Oppdraget vårt er enkelt:

Å hjelpe måltidsbransjen med å levere sunne, bærekraftige måltider på en måte som er bra for både menneskene og kloden.

 

Hvorfor er vi til?

Vi er til for å gi måltidsorganisasjonene og deres måltidsgjesteren enklere hverdag. Dagens måltidsgjester er mer bevisst og krever stadig større valgfrihet og mulighet til å gjøre informerte valg. 

For å kunne levere riktig kvalitet til måltidsgjesten trengs det full kontroll i alle ledd. Dette er ofte en utfordring, fordi måltidsprosessen er omfattende og vanskelig å ha full oversikt over – fra planlegging og innkjøp til produksjon, servering og oppfølging. 

Flere av momentene er fremdeles manuelle, og ulike avdelinger styres av ulike nøkkeltall. Dette fører til at prosessen blir ineffektiv og gjør det vanskelig å ha oversikt. Kostnadene øker, og det tas beslutninger på mangelfullt grunnlag – reaktivt i stedet for proaktivt.

Matilda Footech

Matilda – plattformen til Food Service Resource Management

Matilda ble utviklet for å løse disse utfordringene. Det er en brukervennlig plattform med grensesnitt for alle deler av måltidsprosessen. Strukturer hele arbeidsflyten og samle all informasjon på ett og samme sted – slik at dere kan fokusere på måltidsgjestene.

Hvorfor nå?

Agenda 2030 har økt presset på organisasjonene i både privat og offentlig sektor, både i form av økt etterspørsel fra opinionen og i form av konkrete målsettinger fra myndighetene. Aktører som klarer å tilpasse seg de nye omstendighetene ved hjelp av ny teknologi og digitalisering, vil finne nye arbeidsmåter og nå det nødvendige nivået raskere. Bedrifter som mislykkes kommer til å få problemer med å overleve. Offentlige organisasjonersom ikke lykkes, risikerer kritikk fra både medier og skattebetalere.

Hvorfor er dette viktig?

Vi mener at kontroll gjennom hele måltidsprosessen, helt ned på detaljnivå, er en forutsetning for å kunne ta beslutninger som har positiv innflytelse på bærekraft, helse og økonomi. Først når vi ser på alle trinn i prosessen, fra innkjøp, planlegging, produksjon, servering og oppfølging, er det mulig å:

  • Balansere bærekraft, kvalitet og næring
  • Effektivisere ved hjelp av digitalisering
  • Redusere matsvinnet

Vi står for

alt='Lösningar Icon Återställd'

Helse

Digitaliseringen gjør det mulig for oss å se helheten, kombinere data fra flere kilder i sanntid og gi brukerne innsikter slik at de kan ta bedre beslutninger som fører til økt kvalitet og besparelser.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Bærekraft

Maten står for nesten en tredjedel av klimapåvirkningen. Ved å ta hensyn til klimatall i hele måltidsprosessen, i alt fra planlegging, optimalisering, måling og oppfølging, kan vi støtte skiftet mot et mer bærekraftig kosthold.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Digitalisering

Ved hjelp av kunnskap og løsninger for hele måltidsprosessen, fra innkjøp, planlegging og produksjon til servering og oppfølging, mener vi at vi kan bidra til bedre helse for elever, pasienter og gjester – for alle som spiser maten. 

Foodtech Inspirasjon
Prislapp För Undernäring

Inspirasjon

Kostnad for underernæring skal løfte måltidene

Snart vil det være mulig å beregne hvor mye underernæring egentlig koster for kommuner og regioner i Sverige. Men fremfor alt hvor mye ma...

Måltidets Kraft Huvudbild

Foodtech

Måltidets kraft: Nøkkelen til å møte utfordringene i et aldren...

Norges befolkning eldes raskt, og antallet eldre over 67 år forventes å øke fra 790 000 i 2017 til 1,28 millioner i 2040. Dette skaper et...

Hemsida Stor Analyser Innkjøpsdata

Analyser innkjøpsdata for bedre kontroll og smartere beslutnin...

I virksomheter som lager mat til mange, er innkjøp av matvarer den absolutt største utgiftsposten. Men dessverre mangler ofte god oppfølg...