Bli kjent med Matilda IK-mat

Digitaliser IK-mat systemet og få full kontroll over mattryggheten i din måltidsvirksomhet! Øk tryggheten og sporbarheten i hele næringsmiddelkjeden, fra planlegging og innkjøp, til produksjon, servering og oppfølging.

Egenkontroll (1)

Sigrid-Helen Lucassen, ansvarlig for Matilda IK-mat i Norge, viser hvordan appen Matilda IK-mat kan forenkle ditt IK-mat system. Du får også se hvordan Mora kommune i Sverige jobber med systemet og hvordan det har bidratt til økt næringsmiddeltrygghet for deres spisegjester. 

Agenda:

  • Matilda IK-mat på kjøkkenet
  • Prosessen med å innføre Matilda IK-mat i virksomheten
  • Ledelsens oppfølging av Matilda IK-mat
  • Kontinuerlig forbedring
  • Effekter på de ansattes engasjement og kunnskap

 

Demon passer for deg som er virksomhetsleder og den som er ansvarlig for IK-mat i virksomheten og som ikke jobber med Matilda IK-mat i dag