Digitalisering af fødevaredata

Udarbejdelse af næringsdeklarationer kan være ressourcetungt og besværligt arbjede, hvis man ikke har det rette værktøj til opgaven. Men det er der heldigvis råd for.

Untitled 2

Digitalisering af fødevaredata

Næringsdeklarationer er et forretningskritisk kerneområde i fødevareproduktionen. Fejl i deklarationerne kan i bedste fald koste langt flere ressourcer end nødvendigt. I værste fald kan det medføre tilbagetrækning af varer, tab af salg og bødeforlæg fra fødevaremyndighederne.

Men på trods af det, hører vi ofte at arbejdet udføres i systemer som ikke kan håndtere kompleksiteten i deklarationer. Det gør både arbejdet alt for ressourcetungt og øger risikoen for fejl. Se webinaret og bliv klogere på, hvordan digitaliseringen af fødevaredata kan være med til at øge kvalitetssikringen i det daglige arbejde med næringsdeklarationer.