Trendspaning 2022

Vad kommer ligga i fokus för 2022 för offentlig sektor och restauranger? Vi på Matilda FoodTech har trendspanat. Hållbarhet är fortsatt i fokus och att göra mer för mindre har aldrig varit viktigare efter sviterna av pandemin med ökade priser på gödsel, el och transporter samt brist av råvaror. Matgästerna kommer i större utsträckning kräva större valfrihet och information kring maten där digitala hjälpmedel blir en viktig bit. Men för att kunna uppnå alla mål krävs data!

trender livsmedel

Hållbarhet fortsatt i fokus

2030 närmar sig med stormsteg och ska vi nå målen så måste hållbarhetsmålen prioriteras. Det är bara en tidsfråga innan regeringen kommer med fler rekommendationer och lagkrav kring hållbarhetsmålen inom både offentlig sektor samt för restauranger. Under året kommer fokus fortsättningsvis vara att minska matsvinnet, klimatsmarta menyer samt att trenden som skapades under pandemin kring närodlat och svenskt kommer öka. Viktigt är att inte glömma bort EKO som bidrar till den biologiska mångfalden.

Fokus kommer flyttas mer från köttet för att istället låta fisken stå i centrum. Köttets ursprung har länge varit omdiskuterats men varifrån kommer fisken? Många gånger fångas fisken på ett ställe men transporteras sedan långt för att rensas och fileas för att sedan skickas tillbaka igen.

Att sätta hållbarhetsmål redan vid upphandlingen kommer bli allt viktigare för att kunna nå målen. Den offentliga upphandlingen står för stora volymer och behöver säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt. En internationell granskning visar att Sveriges största utmaningar med Agenda 2030 handlar om klimatåtgärder samt en hållbar konsumtion och produktion.

Mer för mindre

Ökade priser på gödsel, el och transporter samt förseningar till följd av Covid-19 pandemin skapar brist på tillgång av råvaror. Det leder till ökade kostnader för både bönder och livsmedelsproducenter, något som troligtvis leder till höjda matpriser under 2022.

Därför gäller det att arbeta mer effektivt med det vi har och använda dem resurser som finns. Detta leder till att nya och rent av bättre idéer uppstår. Vid ökade matpriser måste vi bättre ta vara på våra livsmedel vilket leder till mindre matsvinn. Opålitliga och dyra transporter har redan resulterat i att fler handlar svenskt och närodlat. Därför kommer förhoppningsvis fler varor odlas och produceras i Sverige, som vi idag uteslutande importerar. De ökade elpriserna kräver mer energieffektiva lösningar. Det kommer att finnas på många företags agenda att försöka minska elbehovet, eller hitta sätt att producera elen själv. Så inget ont som inte har något gott med sig i slutändan.

Fler valmöjligheter för matgästen

Att som matgäst kunna göra fler val bidrar till att matgästen känner sig mer delaktig i måltiden och kan anpassa efter vad denna känner sig sugen på. Även portionsstorlek blir en viktig faktor där matgästen blir serverad så mycket mat som denna faktiskt orkar äta upp.

För en patient eller äldre kan det vara avgörande för att minska undernäringen. Det underlättar även för de med allergier samt tugg- och sväljsvårigheter.

Informerade val

Då matgästerna blir mer pålästa och ställer allt högre krav på att maten inte bara ska smaka bra utan även vara näringsriktig och hållbart producerad krävs det även att kunna visa rätt information. Information om ursprung, näring, klimatpåverkan och innehåll blir allt viktigare för att matgästen ska kunna ta väl grundade beslut om vilken mat de önskar äta.

Nya spännande smaker

Det ploppar ständigt upp nya livsmedel och smaker på marknaden: substitut till kött är en stor marknad som konstant uppdateras med nya spännande produkter. Det gäller för köken att hänga med i utvecklingen och uppdatera sina recept med ny inspiration. Ta inspiration från grossister, matbloggare och kändiskockar men även av andra måltidsorganisationer. Vi fortsätter på det gröna spåret för en mer hållbar framtid.

‍Digitala hjälpmedel

När kraven ökar krävs det fler och bättre digitala hjälpmedel för att kunna nå upp till högt uppsatta mål. Hjälpmedel för digitala beställningar, lagerhantering och produktion är en grund för att lyckas servera rätt mat till rätt matgäst i rätt tid. För att effektivisera krävs dessutom integrationer med andra system som ekonomi, närvaro och patientregister. Appar och skärmar hjälper till att informera matgästen för att kunna göra smarta val. Uppföljning om maten är även viktig där matgästen kan lämna omdöme eller betyg. Nya och smarta tekniska lösningar för att underlätta kring måltiden utvecklas ständigt för att underlätta, förbättra och effektivisera.

Data, data och data!

För att kunna leverera rätt kvalitet till matgästen krävs full kontroll i alla led. Nyckeln till framgång är tillgång till data. Inte sällan finns den redan i organisationen, men utan att tas tillvara. Med rätt information öppnas alla möjligheter att styra och driva verksamheten mot lägre kostnader, mer hälsosamma och hållbara måltider.

Full kontroll genom hela måltidsprocessen ända ner på detaljnivå, är en förutsättning för att kunna ta beslut som har en positiv inverkan på hållbarhet, hälsa och ekonomi. Först när vi ser alla steg i processen från upphandling, planering, produktion, servering och uppföljning är det möjligt att balansera hållbarhet, kvalitet, näring och effektivisera genom digitalisering.

Vi har ett spännande år framför oss och en stor möjlighet att påverka och uppnå målsättningarna. Alla vet vi att maten har en stor inverkan på både hälsan och klimatet. Var en Foodhero och anta utmaningen mot ett hållbart och hälsosamt 2022!

Lite matnyttig information
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Flytta Ut Skollunchen Det Är Vår

Inspiration

Flytta ut skollunchen - det är vår

Vi bjuder på 5 tips till hur du på ett smidigt och roligt sätt kan erbjuda skoleleverna lunch ute i det fria.