Matilda IK-mat

Med digitale sjekklister og påminnelser bidrar Matilda IK-mat til trygghet i hele næringsmiddelkjeden.

Matilda EK, Flera Enheter
alt='Tid Lösningar Icon'

Kvalitet

Digitale sjekklister gjør det enklere å etterleve krav i lovverket.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Trygghet

Dokumentasjon og mulighet til å spore gjøremål øker tryggheten.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Kontroll

Full oversikt over gjennomførte oppgaver og automatiske påminnelser fører til at ingenting blir glemt.

alt='Tid Lösningar Icon'

Effektivitet

Bytt ut permer og papir med nettbrett og mobil. Det fører til raskere kontroller, og endringer i systemet kan utføres med noen tastetrykk.

Slik fungerer Matilda IK-mat – steg for steg

Matilda hjelper deg med å huske alle kontrollpunkter, og enkelt registrere temperaturer eller fullføre en sjekkliste. Dette kan utføres både på nettbrett og mobiltelefon. Alle oppgaver dokumenteres og lagres digitalt i en og samme løsning og du kan være trygg på at lovverket etterleves.

Hemsida NO Måltidsprocess3

Daglige kontroller – fra perm til skjerm

Det daglige IK-mat arbeidet er en viktig del av kjøkkenets oppgaver. Istedenfor å følge en sjekkliste i en perm og føre inn temperaturer på et ark, gjør du dette direkte i Matilda IK-mat via en pc, et nettbrett eller en mobiltelefon. Gjøremålslisten viser de oppgavene som skal utføres ifølge virksomhetens IK-mat system. Oppgavene markeres som utførte med et tastetrykk. Når listen er tom, er kontrollen gjennomført.

Raskere forbedringer med enkel feilrapportering

Hvis du oppdager mangler i håndteringen av næringsmidler, bruker du Matilda IK-mat til å rapportere avvik til riktig person i virksomheten. Lag et avvik i systemet og ta et bilde med nettbrettet eller mobiltelefonen, og begynn arbeidet med å utføre tiltak til forbedring.

Sentral oversikt

Når alle kontroller registreres og dokumenteres i Matilda IK-mat, kan du som er driftsansvarlig når som helst logge inn for å få en statusrapport og kontrollere at dine enheter har gjennomført kontroller og gått gjennom sjekklistene i tide.

Smidig tilsyn og internrevisjon

Med all dokumentasjon er samlet på et sted i en digital løsning trenger du ikke å lete etter permer og papir. Et uventet tilsyn eller den årlige internrevisjonen kan gjennomføres uten uro og stress.

Hvorfor skal du velge Matilda IK-mat?

    • Lett å gjøre rett
     Du får tilgang til et IK-mat system som følger retningslinjer og gjeldende lovverk. 
    • Enkelt å bruke
     Matilda IK-mat er et brukervennlig verktøy som fungerer på pc, nettbrett eller mobiltelefon.
    • Sparer tid
     Matilda IK-mat fjerner mange manuelle oppgaver i IK-mat arbeidet slik at de ansatte kan spare tid i det daglige arbeidet.
    • Tilgang på kompetanse
     Matildas konsulenter har kompetanse på næringsmiddeltrygghet og hjelper dere gjerne med å komme i gang, utvikle og forbedre deres IK-mat system.
    • Fleksibilitet
     Matilda IK-mat kan leveres med ferdige kontroller og sjekklister som kan tilpasses din virksomhet sine rutiner og behov på en enkel måte.
    • Rask oppstart
     Matilda IK-mat er en webbasert løsning som er utviklet med brukerens behov i fokus. Raskt å implementere, lett å lære seg.
Foodtech Inspirasjon
Egenkontroll

Mattrygghet

Hun har funnet oppskriften på en bedre internkontroll

Anni Gederberg er kostøkonomen som ble næringsmiddelinspektør og er nå måltidsutvikler i Östersund kommune i Sverige. At hun har jobbet f...

Pärm Till Skärm Egenkontroll

Mattrygghet

Fra perm til skjerm – digitaliser egenkontrollen

Fra perm til skjerm. Dette er ledeordene for Matilda IK-mat, som øker mattryggheten i kjøkkenet samtidig som arbeidet blir enklere.

Orust Egenkontroll

Mattrygghet

Fra manuell til digital styring av IK-mat for Orust kommune

I Orust kommune i Sverige har digitaliseringen av IK-mat systemet bidratt til å øke tryggheten, kunnskapen og statusen hos de kommunale k...

Abonner på Matilda News