Trendiselvitys 2022

Mitkä asiat painottuvat julkisella sektorilla ja ravintoloissa vuonna 2022? Me Matilda FoodTechilla olemme selvittäneet ajankohtaisia trendejä. Keskiössä on edelleen kestävyys, ja nyt on tärkeämpää kuin koskaan saada enemmän aikaan vähemmällä, sillä pandemian myötä lannoitteiden, sähkön ja kuljetusten hinnat ovat nousseet ja raaka-aineista on pulaa. Ruokailijat vaativat yhä lisää valinnanvapautta ja tietoa ruoasta, ja tässä yhteydessä digitaalisten apuvälineiden merkitys kasvaa. Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin dataa!

trender livsmedel

Kestävyys edelleen keskiössä

Vuosi 2030 lähestyy vauhdilla, ja tavoitteiden saavuttamiseksi kestävyystavoitteet on nostettava prioriteettilistan kärkeen. On vain ajan kysymys, että hallitus antaa kestävyystavoitteista uusia suosituksia ja lakeja niin julkiselle sektorille kuin ravintoloillekin. Vuoden aikana painottuvat edelleen ruokahävikin vähentäminen, ilmastoa säästävät ruokalistat ja pandemian aikana vahvistunut lähiruoka- ja kotimaisuustrendi. On tärkeää pitää mielessä myös luomunäkökohta, joka edistää biologista monimuotoisuutta.

Lihan sijaan painopiste on siirtymässä kalaan. Lihan alkuperästä on keskusteltu jo kauan, mutta mistä kala on peräisin? Usein kala pyydystetään yhdessä paikassa, kuljetetaan sen jälkeen kauas perattavaksi ja fileoitavaksi ja lähetetään sitten takaisin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on yhä tärkeämpää asettaa kestävyystavoitteet jo hankintavaiheessa. Julkisissa hankinnoissa volyymit ovat isoja, ja niissä on varmistettava, että verovarat käytetään tehokkaasti. Kansainvälisen selvityksen mukaan Suomen suurimmat haasteet Agenda2030-tavoiteohjelman täytäntöönpanossa liittyvät ilmastotoimiin sekä kestävään kulutukseen ja tuotantoon.

Enemmän vähemmällä

Lannoitteiden, sähkön ja kuljetusten hinnannousu ja Covid-19-pandemiasta johtuvat viivästykset vaikeuttavat raaka-aineiden saatavuutta. Tämä nostaa sekä maanviljelijöille että elintarviketuottajille aiheutuvia kustannuksia ja johtaa todennäköisesti ruoanhintojen nousuun vuonna 2022.

Siksi meidän on hyödynnettävä ja käytettävä tehokkaammin ne resurssit ja raaka-aineet, jotka meillä on. Tästä seuraa uusia ja yksinkertaisesti parempia ideoita. Ruoan hintojen noustessa meidän on käytettävä elintarvikkeet entistä paremmin, jolloin myös ruokahävikki vähenee. Epäluotettavat ja kalliit kuljetukset ovat jo johtaneet siihen, että yhä useammat ostavat kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa. Toivottavasti Suomessa viljellään ja valmistetaan jatkossa yhä enemmän tuotteita, jotka nykyään tuodaan kokonaan muualta. Sähkön hinnannousu edellyttää entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Moni yritys pyrkii jatkossa vähentämän sähköntarvettaan tai löytämään keinoja tuottaa sähköä itse. Ei siis mitään niin huonoa, ettei lopulta jotakin hyvääkin.

Lisäävaihtoehtoja ruokailijalle

Kun asiakas voi tehdä entistä enemmän valintoja, hän kokee osallistuvansa aterian toteutukseen enemmän ja voi mukauttaa sen omiin mieltymyksiinsä. Myös annoskoosta tulee tärkeä tekijä, kun asiakkaalle tarjoillaan sen verran ruokaa kuin hän todellisuudessa jaksaa syödä.

Potilaalle tai ikääntyneelle tämä voi olla ratkaisevaa aliravitsemuksen vähentämiseksi. Kehitys helpottaa myös allergioista sekä puremis- ja nielemisvaikeuksista kärsivien ruokailua.

Tietoon perustuvia valintoja

Kun ruokailijoista tulee entistä tiedostavampia eikä enää riitä, että ruoka maistuu hyvältä, vaan sen on oltava myös ravitsevaa ja kestävästi tuotettua, heille on osattava näyttää oikeat tiedot. Alkuperää, ravintoarvoja, ilmastovaikutusta ja sisältöä koskevat tiedot ovat yhä tärkeämpiä, sillä niiden perusteella asiakkaat päättävät, mitä haluavat syödä.

Uusia jännittäviä makuja

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia elintarvikkeita ja makuja. Lihankorvikkeiden markkinat ovat suuret, ja uusia mielenkiintoisia tuotteita tulee tiuhaan tarjolle. Keittiöiden on pysyttävä mukana kehityksessä ja päivitettävä reseptinsä uusien inspiraatioiden mukaan. Uusia ideoita on poimittava paitsi tukkukauppiailta, ruokabloggareilta ja julkkiskokeilta myös muilta ateriaorganisaatioilta. Jatkamme vihreällä tiellä kohti kestävää tulevaisuutta.

Digitaaliset apuvälineet

Vaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän ja parempia digitaalisia apuvälineitä, jotka auttavat saavuttamaan korkealle asetetut tavoitteet. Digitaaliseen tilaamiseen, varastonhallintaan ja tuotantoon liittyvien apuvälineiden avulla voidaan tarjota oikeaa ruokaa oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Tehostaminen edellyttää lisäksi integraatiota muiden järjestelmien, kuten taloushallinto-, työajanseuranta- ja potilasrekisterijärjestelmien kanssa. Sovellusten ja näyttöjen kautta annettavien tietojen avulla asiakas voi tehdä fiksuja valintoja. Seurannan kannalta on tärkeää myös tarjota asiakkaille mahdollisuus antaa palautetta ja arvioita. Markkinoilla kehitetään jatkuvasti uusia ja älykkäitä teknisiä ratkaisuja ruokailun helpottamiseksi, parantamiseksi ja tehostamiseksi.

Data, data ja data!

Jotta asiakkaalle voidaan tuottaa oikeaa laatua, ketjun kaikkien osien on oltava täydellisesti hallinnassa. Onnistumisen avaimena on oikea data. Usein organisaatiolla on jo dataa, mutta sitä ei hyödynnetä. Oikea tieto avaa kaikki mahdollisuudet toiminnan ohjaamiseksi niin, että kustannukset pienenevät ja aterioista tulee entistä terveellisempiä ja kestävämpiä.

Koko ateriaprosessi on hallittava täydellisesti yksityiskohtiin asti, jotta päätöksillä on myönteinen vaikutus kestävyyteen, terveyteen ja talouteen. Vasta, kun näemme prosessin kaikki vaiheet hankinnasta, suunnittelusta ja tuotannosta aina tarjoiluun ja seurantaan asti, voimme tasapainottaa kestävyyden, ravintoarvot ja tehokkuuden digitalisaation avulla.

Edessämme on mielenkiintoinen vuosi, ja meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ja saavuttaa tavoitteet. Me kaikki tiedämme, että ruoka vaikuttaa paljon terveyteen ja ilmastoon. Ole arjen sankari ja ota vastaan haaste kohti kestävää ja terveellistä vuotta 2022!

Hyödyllistä tietoa
Joutuu

Kestävä kehitys

Seuratkaa ruokahävikkimittauksianne ja kehitelkää parannuksia

Oletteko mitanneet ruokahävikkiä jonkin aikaa kunnassanne tai alueellanne ja saaneet tietoa mittausjakson ajalta. Nyt on aika seurata tul...

Lund Kommun Ekologiska Framgångsresa

Ateriasuunnittelu

Enemmän luomua julkisissa aterioissa – Lund näyttää esimerkkiä

Pohjoismaissa Ruotsi on luomutavoitteiden edelläkävijä, sen julkisten aterioiden luomutavoite on 60 % vuoteen 2030 mennessä. Suomessa tav...

Sös Bricka

Kestävä kehitys

Uusi ateriakonsepti on vähentänyt hävikkiä ja parantanut asiak...

Uuden ja joustavan ateriakonseptin avulla ruotsalainen Södersjukhuset on laskenut hävikkiä seitsemälläkymmenellä prosentilla, erityisruok...