Ruokapalvelualan viisi kuumaa puheenaihetta

Parempi kommunikaatio voi ratkaista kaiken ja tulevaisuuden proteiinisiirtymän ei tarvitse olla kasvipohjainen. Siinä joitakin julkisen ruokapalvelun ajankohtaisia puheenaiheita.

Livsmedelspriser

Maailmaa runnellaan, mutta kaikki on mahdollista 

Kriisit ovat vaikeita, mutta ne merkitsevät myös uusia mahdollisuuksia. Ja niillä kriiseillä, jotka ovat seuranneet toisiaan viime vuosina, on ollut myös se myönteinen vaikutus, että julkiset ruokapalvelut ovat päässeet valokeilaan puhuttaessa terveydestä ja kestävyydestä, elintarviketurvasta ja kriisivalmiudesta, integraatiosta ja tasa-arvoisuudesta. Puhumattakaan kouluruokailun lisääntyneestä merkityksestä aikoina, jolloin monet perheet yrittävät saada rahat riittämään.

Ruoka, jota on aina pidetty itsestäänselvyytenä, on saanut täysin uutta arvoa, joka tarttuu kaikkiin julkisessa ruokapalvelutoiminnassa työskenteleviin. Siksi asenne ”kaikki on mahdollista” kulkee juuri nyt punaisena lankana läpi koko maan ruokapalveluyritysten. 

Proteiinisiirtymä useammilla väreillä ja sävyillä

Kasviproteiiniin siirtyminen on saanut aiemmin runsaasti huomiota, mutta havaittavissa on parhaillaan selkeästi vastakkainen suuntaus. Kyse on siitä, että ympäristökysymystä laajennetaan kattamaan ilmaston lisäksi myös biologinen monimuotoisuus, jossa laiduntavat eläimet ovat keskeinen edellytys – ja ilman eläinlantaa luonnonmukaisten vihannesten viljely on mahdotonta.

Kestävyyden käsitteeseen kuuluu myös terveys, jonka osalta ravintoaineiden kuten vegaanisten tuotteiden sisältämän jodin ja sinkin heikosta biologisesta hyötyosuudesta on alettu keskustella yhä enemmän sen jälkeen, kun Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa tehty tutkimus osoitti, että ravintoaineilmoitukset eivät vastaa lainkaan sitä, mitä me ihmiset todella voimme hyödyntää.  

Olennainen ajatus tässä lienee se, että lautasella tulisi olla sekä kasvi-, kala- että eläinproteiinia?

Talous paineen alla 

Ruoan inflaatio jatkuu ja sen myötä elintarvikkeiden hinnat ovat jyrkässä nousussa. Julkisille ruokapalveluyrityksille tällä kehityksellä on luonnollisesti huomattavat seuraukset. 

Koskaan aiemmin ei ole ollut niin tärkeää pitää kirjaa kuluistaan, jotta ei joutuisi tinkimään laadusta ja yleisesti ottaen pidemmällä tähtäimellä tinkiä terveyteen ja kestävyyteen liittyvistä tavoitteista.

Tämä saavutetaan käyttämällä tehokkaasti raaka-aineita, luomalla joustavasti ruokalistoja ja seuraamalla tarkasti tukkukauppiaiden hintojen kehitystä sekä kaikkia loppuneita tuotteita ja korvaavia tuotteita. Ja vähentämällä hävikkiä kaikissa vaiheissa.

Hyvä kommunikaatio voi ratkaista kaiken
Kommunikaation puute on yksi yleisimmistä syistä konflikteihin sekä kotona että töissä, ja epävarmoina aikoina hyvä kommunikaatio on tavallistakin tärkeämpää, jotta voidaan välttää huhupuheiden leviäminen ja huono ilmapiiri.

Taito rakentaa vahva tuotemerkki, siis hyvämaineinen ruokapalveluyritys, ei yleensä liity rahaan tai itse ruokaan, vaan asenteeseen ja kohteluun – etenkin siihen, miten kommunikoimme kollegojen, työntekijöiden ja ruokailijoiden kanssa.

Hyvä kommunikaatio voi ratkaista kaiken

Kommunikaation puute on yksi yleisimmistä syistä konflikteihin sekä kotona että töissä, ja epävarmoina aikoina hyvä kommunikaatio on tavallistakin tärkeämpää, jotta voidaan välttää huhupuheiden leviäminen ja huono ilmapiiri.

Taito rakentaa vahva tuotemerkki, siis hyvämaineinen ruokapalveluyritys, ei yleensä liity rahaan tai itse ruokaan, vaan asenteeseen ja kohteluun – etenkin siihen, miten kommunikoimme kollegojen, työntekijöiden ja ruokailijoiden kanssa.

Valmius – taito pysyä pystyssä tuulisina aikoina  

Yhä useammat kunnat ja alueet keskittyvät vahvasti kriisivalmiuteen. Tämä on luonnollinen seuraus sekä pandemiasta että Ukrainan sodasta.

Kyse on siis paikallisen ja alueellisen valmiuden kehittämisestä ja vahvistamisesta, tarpeiden tunnistamisesta ja ennaltaehkäisevästä työstä redundanssin rakentamiseksi, jotta kaikki osa-alueet toimisivat – riippumatta siitä, miltä tuleva kriisi näyttää. On myös laadittava erityisiä kriisiruokalistoja ja varmistettava, että tiettyjä valittuja ja niin kutsuttuja kriittisiä tuotteita on varastossa. Tämä antaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia mitä tulee poliittisiin päätöksiin ja paikallisesti tuotetun ruoan lisääntyneeseen käyttöön. Valmiusnäkökulmasta katsottuna nimittäin on tietenkin parempi, että tarjouksessa on esimerkiksi kotimaista viljaa mieluummin kuin riisiä, jolloin ruokalistoja laadittaessa edistetään lähialueen alkutuotantoa.

 

Kirjoittanut:
Agneta Renmark

Hyödyllistä tietoa
Mäta Matsvinn

Kestävä kehitys

5 vihjettä ruokahävikin mittaamiseen

Vähentäkää ruokahävikkiänne mittaamalla. Ruokahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti lyhyessä ajassa asettamalla selkeitä tavoitteita, m...

Livsmedelspriser

Ateriasuunnittelu

Vaudilla nousevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa pa...

Rajussa nousussa olevat elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat kovaa painetta kunnille ja maakunnille, joiden jo valmiiksi kuormittuneilla m...

Flytta Ut Skollunchen Det Är Vår

Inspiraatiota

Siirrä kouluruokailu ulos – on kevät

Juuri puhjenneet lehdet ja kukkivat puut ja pensaat. Luonnon ollessa kauneimmillaan ja kutsuvimmillaan kannattaa siirtää kouluruokailu ul...