Matilda IK-mat

Med digitale sjekklister og påminnelser bidrar Matilda IK-mat til trygghet i hele næringsmiddelkjeden.

Matilda EK, Flera Enheter
alt='Tid Lösningar Icon'

Kvalitet

Digitale sjekklister gjør det enklere å etterleve krav i lovverket.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Trygghet

Dokumentasjon og mulighet til å spore gjøremål øker tryggheten.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Kontroll

Full oversikt over gjennomførte oppgaver og automatiske påminnelser fører til at ingenting blir glemt.

alt='Tid Lösningar Icon'

Effektivitet

Bytt ut permer og papir med nettbrett og mobil. Det fører til raskere kontroller, og endringer i systemet kan utføres med noen tastetrykk.

Slik fungerer Matilda IK-mat – steg for steg

Matilda hjelper deg med å huske alle kontrollpunkter, og enkelt registrere temperaturer eller fullføre en sjekkliste. Dette kan utføres både på nettbrett og mobiltelefon. Alle oppgaver dokumenteres og lagres digitalt i en og samme løsning og du kan være trygg på at lovverket etterleves.

Hemsida NO Måltidsprocess3

Daglige kontroller – fra perm til skjerm

Det daglige IK-mat arbeidet er en viktig del av kjøkkenets oppgaver. Istedenfor å følge en sjekkliste i en perm og føre inn temperaturer på et ark, gjør du dette direkte i Matilda IK-mat via en pc, et nettbrett eller en mobiltelefon. Gjøremålslisten viser de oppgavene som skal utføres ifølge virksomhetens IK-mat system. Oppgavene markeres som utførte med et tastetrykk. Når listen er tom, er kontrollen gjennomført.

Raskere forbedringer med enkel feilrapportering

Hvis du oppdager mangler i håndteringen av næringsmidler, bruker du Matilda IK-mat til å rapportere avvik til riktig person i virksomheten. Lag et avvik i systemet og ta et bilde med nettbrettet eller mobiltelefonen, og begynn arbeidet med å utføre tiltak til forbedring.

Sentral oversikt

Når alle kontroller registreres og dokumenteres i Matilda IK-mat, kan du som er driftsansvarlig når som helst logge inn for å få en statusrapport og kontrollere at dine enheter har gjennomført kontroller og gått gjennom sjekklistene i tide.

Smidig tilsyn og internrevisjon

Med all dokumentasjon er samlet på et sted i en digital løsning trenger du ikke å lete etter permer og papir. Et uventet tilsyn eller den årlige internrevisjonen kan gjennomføres uten uro og stress.

Automatisk temperaturovervåking

Med hjelp av sensorer i kjøle- og fryseområder får du full kontroll på at den avkjølte maten holder riktig temperatur. Data sendes automatisk til Matilda Egenkontroll der du kan stille inn varsler som aktiveres hvis temperaturen passerer et bestemt nivå. På denne måten reduseres risikoen for at mat ødelegges hvis en kjøler eller fryser går opp i temperatur. Systemet holder også øye med under tider og dager når kjøkkenet er ubemannet. Dessuten slipper kjøkkenpersonalet å manuelt dokumentere og kontrollere temperaturen i kjøl og frys som del av det daglige selvkontrollprogrammet. Smart teknologi for tryggere mat!

Hvorfor skal du velge Matilda IK-mat?

    • Lett å gjøre rett
     Du får tilgang til et IK-mat system som følger retningslinjer og gjeldende lovverk. 
    • Enkelt å bruke
     Matilda IK-mat er et brukervennlig verktøy som fungerer på pc, nettbrett eller mobiltelefon.
    • Sparer tid
     Matilda IK-mat fjerner mange manuelle oppgaver i IK-mat arbeidet slik at de ansatte kan spare tid i det daglige arbeidet.
    • Tilgang på kompetanse
     Matildas konsulenter har kompetanse på næringsmiddeltrygghet og hjelper dere gjerne med å komme i gang, utvikle og forbedre deres IK-mat system.
    • Fleksibilitet
     Matilda IK-mat kan leveres med ferdige kontroller og sjekklister som kan tilpasses din virksomhet sine rutiner og behov på en enkel måte.
    • Rask oppstart
     Matilda IK-mat er en webbasert løsning som er utviklet med brukerens behov i fokus. Raskt å implementere, lett å lære seg.
Foodtech Inspirasjon
Egenkontroll

Mattrygghet

Hun har funnet oppskriften på en bedre internkontroll

Anni Gederberg er kostøkonomen som ble næringsmiddelinspektør og er nå måltidsutvikler i Östersund kommune i Sverige. At hun har jobbet f...

Pärm Till Skärm Egenkontroll

Mattrygghet

Fra perm til skjerm – digitaliser egenkontrollen

Fra perm til skjerm. Dette er ledeordene for Matilda IK-mat, som øker mattryggheten i kjøkkenet samtidig som arbeidet blir enklere.

Orust Egenkontroll

Mattrygghet

Fra manuell til digital styring av IK-mat for Orust kommune

I Orust kommune i Sverige har digitaliseringen av IK-mat systemet bidratt til å øke tryggheten, kunnskapen og statusen hos de kommunale k...

FAQ - Digital IK-mat løsning oppfyller kravene i IK mat forskriften

Hva er Matilda IK-mat?

Matilda IK-mat er et digitalt verktøy som gir full kontroll over næringsmiddelhygienen i hele måltidsvirksomheten, og sørger for at man overholder IK mat forskriften ved å tilby digitale sjekklister og påminnelser for å sikre trygghet og sporbarhet.

Hvordan fungerer Matilda IK-mat?

Med Matilda IK-mat kan du enkelt huske og registrere alle kontrollpunkter, som temperaturer, direkte på nettbrett eller mobiltelefon. Alle oppgaver dokumenteres og lagres digitalt i samme løsning, noe som sikrer etterlevelse av lovverket.

Hvordan forenkler Matilda IK-mat de daglige kontrollene?

Istedenfor manuelle sjekklister og temperaturregistreringer på papir, kan alt gjøres digitalt via Matilda IK-mat. Dette gjør prosessen raskere og mer effektiv, og sikrer at alle oppgaver blir gjennomført. Matilda IK-mat er et nyttig verktøy for å sikre at din virksomhet etterlever IK mat forskriften, samtidig som det forenkler den daglige driften og bidrar til en høyere standard på næringsmiddeltrygghet.

Hva gjør man ved avvik i næringsmiddelhåndteringen med Matilda IK-mat?

Ved avvik kan man bruke Matilda IK-mat til å rapportere dette direkte i systemet, inkludert å ta bilder og starte arbeidet med forbedringstiltak.

Hvordan gir Matilda IK-mat en sentral oversikt?

All dokumentasjon og registrering av kontroller lagres i Matilda IK-mat, noe som gir driftsansvarlige en enkel tilgang til statusrapporter og sikrer at alle enheter følger sjekklistene.

Abonner på Matilda News