Livsmedels-upphandling

Med hjälp av digitala verktyg kan en livsmedelsupphandling bli både mer effektiv och ge bättre resultat.

Att digitalisera måltidsprocessen inklusive livsmedelsupphandling, uppföljning och kostnadsanalys skapar förutsättningar för en effektiv, enkel och säker process.

Food Procurement 800X400
alt='Tid Lösningar Icon'

Spara tid

Minska det manuella arbetet vid en livsmedelsupphandling med upp till 50%.

alt='Spara Lösningar Icon'

Spara pengar

Öka organisationens inköp inom avtal för att dra nytta av upphandlade priser.

alt='Hållbarhetsmål Lösningar Icon'

Öka kvaliteten

Ställ rätt krav vid livsmedelsupphandlingar. 

alt='Lösningar Icon Återställd'

Följ upp

Tydlig statistik på inköp, håll budget och nå hållbarhetsmålen.

Förenkla och effektivisera

Med vår digitala lösning kan du effektivisera din livsmedelsupphandling och förenkla uppföljningen för måltidsorganisationer i både offentlig och privat sektor. Det manuella arbetet kan minskas med upp till 50%. Arbetet går  snabbare och antalet fel och misstag minskar drastiskt.

Du kan få stöd i hela upphandlingsprocessen. Från att skapa positionsunderlag till att utvärdera vilken leverantör som är det bästa valet.

Illustrations Livsmedelsupphandling Forenkla 400
Illustrations Livsmedelsupphandling Uppsatta Mal 400

Nå uppsatta mål

Avtalstrohet, ekologiska produkter, närproducerat, klimatpåverkan, genomsnittlig kostnad per kilo livsmedel – det är många målsättningar som ska uppnås. Måltiderna ska vara hälsosamma och planetsmarta, samt av hög kvalitet och köpas in till en så låg kostnad som möjligt.

 • Följ upp nyckeltal

 • Få full kontroll på hållbarhetsmål och budget

 • Handla rätt varor

Följ upp nyckeltal

Du kan få statistik på livsmedelsinköp och uppföljningar kan göras på olika nivåer i organisationen. Med tydlig och detaljerad statistik på inköpen blir det lättare att följa upp och utveckla förbättrade inköpsmönster.

Automatiska nyckeltals- och rapportutskick ger dig en tydlig uppföljning av inköpen samt skapar engagemang i organisationen för vidare utveckling av måltiderna. Då har du alltid har full kontroll på viktiga nyckeltal för att nå era målsättningar.

Illustrations Ma╠Èltidsplanering Hallbarhet 400
Illustrations Ma╠Èltidsplanering Digitala Appar 400

Hållbarhet och hälsa

Val av livsmedel har stor effekt på hälsa och klimat. Som följd ökar kraven på klimatredovisning av såväl måltiderna som de faktiska inköpen. Många organisationer har högt ställda krav vad gäller andelen växtbaserade livsmedel, ekologisk framställning och svenskt ursprung.

Med stöd för livsmedelsupphandling ges en god överblick av nuläget och alla möjligheter att göra ändringar baserat på målsättningar. Genom att följa upp matens klimatpåverkan blir det enkelt att ta fram underlag till medarbetare, politiker, miljöstrategier och upphandlare.

Handla rätt och klara budget

Ställ krav i din livsmedelsupphandling som motsvarar organisationens mål. Det kan handla om förpackningsstorlekar, egenskaper och kriterier eller framtagna klimatmål. Genom en tydlig kravställning får du rätt kvalitet på varorna och kan planera för kvalitetssäkrade måltider.

 • Stäm av inköpen på artikelnivå 

 • Följ prisutvecklingen på avtalade varor

 • Notera ersättningsvaror och håll koll på inköp utanför avtal

Genom att noga följa prisutvecklingen är möjligheten större att du klarar uppsatt budget samtidigt som måltidskvaliteten bibehålls.

Illustrations Ma╠Èltidsplanering Effektivisera 400

Uppföljning och statistik

Med tydlig och detaljerad statistik på inköpen blir det också lätt att följa upp och utveckla förbättrade inköpsmönster.

 • Data - I Hantera finns nyckeltal för exempelvis inköp utanför avtal, pris/kg, andel ekologiska inköp

 • Underlag - Generera kompletta underlag för intern- och externfakturering, inköpsmönster och prisutveckling

 • Uppföljning - Följ upp sortiment, priser och statistik

 • Integrationer - Integrera med befintligt ekonomisystem för minskat manuellt arbete och ökad kvalitet

 • Kalkyler - Ta fram en efterkalkyl med bland annat kostnad per ätande

 • Rapporter - I Hantera finns många rapporter om exempelvis  kostnadsutveckling, andel ekologiskt, andel CO2e, etiska inköp och närproducerat

Mer inspiration om livsmedelsupphandling
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Wp 9 Smarta Stt Att Hantera Hjda Livsmedelskostnader 500

Guide

9 smarta tips för att hantera ökade livsmedelskostnader

De ökade livsmedelskostnaderna är en tuff utmaning för många måltidsverksamheter. Men det finns lösningar för att minska kostnaderna utan...

Digitalisera Livsmedlesupphandling 800

Webinarium

Se hur du kan digitalisera din livsmedelsupphandling!

Genom en digitaliserad livsmedelsupphandling kan du spara både tid och pengar, följa upp viktiga målsättningar och samla statistik på ett...

Prenumerera på Matilda News