Hospital & Region

Et hospitalskøkken har den vigtige opgave at kunne tilbyde den rette mad, tilpasset det enkelte menneskes behov, når man er indlagt. Der er mange hensyn der skal tages for den enkelte patient, hvor sikring af den ernæringsmæssige og sensoriske kvalitet er essentielt, på et tidspunkt hvor appetitten ikke er den største. Samtidig skal det sikres, at økonomi, kostpolitikker, afrapportering og GDPR går op i en højere enhed. 

Hospital Regioner 800X400
alt='Förenkla Lösningar Icon'

Sikkerhed

Mærkning af næringsindhold, QUID-mærkning og allergener er med til at sikre overholdelse af lovgivningen på dine deklarationer.

alt='Tid Lösningar Icon'

Tidsbesparende

Opdatering og vedligehold af data sker ét, samlet sted, hvilket sikrer ensartede deklarationer og sparer tid.

alt='Spara Lösningar Icon'

Time to market

Sikrer hurtig tilpasning af lovpligtige næringsdeklarationer på flere sprog og private label, i ét samlet system.

Dankost Pro tager hånd om hele kæden

Dankost Pro Hospital & Region en komplet løsning til professionelproduktionsstyring, som er skabt til at håndtere al planlægning – lige fraoprettelse af basisråvare, til maden bliver serveret for patienten, samtefterfølgende kostregistrering. Systemet indeholder standardfunktioner somindregning af flere typer svind (rense, stege- og kogesvind) i opskrifter,udregning af økologiprocenter fra hele menuer ned til enkelte råvarer,udregning af kostpriser og dækningsbidrag, menuplanlægning fx til faste menuerog menuintervaller (rul),produktionsplanlægning over flere dage.

Læs mere om Dankost Pro Hospital & Region
Dankost 800

Den rette mad til den rette patient

I et professionelt køkken produceres mange måltider om dagen, der skal opfylde mange behov. Det kræver grundig planlægning til håndtering af alle ressourcer lige fra indkøb af råvarer til færdigt måltid til patienten, samtidig med at datasikkerheden er i orden.

Mange funktioner i samme system

  • Central håndtering af data, øgerkvalitetssikring af deklarationer og opskrifter, og sikrer ensartet informationder letter planlægningen af produktionen. Gennemslag i opdateringer sikreraltid korrekt indhold fx ved leverandørskift eller råvareændringer.  Flere hospitaler kan køre på samme database,for at lette administrationen af denne, men uden at kunne ændre i andresopskrifter.
  • Bestilling via kundespecifikkeordreskabeloner med forskellige valg som deadlines, mulighed for automatiskeordrer, udskrifter med følgesedler, pakkelister, faktura, labels m.m.
  • Madbestilling fra webshop kan skebåde på afdelingsniveau, med mulighed for automatiske bestillinger,patientbestilling og pårørendebestilling med selvstændig betalingsløsning(nets/dibs). En efterfølgendekostregistrering direkte i Dankost Pro, enten af afdelingspersonaleeller patienten selv
  • Dannelse af næringsdeklarationerfx til bestilling eller færdigpakkede varer, med næringsindhold, allergener,stregkode, holdbarhedsdato, tilberedning m.m. Næringsinformationer er ligeledessynlig i webshop.
  • Produktionsplanlægning over fleredage, med mulighed for visning af eksakte portioner ud fra antal bestillingerog tidsestimering af produktionen til fx kølemadsproduktion.
  • Produktionsstyring viaproduktions app’en, med opskriftsvisning og statusdirekte i app’en, fx til det papirløse køkken.
  • Statistik på al data kan selvdownloades til benchmarking og afrapportering fx til synliggørelse afindsatsområder, produktionsoptimering, mindske madspild, dokumentation afnæringsindhold og økonomistyring m.m.
  • Dankost Pro har høj performance og derydes 24/7 support ved nedbrud. Systemet er integrer bart med andre IT-systemerog er GDPR sikret til integration fx til EPJ til kostregistrering.
Foodtech inspiration
Mad Og Data Går Hånd I Hånd

Foodtech

Mad og data går hånd i hånd

Mad er vigtigt for os mennesker, men mad er også data. Der bliver stillet højere krav til hvad vi spiser, hvordan vores mad ender på tall...

Klimatmålen 2030

Bæredygtighed

Vi hjælper din kommune med at nå 2030 klimamålene

Klimaforandringerne er en af ​​vor tids største udfordringer og de har stor indflydelse på vores fødevareproduktion. Flere af globale bær...

Digitalisering Af Fødevaredata 800

Digitalisering af fødevaredata

Udarbejdelse af næringsdeklarationer kan være ressourcetungt og besværligt arbjede, hvis man ikke har det rette værktøj til opgaven. Men...