalaisten ja muiden hyönteisten pölytystä. Se, miten tämä tapahtuu, riippuu siitä, miten hoidamme maapallon luonnonvaroja. Luomuviljelyllä voidaan vaikuttaa myönteisesti biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen. Luomutiloilla on keskimäärin 30 prosenttia enemmän kasvi-, lintu- ja pölyttäjälajeja.

Paikallinen tuotanto vähentää kuljetuksia ja hyödyttää kotimaista maataloutta, mutta se ei kerro mitään itse tuotannosta. Millaisia lannoitteita, rehuja tai torjunta-aineita tuotannossa on käytetty? Paras yhdistelmä on siis sekoitus paikallisia, luonnonmukaisia ja kauden mukaisia tuotteita.

Lundin kunta on hyvä esimerkki kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden ostamisesta, sillä viimeisimmässä tutkimuksessa luonnonmukaisen ruoan osuus oli 83,4 %. Tämän lisäksi kunta on myös edelläkävijä lähituotteiden ja pienen ilmastovaikutuksen omaavien elintarvikkeiden ostamisessa.

Ekologinen matka

Lundin kunta on tehnyt huiman matkan 49 prosentista luomuruokaa vuonna 2013 83,4 prosenttiin vuonna 2020. Lisäksi kunta on edelläkävijä lähiruoan ja ilmastovaikutuksiltaan vähäisen ruoan ostamisessa.

Budjettikysymyksen lisäksi voi olla muitakin haasteita hankkia niin suuri osuus luomuruokaa kuin Lundin kunnan ateriapalvelu on tehnyt. Yksi haaste on se, että ostoksia tehdessään he saattavat joskus joutua jättämään tiettyjä elintarvikkeita pois, koska kaikkea ei ole saatavilla luomuna. Toinen haaste on hedelmien ja vihannesten säilyvyys. Seurauksena voi olla, että luomutuotteiden suurempi osuus johtaa suurempaan ruokahävikkiin.

Haasteista huolimatta tämä ei ole pysäyttänyt kuntaa. Birgitta Mårtensson Asterlandista on selvää, että on erittäin tärkeää kantaa vastuunsa ja ostaa luomua niin paljon kuin mahdollista.

Luonnonmukaisen ruoan ostamisen lisäksi kunta on myös hyvä ostamaan paikallista ruokaa ja vähentämään sellaisten elintarvikkeiden osuutta, joiden hiilijalanjälki on suuri. Paikallisesti tuotetun ruoan ostaminen hyödyttää maan taloutta ja antaa meille mahdollisuuden lisätä omavaraisuuttamme. Tämä on tietenkin erityisen tärkeää kriisiaikoina. Lundin ateriapalvelussa panostetaan paljon luonnonmukaiseen lihaan, joka on peräisin paikallisilta toimittajilta. Liha on laadukasta, mutta myös kalliimpaa.

Tämä on merkinnyt sitä, että jotta budjetti toimisi, meidän on automaattisesti pitänyt siirtyä tarjoilemaan lihaa harvemmin ja meidän on täytynyt tarkistaa reseptejä ja ruokalistoja sekä siirtyä ilmastoystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Linda jatkaa, että koululaiset eivät ole aina ottaneet tätä hyvin vastaan, ja toteaa, että esimerkiksi vihannesten piilottaminen tavallisiin ruokiin ei aina onnistu. Parempi kohdata asia sellaisena kuin se on; täysin uusi ruokalaji, jolla on omat ainutlaatuiset ominaispiirteensä. Yksi heidän oppimansa seikka on se, että heidän on kommunikoitava enemmän ruokailijoiden kanssa ja pyrittävä saamaan heidät ymmärtämään työn tärkeys, jotta ruokailijat olisivat tyytyväisempiä ja hävikin määrä vähenisi. Vuoden aikana kunta on kokeillut erilaisia tapoja kommunikoida koululaisille, muun muassa kotitaloustunneilla ja digitaalisten ruokaneuvostojen kautta.

Matlagning ute

Lundin parhaat vihjeet

Parhaat vinkit teille, jotka haluatte lisätä luomuruoan osuutta:

  • Päättäkää ryhtyä toimeen ja sitouttakaa tärkeimmät sidosryhmät toimintaanne
  • Keskittykää muutamiin tiettyihin tuoteryhmiin ja/tai elintarvikkeisiin, joihin haluatte keskittää luomutavoitteenne, esim. maito tai porkkanat
  • Analysoikaa reseptinne ja ruokalistanne, mitä voitte poistaa, vaihtaa ja lisätä
  • Onnistuneet elintarvikehankinnat ovat tärkeä edellytys. Työstäkää tavoitteita ja saakaa poliitikot ymmärtämään näiden tärkeys
  • Kouluttakaa, sitouttakaa ja kommunikoikaa organisaation sisällä.
Hyödyllistä tietoa
Joutuu

Kestävä kehitys

Seuratkaa ruokahävikkimittauksianne ja kehitelkää parannuksia

Oletteko mitanneet ruokahävikkiä jonkin aikaa kunnassanne tai alueellanne ja saaneet tietoa mittausjakson ajalta. Nyt on aika seurata tul...

Sös Bricka

Kestävä kehitys

Uusi ateriakonsepti on vähentänyt hävikkiä ja parantanut asiak...

Uuden ja joustavan ateriakonseptin avulla ruotsalainen Södersjukhuset on laskenut hävikkiä seitsemälläkymmenellä prosentilla, erityisruok...

Rouka Ja Data

Ateriasuunnittelu

Ruoka ja data kulkevat rinnakkain

Ruoka on elintärkeää ihmiskunnalle, mutta ruoka on myös dataa. Yhteiskunta asettaa jatkuvasti korkeampia vaatimuksia sille mitä syömme, m...