Oppdraget vårt er enkelt:

Å hjelpe måltidsbransjen med å levere sunne, bærekraftige måltider på en måte som er bra for både menneskene og kloden.

 

Hvorfor er vi til?

Vi er til for å gi måltidsorganisasjonene og deres måltidsgjesteren enklere hverdag. Dagens måltidsgjester er mer bevisst og krever stadig større valgfrihet og mulighet til å gjøre informerte valg. 

For å kunne levere riktig kvalitet til måltidsgjesten trengs det full kontroll i alle ledd. Dette er ofte en utfordring, fordi måltidsprosessen er omfattende og vanskelig å ha full oversikt over – fra planlegging og innkjøp til produksjon, servering og oppfølging. 

Flere av momentene er fremdeles manuelle, og ulike avdelinger styres av ulike nøkkeltall. Dette fører til at prosessen blir ineffektiv og gjør det vanskelig å ha oversikt. Kostnadene øker, og det tas beslutninger på mangelfullt grunnlag – reaktivt i stedet for proaktivt.

Matilda Footech

Matilda – plattformen til Food Service Resource Management

Matilda ble utviklet for å løse disse utfordringene. Det er en brukervennlig plattform med grensesnitt for alle deler av måltidsprosessen. Strukturer hele arbeidsflyten og samle all informasjon på ett og samme sted – slik at dere kan fokusere på måltidsgjestene.

Hvorfor nå?

Agenda 2030 har økt presset på organisasjonene i både privat og offentlig sektor, både i form av økt etterspørsel fra opinionen og i form av konkrete målsettinger fra myndighetene. Aktører som klarer å tilpasse seg de nye omstendighetene ved hjelp av ny teknologi og digitalisering, vil finne nye arbeidsmåter og nå det nødvendige nivået raskere. Bedrifter som mislykkes kommer til å få problemer med å overleve. Offentlige organisasjonersom ikke lykkes, risikerer kritikk fra både medier og skattebetalere.

Hvorfor er dette viktig?

Vi mener at kontroll gjennom hele måltidsprosessen, helt ned på detaljnivå, er en forutsetning for å kunne ta beslutninger som har positiv innflytelse på bærekraft, helse og økonomi. Først når vi ser på alle trinn i prosessen, fra innkjøp, planlegging, produksjon, servering og oppfølging, er det mulig å:

  • Balansere bærekraft, kvalitet og næring
  • Effektivisere ved hjelp av digitalisering
  • Redusere matsvinnet

Vi står for

alt='Lösningar Icon Återställd'

Helse

Digitaliseringen gjør det mulig for oss å se helheten, kombinere data fra flere kilder i sanntid og gi brukerne innsikter slik at de kan ta bedre beslutninger som fører til økt kvalitet og besparelser.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Bærekraft

Maten står for nesten en tredjedel av klimapåvirkningen. Ved å ta hensyn til klimatall i hele måltidsprosessen, i alt fra planlegging, optimalisering, måling og oppfølging, kan vi støtte skiftet mot et mer bærekraftig kosthold.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Digitalisering

Ved hjelp av kunnskap og løsninger for hele måltidsprosessen, fra innkjøp, planlegging og produksjon til servering og oppfølging, mener vi at vi kan bidra til bedre helse for elever, pasienter og gjester – for alle som spiser maten. 

Foodtech Inspirasjon
3 Tips For En Enklere Hverdag På Kjøkkenet

Måltidsplanlegging

3 tips for en enklere hverdag på kjøkkenet

I hjertet av hver norsk kommune ligger et storkjøkken med et oppdrag: å servere måltider som ikke bare metter mager, men også styrker kro...

Nordiska Näringsrekommendationerna

Nye nordiske ernæringsanbefalinger - for både helse og miljø

De nordiske ernæringsanbefalingene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for det meste som gjøres innenfor mat- og helse i Norge. I den ny...

Har Du Spist Godt I Dag Huvudbild

Inspirasjon

Har du spist godt i dag?

Har du spist godt i dag? Ifølge den nasjonale strategien for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og for de som mottar hjemmetj...