Digitalisering af fødevaredata

Udarbejdelse af næringsdeklarationer kan være ressourcetungt og besværligt arbjede, hvis man ikke har det rette værktøj til opgaven. Men det er der heldigvis råd for.

Digitalisering Af Fødevaredata 800

WEBINAR 
Digitalisering af fødevaredata

Næringsdeklarationer er et forretningskritisk kerneområde i fødevareproduktionen. Fejl i deklarationerne kan i bedste fald koste langt flere ressourcer end nødvendigt. I værste fald kan det medføre tilbagetrækning af varer, tab af salg og bødeforlæg fra fødevaremyndighederne.

Men på trods af det, hører vi ofte at arbejdet udføres i systemer som ikke kan håndtere kompleksiteten i deklarationer. Det gør både arbejdet alt for ressourcetungt og øger risikoen for fejl. Se webinaret for å høre om, hvordan digitaliseringen af fødevaredata kan være med til at øge kvalitetssikringen i det daglige arbejde med næringsdeklarationer.