Hero Home Page 2600X700px White 2

Skapa en hållbar måltidsprocess

En tallrik åt gången

 • IMAGE (4)
 • IMAGE (1)
 • IMAGE
 • IMAGE 1
 • Sodexo

Plattformen för framgångsrika och hållbara måltidsorganisationer

Matilda FoodTech är plattformen som binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från livsmedelsupphandling till måltidsplanering, servering och uppföljning. Alltid med hållbarheten i fokus.

alt='Lock Left'

Säkrare

Varje ingrediens blir spårbar och säkerställer en trygg måltid för varje matgäst, inklusive korrekt specialkost och konsistensanpassning vid behov.

alt='Cauliflower'

Hälsosammare

Rätt näringsvärde. Med beräknade näringsvärden får varje grupp av matgäster behovsanpasad mat vid varje servering.

alt='Preformance'

Effektivare

Snabb hantering och färre fel. Ökad produktivitet med automatisering av manuella processer och omedelbar tillgång till all relevant information i varje steg.

alt='Head Left'

Klokare

Kontinuerliga mätningar och uppföljningar genom hela måltidsprocessen. Ökad kunskap om exakt var i processen svinnet uppstår ger avsevärda besparingar.

alt='Globe'

Ökad hållbarhet

Gör klimatsmarta livsmedelsval. Varje råvara visar sin miljöbelastning, inklusive transporter. Byt ut ingredienser och se snabbt hur klimatpåverkan kan förbättras.

alt='Gender'

Mer för mindre

Kostnadseffektivisera, automatisera och optimera. Ge alla en gemensam översikt. Minska kostnaderna med upp till 20 procent.

Smartare tillsammans

Att servera god mat till många är viktigt, men absolut inte lätt. Måltidsprocessen är komplex, varje liten förändring påverkar i alla led. Bara en heltäckande lösning gör det möjligt att se hur varje förändring påverkar helheten.

IMAGE (18) Vector (7)

Gemensam plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knyter du samman samtliga medarbetare i hela hela processen. Alla är viktiga för att kunna jobba klimatsmart, spårbart och transparent. Från upphandling till måltidsplanering, servering och uppföljning.

Läs mer om Matilda FSRM plattformen

Ständig förbättring

Offentlig eller privat sektor, oavsett vilket har vi dukat upp allt som behövs för att hela måltidsorganisationen ska lyckas. Tillsammans drar ni nytta av er samlade kompetens för att automatisera, optimera och utveckla samtliga processer.

IMAGE (19) Vector (8)

Mat är data

Nyckeln till framgång är tillgång till data. Inte sällan finns den redan i organisationen, men utan att tas tillvara. I händerna på beslutfattare och operativ personal öppnas alla möjligheter att styra och driva verksamheten mot lägre kostnader, mer hälsosamma och hållbara måltider.

Lorem ipsum

Enkelt och överblickbart

Matilda FSRM (Food Service Resource Management) lyfter fram datat och gör det enkelt att se hur varje förändring påverkar. Vad förändras när du byter ut ingredienser i recepten? Blir det dyrare eller billigare? Uppfyller vi regler och förordningar? Hur påverkas hållbarhetsmålen och kundnöjdheten? Data ger dig svaren du behöver.

Mft Image
Kontroll över hela måltidsprocessen

Matilda FSRM (Food Service Resource Management) är plattformen som binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från upphandling, planering, produktion, servering och uppföljning.

Livsmedelsupphandling & Uppföljning

Omedelbar tillgänglighet till all inköpsstatistik. Komplett information om alla artiklar, inklusive egenskaper.

 • Professionellt stöd vid livsmedelsupphandling
 • Kvalitetssäkring av avtalade livsmedel
 • Kontroll på klimatdata, kostnader och kvalitet

Måltidsplanering

Stöd med total kontroll på alla parametrar såsom näring, pris, kunder, fakturering, specialkost, svinn och klimatpåverkan.

 • Publicering
 • Planering & Inköp
 • Kontrollera matsvinn

Egenkontroll & Riskanalys

Central styrning, förändring och övervakning. Färre misstag och mindre administration, följer lagar och regler.

 • Skräddarsydd lösning
 • Snabb statusöverblick
 • Förenklar vid revisioner, spårbart

Beställning & Leverans

Säkerställer rätt varor, rätt mängd, till rätt kund i rätt tid. Stöd för återkommande beställningar, anpassa.

 • Portionshantering
 • Underlätta logistik & transport
 • Ekonomiskt underlag

Dataanalys & Rapporter

Gör klok budgetering med höga krav på näringsinnehåll, ekologiskt odlad, svensk ursprung och närproducerad.

 • Uppföljning
 • Måluppföljning & Prognoser
 • Integrera med andra system

Vårt erbjudande

Med Matilda FSRM plattformen (Food Service Resource Management) knyter du samman hela måltidsprocessen. Från upphandling till måltidsplanering, servering och uppföljning.

Klicka in på länkarna nedan för att läsa mer om de olika lösningarna som vi erbjuder inom Matilda FSRM plattformen.

Hantera 800X400
Hantera

Kvalitetssäkra och effektivisera era livsmedelsupphandlingar med Hantera. Skapa upphandlingsunderlag, jämför anbud och följ upp inköp mot avtal eller mål. 

Läs mer
Matilda Maltidsplaneringssystem
Matilda Måltidsplanering

Med Matilda i köket får du kontroll på hela måltidsprocessen, från inköp och recept till servering och svinn.

Läs mer
Mashie 800 Dashboard
Mashie Måltidsplanering

Digitalisera måltidsprocessen snabbt och enkelt med en lösning designad för användare oavsett tidigare datorvana. Upptäck Mashie.

Läs mer
Matilda EK, Flera Enheter (1)
Matilda Egenkontroll

Med digitala checklistor och påminnelser skapar Matilda trygghet och spårbarhet i hela livsmedelskedjan.

Läs mer
IMAGE (16)

Maten, viktigare än någonsin

Maten står för en tredjedel av världens utsläpp och en tredjedel av all mat slängs. Ska de globala målen nås till 2030 måste produktionen och hanteringen förändras till att bli mer hållbar, säker och effektiv.

Gemensam plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knyter du samman samtliga medarbetare i hela hela processen. Alla är viktiga för att kunna jobba klimatsmart, spårbart och transparent. Från upphandling till måltidsplanering, servering och uppföljning.

Group 6

För människorna

Medvetenheten om hur mat och kosthållning påverkar hälsan ökar. Allt fler vill veta mer om hur de kan förbättra sitt välbefinnande. Likaså förväntas varje aktör i måltidsbranschen ta ansvar för att förhindra sjukdom och lidande. Att vara en del av lösningen vad gäller människors hälsa som i omställningen till ett hållbart samhälle är en förutsättning.

30%

Maten står för en tredjedel 25-30 procent av världens koldioxidutsläpp.

Källa

40%

Svenskar äter ungefär 40 procent mer kött nu jämfört med 1990.

Källa

90k

Årligen insjuknar 90 000 svenskar i sjukdomar kopplat till mat och fysisk inaktivitet.

Källa
Senaste nyheterna
Hantera Eneht Mjölk 800 400

Pressmeddelande

Matilda FoodTech lanserar ny funktionalitet för enklare ansöka...

I dessa tider är Sveriges kommuner och privata skolaktörer i full gång att sammanställa mjölkvolymer från det gångna skolåret för att ski...

Malmo Klimatekopriset

Pressmeddelande

Malmö vann Klimatekopriset: ”Ett kvitto på att vi gör rätt”

Minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med hög andel inköp av ekologiska livsmedel gjorde att Malmö stad tog hem Klimatekopriset – f...

Minska Matsvinn

Pressmeddelande

Matilda FoodTech hjälper storköken att minska matsvinnet

Matilda FoodTech hjälper den offentliga måltidssektorn att nå sina hållbarhetsmål med verktyg som ökar medvetenheten kring matsvinn – och...

Prenumerera på Matilda News