Matilda Beställ hemma

Vill du skapa mer delaktighet i valet av mat hos den hemmaboende? Matgästen kan göra beställningen helt själv i Matilda Beställ hemma vilket ökar både delaktighet och valfrihet samtidigt som aptit gynnas.

Matilda Beställ Hemma Miljö

Med hjälp av Matilda Beställ hemma kan du:

  • I Matilda Beställ hemma kan matgästen göra beställningen helt själv vilket ökar både delaktighet och valfrihet samtidigt som aptit gynnas.
  • Du slipper handskrivna, svårlästa lappar som lätt kommer bort. Risken för fel minskas när processen digitaliseras.
  • Matgästen får ta del av information om maträtten såsom innehåll och näring.
  • Matgästen får uppföljning på vad som har beställts.
Matilda Beställ Hemma 3 Print
Digitalisera måltidsbeställningar och minska undernäring
Elderly

Webinarium

Digitalisera måltidsbeställningar och minska undernäring

Se hur du kan öka matlusten och arbeta förebyggande mot undernäring och hur du med den nya innovativa applikationen Matilda Beställ Hemma...

Foodtech Skapar Nya Möjligheter

Foodtech

Foodtech skapar nya möjligheter

Mat är så mycket mer än det som ligger på tallriken. Offentliga måltider är ett strategiskt verktyg med vars hjälp du kan uppnå nästan va...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...