Egenkontroll

Med digitala checklistor och påminnelser skapar Matilda trygghet och spårbarhet i hela livsmedelskedjan.

Matilda EK, Flera Enheter
alt='Tid Lösningar Icon'

Kvalitet

Digitala checklistor gör det lätt att leva upp till krav och regler, såsom HACCP.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Trygghet

Fullständig spårbarhet och dokumentation skapar lugn och ro hos personalen.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Kontroll

Full överblick av genomförda moment och automatiska påminnelser så att inget hamnar mellan stolar.

alt='Tid Lösningar Icon'

Effektivitet

Byt pärmar och papperslappar mot surfplatta och mobiltelefon för snabbare kontroller i köket.

Så här fungerar Matilda Egenkontroll – säkrare livsmedel steg för steg

Matilda hjälper dig att komma ihåg alla kontrollpunkter och enkelt registrera temperaturer eller klarmarkera en uppgift på surfplatta eller mobiltelefon. Alla moment dokumenteras och sparas digitalt i en och samma säkra lösning så att du kan känna dig trygg i att lagkrav och regler följs.

Meal Planning Process

Dagliga kontroller – från pärm till skärm

Den dagliga egenkontrollen är en naturlig och viktig del i kökets arbete. Istället för att följa en checklista i en pärm och skriva upp temperaturer på lappar använder du Matilda Egenkontroll via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Att-göra-listan visar direkt de moment som ska genomföras enligt verksamhetens program för egenkontroll av livsmedel. Uppgifterna klarmarkeras med ett enkelt klick och när listan är tom kan du känna dig trygg i att kontrollen genomförts enligt gällande rutiner och lagkrav.

Färdiga checklistor för kökets alla moment

Matilda Egenkontroll innehåller färdiga checklistor för kontroll av de vanligaste momenten i köket. Allt ifrån tillagning och kontroll av kylskåpets temperatur till varumottagning och utleverans av mat. Checklistorna kan självklart anpassas till era rutiner och behov.

Automatisk temperaturövervakning

Med hjälp av sensorer i kyl- och frysutrymmen får du full kontroll på att den kylda maten håller rätt temperatur. Data skickas automatiskt till Matilda Egenkontroll där du kan ställa in varningar som aktiveras om temperaturen passerar en bestämd nivå. På så sätt minskar risken att mat förstörs om en kyl eller frys går upp i temperatur. Systemet håller koll även under tider och dagar när köket är obemannat. Dessutom slipper personalen i köket momentet att manuellt dokumentera temperaturen i kyl och frys som del av det dagliga egenkontrollprogrammet. Smart teknik för säkrare mat! 

Snabbare förbättringar med enkel felrapportering

Om du upptäcker brister i livsmedelshanteringen använder du Matilda Egenkontroll för att direkt rapportera felet till rätt person i organisationen för återkoppling och åtgärder. Skapa ett ärende i systemet och ta ett foto med surfplattan eller mobilen. På så sätt kan ni direkt ta tag i problemet och sätta in förbättringar. 

Central överblick ger lugn och ro

Eftersom alla kontrollmoment registreras och dokumenteras i Matilda kan du som är verksamhetsansvarig när som helst logga in för att få en statusrapport. Du kan känna dig trygg i att de enheter som du är ansvarig för har genomfört egenkontrollen enligt era rutiner och gällande lagar. Självklart kan du också kontrollera enskilda aktiviteter så att du inte behöver ligga vaken och fundera på om ugnen på förskolan glömts igång eller om lunchens fisksoppa hettats upp tillräckligt vid servering.

Smidig tillsyn och odramatisk revision

En oannonserad inspektion eller årlig revision behöver inte längre skapa oro och stress i organisationen. Med Matilda Egenkontroll kan du ta revisonen med ro. Du behöver inte längre jaga in pärmar och pappersprotokoll eftersom Matilda säkerställer full spårbarhet genom hela produktionskedjan. All data och dokumentation finns samlat i en säker, digital lösning. 

Varför ska du välja Matilda Egenkontroll?

    • Lätt att göra rätt
     Du får tillgång till ett paketerat egenkontrollprogram som följer gällande branschriktlinjer, lagar och regler
    • Enkelt att använda
     Matilda är ett användarvänligt verktyg oavsett tidigare datorvana och fungerar bra på surfplatta eller mobiltelefon
    • Sparar tid
     Matilda tar bort en mängd manuella steg i egenkontrollen så att alla involverade kan spara tid i det dagliga arbetet
    • Tillgång till expertkunskap
     Matildas experter på livsmedelssäkerhet finns till hands för att hjälpa er att komma igång, förbättra och utveckla ert egenkontrollprogram
    • Flexibilitet
     Matildas färdiga kontrollprogram och checklistor kan enkelt anpassas till er verksamhets rutiner och behov
    • Snabbt att komma igång
     Matilda är en helt webbaserad lösning som designats med användaren i fokus – snabbt att implementera, lätta att lära sig
Foodtech inspiration
Smidigare Egenkontroll

Livsmedelssäkerhet

Smidigare egenkontroll gör maten säkrare

Att hålla rent och att hålla rätt temperatur. Det är kärnan i egenkontrollen. Läs livsmedelskonsulten Gunnel Berdéns bästa tips för säker...

Mat Och Data Hand I Hand

Måltidsplanering

Mat och data går hand i hand

Samhället ställer allt högre krav på vad vi äter, hur maten hamnar på tallriken samt vilken inverkan måltiden har på hälsa, miljö och eko...

Orust Egenkontroll

Livsmedelssäkerhet

Från manuell egenkontroll till digital för Orust kommun

På Orust har digitaliseringen av egenkontrollen blivit ett sätt att höja både tryggheten, kunskapen och statusen i de kommunala köken.

Egenkontroll livsmedel: Frågor och svar

Vad innebär begreppet egenkontroll inom livsmedelsbranschen?

Egenkontroll innebär att verksamheten som hanterar eller producerar livsmedel själv ansvarar för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Det innefattar att planera, kontrollera, följa upp och förbättra rutiner och processer för att säkerställa att lagstiftning och branschspecifika riktlinjer följs. Det omfattar även att identifiera och kontrollera risker som kan påverka livsmedelssäkerheten.

I det dagliga arbetet handlar det egenkontroll livsmedel om rutiner och checklistor kring hygien, förvaringstemperaturer och tillagningsmetoder. Men även dokumentation av genomförda åtgärder och avvikelser är viktiga för det löpande förbättringsarbetet.

Vilka dokument och register krävs för korrekt egenkontroll?

Det här kan se lite olika ut beroende på typ av verksamhet och specifika branschriktlinjer. Tumregeln är att du ska kunna visa upp dokumentation som styrker att verksamheten följer de lagar och regler som gäller för livsmedel. De handlar till exempel om rutinbeskrivningar för ditt egenkontrollprogram, riskbedömningar och kontrollfunktioner. Register över genomförda temperaturkontroller, rengöring och desinfektion, samt leverantörsinformation är också viktiga.

Hur ofta bör egenkontrollen genomföras?

För dig som jobbar med livsmedel är ofta egenkontrollen en naturlig del av vardagen. Kontroller och rengöringsrutiner genomförs kontinuerligt och regelbundet. Självklart ska rutinerna anpassas till din verksamhets behov och risker. Beroende på hur era processer ser ut kan egenkontroll genomföras dagligen, veckovis eller månatligen.

Hur bör man involvera personalen i arbetet kring egenkontroll?

Erbjud personalen regelbundna utbildningar om livsmedelssäkerhet i allmänhet och ert egenkontrollprogram i synnerhet. Se till att utbildningen innehåller genomgång av korrekt hantering av livsmedel, hygienpraxis, och verksamhetens specifika rutiner. Det är viktigt att förmedla budskapet att egenkontroll inte handlar om övervakning eller att hitta syndabockar. Istället är det ett hjälpmedel för att göra rätt och leverera säker mat till verksamhetens kunder eller matgäster.

Vad händer om en avvikelse upptäcks under egenkontrollen?

Om en avvikelse upptäcks, ska den dokumenteras och åtgärdas omedelbart. Ofta innebär det att korrigera felet eller reklamera en vara. Men det är också viktigt att rapportera avvikelsen till ansvariga i verksamheten för att justera rutiner och vidta andra åtgärder för att förhindra att avvikelsen upprepas.

Hur kan man använda ett digitalt verktyg för egenkontroll livsmedel?

Ett digitalt verktyg för egenkontroll livsmedel kan stödja arbetet kring livsmedelssäkerhet på tre sätt:

 • Digitala checklistor och påminnelser gör det enkelt att genomföra och dokumentera återkommande kontroller med en mobiltelefon eller surfplatta, även för personalen i produktionen eller köket.
 • Med ett digitalt verktyg samlar du all dokumentation om egenkontrollen på ett säkert ställe och slipper pärmar, papperslappar och Excel-filer.
 • När livsmedelsverkets inspektörer kommer på besök eller det är dags att förnya ett viktigt certifikat kan du enkelt ge tillgång till det digitala verktyget för full spårbarhet och dokumentation.