Næringsrik og velsmakende mat i eldreomsorgen

Mat er en viktig del av eldreomsorgen. Likevel er underernæring hos eldre på sykehjem en utfordring. Ved å bruke digitale verktøy i måltidsprosessen kan du forsikre deg om at du tilbyr næringsrik og individtilpasset mat til hjemmeboende og beboere på sykehjem. Digitale verktøy effektiviserer bestillings-, produksjons- og serveringsprosessene. Det frigjør tid for pleiepersonalet slik at de får mer tid å til gi riktig og omsorgsfull pleie.

Plejehem 800X400
alt='Tid Lösningar Icon'

Effektivitet

Spar tid i det daglige arbeidet med all informasjon i ett og samme system.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Kvalitet

Server ernæringsmessig riktig sammensatte måltider til riktig person til rett tid – det er kvalitetssikring!

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Bærekraft

Følg opp virksomhetens bærekraftsmål, registrer matsvinn og prioriter klimasmart mat.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Kontroll

Alle menyer, oppskrifter, bestillinger og priser i et sikkert og tilgjengelig system. 

Fra underernæring hos eldre på sykehjem til matglede

Mange eldre har nedsatt matlyst eller nedsatt tygge- og svelgefunksjon, og får dermed ikke dekket sine ernæringsbehov. Underernæring hos eldre på sykehjem er en av de største utfordringene i eldreomsorgen. Når energi- og næringsinntaket reduseres, øker mottakeligheten for infeksjoner, muskelmassen svekkes og behovet for pleie øker.

Ved å innføre en fleksibel måltidsplanlegging med utgangspunkt i behov og ønsker, kan du servere måltider som skjerper appetitten og oppfyller ernæringsbehovene.

Matglädje Äldreboende

Slik digitaliserer vi måltidsprosessen for eldre

Vi tilbyr digitale løsninger for å effektivisere og forbedre kvaliteten på hele måltidsprosessen, fra planlegging og innkjøp til bestilling, produksjon, servering og oppfølging. Vårt team med kokker, kostøkonomer og ernæringsfysiologer har lang erfaring med sykehjem og andre former for institusjoner i kommuner, og kan støtte deg med rådgivning slik at du kan få mest mulignytte av de digitale verktøyene.

Våre smarte løsninger hjelper deg med å servere mat som øker appetitten og næringsinntaket. De positive resultatene kan bli mange: Redusert pleiebehov, fornøyde ansatte og mindre matsvinn. Under kan du lese mer om våre løsninger for deg som jobber med måltider innenfor eldreomsorgen. 

Matvareanskaffelser og innkjøp - bruk budsjettet klokt

 • Baser dine innkjøp av matvarer på innkjøpshistorikken din.
 • Følg opp innkjøp utenfor innkjøpsavtalene og sørg for at virksomheten bruker avtalte priser fra de riktige leverandørene.
 • Få innsikt i hvordan prisutviklingen påvirker matvarekostnadene, og finn alternative varer for å raskt og enkelt oppdatere oppskrifter og menyer med erstatningsvarer 
Les mer om Matilda Analyse, vår løsning for digitale matvareinnkjøp
Hantera 800X400

Måltidsplanlegging - næringsberegning, inspirasjon og enkel bestilling

Matilda Maltidsplaneringssystem
 • Lag en meny og få automatisk næringsberegning, kostnad per porsjon og beregninger som viser klimaavtrykk.
 • Presenter menyen med appetittvekkende bilder og beskrivelser i Bestilling hjem slik at både den hjemmeboende og pårørende kan se menyen og bestille måltider på pc, mobil eller nettbrett. 
 • Effektiviser håndteringen av måltider i hjemmetjenesten med digitale bestillinger, automatiske produksjonsgrunnlag, tydelige etiketter og en kjøreplan for distribusjon.
 • Takket være et detaljert kunderegister får du kontroll spisegjestenes matallergier- og intoleranser, spesialkoster og kombinasjoner for tilpasning.
 • Hva, hvordan, hvor mye og til hvem?  
 • Mål og vei, registrer og oppsummer mengden matsvinn som oppstår totalt og per enhet, slik at du kan engasjere personalet i arbeidet med å redusere svinnet. 
Les mer om Matilda Måltidsplanlegging

IK-mat - for et trygt og sikkert kjøkken

 • Bruk våre ferdige sjekklister og prosedyrebeskrivelser for å sikre at kjøkkenets IK-mat system samsvarer med gjeldende bransjeretningslinjer for næringsmiddelhygiene i institusjonskjøkken

 • Få kontroll over hvilke oppgaver som er utført og med digitale sjekklister og påminnelser.

 • Forenkle inspeksjoner og revisjoner - all informasjon er dokumentert og lett tilgjengelig digitalt.

Les mer om Matilda IK-mat
Matilda Egenkontroll 800
Nyttig lesning om mat på sykehjem
Minska Undernäring Äldreboende

Måltidsplanlegging

Kävlinge kommune har redusert underernæringen på sine eldrehjem

Med små måltider som er rike på energi og næring har underernæringen i Kävlinge kommune blitt redusert, og beboerne trenger mindre pleie...

Bedre Översikt Äldre

Måltidsplanlegging

Gir bedre oversikt på kjøkkenet bedre måltider til eldre?

I årene fremover vil Norge få enda flere eldre innbyggere. De trenger smakfulle og sunne måltider. Digitale verktøy som gir full oversikt...

Region Sörmland

Måltidsplanlegging

Digitalisering gjør mat til den beste medisinen

I Region Sörmland har det skreddersydde måltidskonseptet Fleximat blitt en suksess. Konseptet er basert på en digitalisert modell der pas...

FAQ - underernæring hos eldre på sykehjem

Hva er de vanligste årsakene til underernæring hos eldre på sykehjem?

Underernæring hos eldre på sykehjem kan skyldes en rekke faktorer, inkludert redusert matlyst, svelgevansker, psykiske lidelser som depresjon, eller tannproblemer. Dårlig kosthold og mangel på individuell tilpasning av måltidene kan også være medvirkende årsaker.

Hvordan identifiserer man underernæring hos eldre på sykehjem?

Identifisering av underernæring kan gjøres gjennom regelmessige helsekontroller som inkluderer vektmonitorering, ernæringsvurderinger, og overvåking av matinntak. Symptomer som uforklarlig vekttap, apati, og muskelsvakhet kan være tegn på underernæring.

Hvilke konsekvenser kan underernæring ha for eldre på sykehjem?

Konsekvensene av underernæring hos eldre kan være alvorlige og inkluderer økt risiko for infeksjoner, dårlig sårheling, muskelsvinn, og generelt en redusert livskvalitet. Det kan også føre til lengre sykehusopphold og økt dødelighet.

Hvordan kan underernæring hos eldre på sykehjem forebygges?

Forebygging av underernæring krever en tverrfaglig tilnærming som inkluderer regelmessig ernæringsvurdering, tilpasning av måltider til den enkeltes behov, og sørge for sosial støtte under måltidene for å stimulere appetitten.

Hvordan behandles underernæring hos eldre på sykehjem?

Behandling av underernæring fokuserer på å tilrettelegge et balansert kosthold som møter de ernæringsmessige behovene. Dette kan inkludere energi- og proteinberiket mat, næringsdrikker, og i noen tilfeller, kosttilskudd. Samarbeid med helsepersonell som leger, ernæringsfysiologer, og tannleger er essensielt for en helhetlig behandling.

Abonner på Matilda News