Den ekologiska framgångsresan i Lunds kommun

Lunds kommun är en stor och viktig förebild när det gäller inköp av hållbara livsmedel där ekologiska livsmedel i senaste mätningen uppkom till hela 83,4 %. I samband med 2020 års Ekomatsligan vann kommunen inte mindre än tre priser; bästa Svekologiska kommun, Klimatekoligan samt Ekomatcentrums spjutspetskommun. Ta del av kommunens ekologiska resa, både framgångarna, utmaningarna samt deras bästa tips för att lyckas.

skollunch

Måltidsservice i Lunds kommun är en del av serviceförvaltningen och ansvarar för 25 tillagningskök och tre mottagningskök. Utöver detta finns det ett 50- tal förskolor med egna tillagningskök. Måltidsservice tillagar och levererar måltider till äldreomsorgen och de flesta skolor och några förskolor runt om i kommunen.

Den ekologiska resan

Lunds kommun har gjort en svindlande resa där de gått från en andel ekologiska livsmedel på 49% 2013 till 83,4% 2020. Kommunen har vunnit Ekomatsligan sju gånger mellan 2009 och 2020 och har övriga år fått fem andraplatser. Utöver detta är kommunen också ledande på att köpa in livsmedel med Sverige som tillverkningsland och livsmedel med låg klimatpåverkan. Enligt Linda Sandgren, utvecklingssamordnare med fokus på livsmedelsupphandlingar samt Birgitta Mårtensson Asterland, Måltidschef handlar det i grunden mycket om politikerna. Tydliga målsättningar från dem skapar bra förutsättningar att lyckas. Men de poängterar också att det varit en utmaning och att de fått jobba hårt med budgeten som fanns.

Det kan, utöver budgetfrågan, finnas andra utmaningar med att köpa in så stora andelar ekologiskt som Måltidsservice i Lunds kommun gjort menar Linda Sandgren och Birgitta Mårtensson Asterland. En aspekt är att det vid inköp ibland kan vara så att de tvingas välja bort vissa livsmedel eftersom allt inte finns som ekologiskt. En annan aspekt är hållbarhetstiden på frukt och grönsaker. Följden kan då vara att högre andel ekologiskt ger mer matsvinn.

Trots utmaningar har det inte stoppat kommunen. Birgitta Mårtensson Asterland är tydlig med att det är otroligt viktigt att ta sitt ansvar och handla ekologiskt i så stor utsträckning det går.

Det största hotet mot vår planet i dagsläget är att djurarter försvinner, vi behöver jobba med att bevara den biologisk mångfalden och göra det vi kan. Genom att välja ekologiska produkter minskas kemiska bekämpningsmedel vilket i sin tur gynnar just biologisk mångfald, säger Birgitta.

Utöver den biologiska mångfalden bidrar ekologisk mat till en rikare natur, gladare djur, ett mer levande lantbruk och mindre klimatpåverkan genom att minska enormt energikrävande konstgödsel.

Förutom inköp av ekologiska livsmedel är kommunen också duktiga på att handla svenska livsmedel samt hålla ner livsmedel med hög klimatpåverkan. Birgitta Mårtensson Asterland menar på att inköp av svenskproducerade livsmedel gynnar landets näringsliv och att vi kan bli mer självförsörjande. Detta är ju såklart extra viktigt i just kristider. Måltidsservice satsar mycket på ekologiskt kött från leverantörer i närområdet. Köttet håller hög kvalitet men har också en högre prisbild berättar Linda Sandgren.

Det har medfört att vi automatiskt, för att få budgeten att hålla, behövt ställa om till att servera kött mer sällan och vi har behövt se över recept och matsedlar och byta ut mot mer klimatsmarta alternativ.

Linda berättare vidare att detta inte alltid tagits emot så bra av skolelever och menar på att det inte alltid är en succé att försöka ”smyga in” exempelvis grönsaker i vedertagna rätter. Bättre att ta det för vad det är; en helt ny rätt med helt egna egenskaper.

En lärdom som de tagit med sig är att kommunicera mer med matgästerna och framåt försöka få dem att förstå vikten av arbetet och på så sätt får nöjdare matgäster och minska svinnet. Under året har kommunen testat olika sätt att kommunicera med skoleleverna bl.a.  i hemkunskapen och via digitala matråd.

Matlagning ute

Så här ser framtiden ut

Trots den stora, och framgångsrika, satsningen som gjorts de senaste åren har politikerna bestämt sig för att ta bort målet med 100% ekologiskt på skolor och inom äldreomsorgen. Anledningen till detta är att politikerna tyckte att de sista 15% var väldigt dyra och att det inte gav så mkt mer. Eftersom arbetet är så inarbetat kommer målsättningen framåt ändå vara ambitiös berättar Linda Sandgren och Birgitta Mårtensson Asterland. Just nu ligger följande miljömål ute på remiss: ”I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska”. I detta arbete innefattar då ett fortsatt hårt arbetet med att hålla nere CO2, minska matsvinn och inhandla stora andelar ekologiska livsmedel.

I arbetet kring upphandling och uppföljning har Måltidsservice i Lunds kommun använt sig av Hantera. Både Linda och Birgitta är överens om att verktyget hjälper dem i deras arbete då det ger en god uppföljning och kan interageras med andra system.

Jag tycker att Hantera fungerar jättebra! Att kunna följa upp kommunens CO2, antal kg vi köper in och kilopris på detta gör att det är ett mycket användbart verktyg” berättar Birgitta.

Hon berättar vidare att statistiken som kan fås ut av Hantera kan användas för att jämföra olika enheters resultat och därefter användas som inspiration och en morot för andra enheter att nå sina mål. Exempelvis att följa upp hur olika kök kan ha hög andel ekologiskt och samtidigt lyckas hålla låga kostnader. Ett annat exempel är CO2 där man kan ha hög ekologisk andel men samtidigt låg negativ belastning på klimatet.  

Bästa tips till er som vill öka andel ekologiska andel livsmedel

  • Bestäm er för att verkligen satsa på detta och få med er viktiga intressenter i arbetet
  • Fokusera på några specifika varugrupper och/eller livsmedel ni vill lägga ert ekologiska fokus t.ex. mjölk eller morötter
  • Analysera recept och matsedlar, vad kan ni ta bort, byta ut och lägga till
  • En viktig förutsättning är lyckade livsmedelsupphandlingar. Jobba med målsättningar och få politiker att förstå vikten av detta
  • Utbilda, engagera och kommunicera inom organisationen
Lite matnyttig information
Barn I Köket

Inspiration

Dackeskolan har med eleverna i skolköket

På Dackeskolan får elever vara med och förbereda dagens lunch. Det har resulterat i att fler vågar testa ny mat samt att barnen äter mer...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Karlstad Buffe

Måltidsplanering

I Karlstad kommun gör den vegetariska buffén succé

På gymnasieskolan Alvkullen i Karlstad är matkön längre till den vegetariska buffén än till den som innehåller animaliskt protein. Skolan...