Livsmedels-upphandling

En livsmedelsupphandling kräver ofta ett mycket resurs- och tidskrävande arbete, särskilt inom offentlig sektor. Med hjälp av digitalia verktyg kan en livsmedelsupphandling bli både effektivare och ge bättre resultat.

Att digitalisera viktiga delar av måltidsprocessen inklusive livsmedelsupphandling, uppföljning och kostnadsanalys skapar förutsättningar för en effektiv, enkel och säker process.

Food Procurement 800X400
alt='Tid Lösningar Icon'

Spara tid

Det manuella arbetet i samband med en livsmedelsupphandling kan minskas med upp till 50%.

alt='Spara Lösningar Icon'

Spara pengar

Öka organisationens inköp inom avtal för att dra nytta av upphandlade priser.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Ökad kvalitet

Ställ rätt krav vid livsmedelsupphandlingar. 

alt='Lösningar Icon Återställd'

Följ upp

Tydlig statistik på inköp, håll budget och nå hållbarhetsmålen.

Förenkla och effektivisera

Med en digital lösning kan du effektivisera din livsmedelsupphandling och förenkla uppföljningen för storkök i både offentlig och privat sektor. Det manuella arbetet kan minskas med upp till 50%. Arbetet går inte bara snabbare, antalet fel och misstag minskar även drastiskt.

Du kan få stöd i hela upphandlingsprocessen. Från att skapa positionsunderlag till att utvärdera vilken leverantör som är det bästa valet.

Illustrations Livsmedelsupphandling Forenkla 400
Illustrations Livsmedelsupphandling Uppsatta Mal 400

Nå uppsatta mål

Avtalstrohet, andel EKO, närproducerat, klimatpåverkan per kilo livsmedel, genomsnittlig kostnad per kilo livsmedel – det är många målsättningar som ska uppnås och pressen är stor. Måltiderna ska inte bara vara hälsosamma och planetsmarta, de ska också vara av hög kvalitet och köpas in till en så låg kostnad som möjligt.

 • Följ upp era nyckeltal

 • Ha full kontroll på era hållbarhetsmål och budget

 • Handla rätt varor

Följ upp dina nyckeltal

Du kan få statistik på livsmedelsinköp och uppföljningar kan göras på olika nivåer i organisationen. Med tydlig och detaljerad statistik på inköpen blir det lättare att följa upp och utveckla förbättrade inköpsmönster.

Automatiska nyckeltals- och rapportutskick ger dig en tydlig uppföljning av inköpen samt skapar engagemang i organisationen för vidare utveckling av måltiderna. Det gör att du alltid har full kontroll på viktiga nyckeltal för att nå era målsättningar.

Illustrations Ma╠Èltidsplanering Hallbarhet 400
Illustrations Ma╠Èltidsplanering Digitala Appar 400

Hållbarhet och hälsa

Val av livsmedel har stor effekt på hälsa och klimat. Som följd ökar kraven på klimatredovisning av såväl måltiderna som de faktiska inköpen. Många organisationer har högt ställda krav vad gäller andelen växtbaserade livsmedel, ekologisk framställning och svenskt ursprung.

Med stöd för livsmedelsupphandling ges en god överblick av nuläget och alla möjligheter att göra ändringar baserat på målsättningar. Genom att följa upp matens klimatpåverkan blir det enkelt att ta fram underlag till medarbetare, politiker, miljöstrategier och upphandlare.

Handla rätt och klara budget

Ställ krav i din livsmedelsupphandling som motsvarar organisationens mål. Det kan handla om förpackningsstorlekar, egenskaper och kriterier eller framtagna klimatmål. Genom en tydlig kravställning får du rätt kvalitet på varorna och kan planera för kvalitetssäkrade måltider.

 • Stäm sedan av inköpen på artikelnivå 

 • Följ prisutvecklingen på avtalade varor

 • Notera ersättningsvaror och håll koll på inköp utanför avtalet

Genom att noga följa prisutvecklingen är chansen större att du klarar uppsatt budget samtidigt som måltidskvaliteten bibehålls.

Illustrations Ma╠Èltidsplanering Effektivisera 400

Uppföljning och statistik

Med tydlig och detaljerad statistik på inköpen blir det också lätt att följa upp och utveckla förbättrade inköpsmönster.

 • Data - Hämta data för uppsatta mål genom nyckeltal för exempelvis pris/kg, andel eko, inköp utanför avtal

 • Underlag - Generera kompletta underlag för intern- och externfakturering, inköpsmönster och prisutveckling

 • Uppföljning - Följ upp sortiment, priser och statistik

 • Integrationer - Integrera med befintligt ekonomisystem för minskat manuellt arbete och ökad kvalitet

 • Kalkyler - Ta fram en efterkalkyl med bland annat kostnad per ätande

 • Rapporter - Välj ur ett stort utbud av rapporter som såsom kostnadsutveckling, andel ekologiskt, andel CO2-ekvivalenter, inköp svenskt, lagat från grunden

Mer inspiration om livsmedelsupphandling
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Wp 9 Smarta Stt Att Hantera Hjda Livsmedelskostnader 500

Guide

9 smarta tips för att hantera ökade livsmedelskostnader

De ökade livsmedelskostnaderna är en tuff utmaning för många måltidsverksamheter. Men det finns lösningar för att minska kostnaderna utan...

Digitalisera Livsmedlesupphandling 800

Webinarium

Se hur du kan digitalisera din livsmedelsupphandling!

Genom en digitaliserad livsmedelsupphandling kan du spara både tid och pengar, följa upp viktiga målsättningar och samla statistik på ett...

Prenumerera på Matilda News