Hantera

Digital upphandling av livsmedel

Kvalitetssäkra och effektivisera livsmedelsupphandlingar i Hantera. Skapa upphandlingsunderlag, jämför anbud och följ upp inköp mot avtal och mål. Hela processen sköts i en säker digital lösning med guidning av vårt team som har oslagbar erfarenhet av offentliga livsmedelsupphandlingar.

Hantera 800X400
alt='Tid Lösningar Icon'

Effektivitet

Arbeta med livsmedelsupphandling och -uppföljning i en smidig webbaserad lösning.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Kvalitet

Välgrundade upphandlingar säkerställer att alla livsmedel lever upp till era krav.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Hållbarhet

Kommunicera och följ upp era mål för matsvinn, miljöpåverkan och andel ekologiska livsmedel.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Kontroll

Styr inköp mot avtal och få automatiska rapporter på kostnader, klimatdata och kvalitetsmål.

Så fungerar Hantera – steg för steg

Hantera effektiviserar alla aktiviteter kring upphandling av livsmedel: från att fastställa vilka livsmedel, volymer och krav som ska ingå i en upphandling till att utvärdera anbudssvar och följa upp inköp. Alltid med våra erfarna upphandlingskonsulter nära till hands för att stötta dig genom processen.

Meal Planning Process

Tydligt underlag ger välgrundade upphandlingar

Förberedelse är nyckeln till en lyckad livsmedelsupphandling. Med inläst inköpsstatistik skapas upphandlingsunderlag utifrån er historiska data. I Hantera går ni sedan igenom varje position för att verifiera volymer och egenskaper utifrån era framtida behov och mål kring exempelvis andel ekologiska livsmedel. Glöm Excel-blad och dokument som skickas runt i organisationen!

Testkör din upphandling mot Hanteras unika databas

När upphandlingsunderlag är skapad kan du testköra dina frågor och krav mot Hanteras unika databas som innehåller över 175 000 livsmedel. Träfflistan kommer att visa dig om det finns artiklar med de egenskaper du angett, om upphandlingen är öppen för flera leverantörer och om den ger dig tillräckligt många svar för ett välgrundat beslut. Allt för att säkerställa att verksamheten får mesta möjliga värde av upphandlingen.

Vem vann? Tryggare beslut med Hantera

Att gå igenom och utvärdera anbudssvar manuellt är en extremt tidskrävande, och nästintill omöjlig, uppgift. Med Hantera får du en digital sammanställning över alla anbud med tydliga rapporter som visar skillnader mellan de olika leverantörernas erbjudanden. Hantera matchar automatiskt de egenskaper ni satt som krav med produkterna i anbuden för en systematisk och rättvis bedömning. Du kan alltid kontrollera specifika positioner för att känna dig trygg i att ni fattar rätt beslut.

Löpande uppföljning hjälper alla att handla rätt

Upphandlingen är bara startskottet. I Hantera hittar du all data för att exempelvis stämma av inköp inom avtal, andel ekologiska och lokala livsmedel jämfört med målen eller kostnadsutveckling. Du kan enkelt dela rapporterna via automatiska e-postutskick för att sprida informationen i organisationen och skapa större medvetenhet och engagemang för era mål.

Snabb, enkel och korrekt mjölkstödsansökan

Eftersom inköpsstatistiken läses in i Hantera finns mycket av den information som krävs för den årliga mjölkstödsansökan tillgänglig i systemet. Även registrering av mjölkens fördelning mellan olika kök kan göras i systemet. Med ett enkelt klick får du en sammanställning av alla detaljer, redo att skicka in tillsammans med ansökan till Jordbruksverket – så att du aldrig behöver missa en möjlighet till skolmjölkstöd.

Tips från coachen: våra experter stöttar dig genom hela processen

Våra erfarna upphandlingskonsulter agerar gärna bollplank och delar med sig av de senaste trenderna inom offentlig livsmedelsupphandling. Med erfarenhet från att arbeta med över 240 måltidorganisationer i Sveriges kommuner och regioner har vi gedigen kunskap för att stödja dig i upphandlingsarbetet.

Varför ska du välja Hantera?

 • Sparar tid
  Verksamheter som använder Hantera sparar tid genom att undvika manuellt arbete
 • Snabbstartar din upphandling
  Underlaget skapas enkelt med hjälp av er historiska inköpsdata och Hanteras unika livsmedelsdatabas
 • Tillgång till expertkunskap
  Hanteras experter på livsmedelsupphandlingar ger er råd, agerar bollplank och håller koll på de senaste trenderna
 • Skapar trygghet
  Digitala anbudssvar och automatisk matchning av egenskaper ger välgrundade beslut
 • Snabbt att komma igång
  Det är enkelt att komma igång med Hanteras webbaserade lösning, utan installation eller lång utbildning
 • Enkel mjölkstödsansökan
  Hantera sammanställer all information du behöver för mjölkstödsansökan till Jordbruksverket
Foodtech inspiration
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Wp 9 Smarta Stt Att Hantera Hjda Livsmedelskostnader 500

Guide

9 smarta tips för att hantera ökade livsmedelskostnader

De ökade livsmedelskostnaderna är en tuff utmaning för många måltidsverksamheter. Men det finns lösningar för att minska kostnaderna utan...

Digitalisera Livsmedlesupphandling 800

Webinarium

Se hur du kan digitalisera din livsmedelsupphandling!

Genom en digitaliserad livsmedelsupphandling kan du spara både tid och pengar, följa upp viktiga målsättningar och samla statistik på ett...

Upphandling livsmedel: Frågor och svar

Vad innebär livsmedelsupphandling inom offentlig sektor?

Livsmedelsupphandling inom offentlig sektor är ett viktigt verktyg för att säkerställa att måltider som serveras inom skolor, sjukhus, äldreomsorg och andra offentliga verksamheter uppfyller gällande lagkrav och verksamhetens mål kring kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Syftet med en upphandling är att teckna avtal med en eller flera livsmedelsleverantörer för att säkra tillgänglighet av de livsmedel som verksamheten behöver till rätt kvalitet och prisnivå för att rymmas inom gällande budget.

I praktiken innebär det att inköps- och måltidsorganisationer inom kommuner och regioner ansvarar för att ta fram underlag för vilka livsmedel som ska upphandlas, fastställa krav på näringsinnehåll och miljökriterier, utvärdera och välja leverantörer samt följa upphandlingslagar och riktlinjer. Målet är att erbjuda hälsosam, säker och hållbar mat inom ramen för verksamhetens budget samtidigt som man ser till att upphandlingen är konkurrenskraftig och transparent.

Vilka regler och riktlinjer måste följas vid upphandling av livsmedel i offentlig sektor?

Vid upphandling av livsmedel inom offentlig sektor måste man följa lagar och riktlinjer som främjar öppenhet och konkurrens. Det innebär att processen ska vara transparent och öppen för alla potentiella leverantörer. Hållbarhetskriterier, som ekologiska produkter och närproducerade råvaror, blir allt viktigare. Dessutom måste upphandlande myndigheter formulera tydliga krav på livsmedlens kvalitet och kvantitet.

Noggrann dokumentation av hela upphandlingsprocessen är nödvändig för spårbarhet och ansvarsskyldighet. Detta säkerställer en rättvis och framgångsrik upphandling som möjliggör högkvalitativ mat till användarna inom offentlig sektor. Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om riktlinjer för upphandling livsmedel inom offentlig sektor.

Hur kan man upphandla livsmedel som är både hälsosamma och hållbara?

Ett av de viktigaste stegen i en livsmedelsupphandling är att skapa ett utförligt underlag. Det är här du ska formulera tydliga och detaljerade krav på exempelvis näringsinnehåll, kvalitet och hållbarhetskriterier. Detta kan inkludera att prioritera ekologiska produkter, närproducerade råvaror och minimera matsvinn.

Hur kan vi säkerställa att våra livsmedelsupphandlingar är transparenta och följer alla regler, samtidigt som vi håller oss inom budget?

För att säkerställa både transparens och budgetkontroll bör man skapa tydliga upphandlingsdokument och processer som följer upphandlingslagar och riktlinjer. Det är också viktigt att noga dokumentera och rapportera alla steg i upphandlingsprocessen för ökad transparens och spårbarhet. Efter att upphandlingen är avslutad är det viktigt att följa upp inköpsstatistik och säkerställa att alla inköp görs inom avtal så att verksamheten nyttjar upphandlade livsmedel och priser.