Vi støtter hela måltidsprosessen

Å servere god mat til mange er viktig, men absolutt ikke lett. Måltidsprosessen er kompleks, en liten endring påvirker i alle ledd av prosessen. Kun en helhetlig løsning gjør det mulig å se hvordan hver endring påvirker helheten.

Matilda FSRM (Food Service Resource Management) er plattformen som kobler sammen alle funksjoner i måltidsprosessen, fra innkjøp, planlegging, produksjon, servering til oppfølging. Vi mener at kontroll gjennom hele måltidsprosessen ned til detaljnivå er en forutsetning for å kunne ta beslutninger som har positiv innvirkning på økonomi, helse og bærekraft. Først når vi ser alle deler av prosessen er det mulig å:

  • Balansere kvalitet, ernæring og bærekraft
  • Redusere kostnader og effektivisere
  • Oppnå en sikker mathåndtering med full sporbarhet
Hemsida NO Måltidsprocess3

Dypdykk inn i de ulike stadiene av måltidsprosessen

Food Procurement 400X200

Innkjøp & oppfølging

For effektivt og oversiktlig matinnkjøp samt oppfølging av det. Samle all innkjøpsstatistikk av matvarer og få en totaloversikt som letter arbeidet.

Les mer
Meal Planning 400X200

Måltidsplanlegging

Sørg for at måltidene som serveres har riktig ernæringsmessig innhold, holder et budsjett, er trygt levert til riktig mottaker samtidig som at klimapåvirkningen av måltidet holdes innenfor valgte grenser.

Les mer
Food Safety 400X200

IK-mat & risikoanalyse

For å kunne servere trygg mat, kreves det riktige verktøy som gjør det enkelt å dokumentere, følge opp og rapportere at de stilte kravene er oppfylt.

Les mer

Abonner på Matilda News