Vi hjælper din kommune med at nå 2030 klimamålene

Klimaforandringerne er en af ​​vor tids største udfordringer og de har stor indflydelse på vores fødevareproduktion. Flere af globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030 er påvirket af klimaændringer og vores evne til at tilpasse sig skiftende klima.

Matilda Foodtech

Som følge af klimaforandringerne risikerer, vi at bevæge os mod en gennemsnitlig global opvarmning der overstiger to grader celsius. Det har allerede alvorlige konsekvenser for vores økosystemer, havmiljø, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger samtidig risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer (United Nations Development Program (UNDP), 13 Combating climate change).

Madspild er penge i skraldespanden

I 2012 stod den Svenske offentlige sektor for 58.000 tons madaffald, hvoraf 52 procent blev smidt ud helt unødvendigt (Svenska Miljöstyrelsen 2014, Madspildsmængder i Sverige). Madspild fra svenske skolemadsrestauranter anslås til 1,1 millioner SEK om dagen (Svensk Miljøstyrelse, Reduceret madspild i skolekøkkener). Hele 20 % af skolemaden smides ud på grund af utilstrækkelig planlægning, fejlkommunikation, fejlfortolkning af regler og mangelfuld kvalitet af råvarer (Livsmedelsverket 2013, Reducering af madspild i kommunen – fakta og gode eksempler).

I Danmark har vi ikke den samme mængde data på madspildet i de offentlige køkkener, som der findes i Sverige. Det er derfor vanskeligt at anslå hvor store omkostninger spildet har for både økonomi og miljø. En opgørelse fra Miljøstyrelsen fra 2021 har kortlagt madaffald og madspild i andre dele af fødevaresektoren. I rapporten er det samlede madspild opgjort til 814.000 ton årligt, fordelt på primærproduktion, fødevareindustri, detail og engros, restaurationer og husholdninger (Miljøstyrelsen 2021). Det må derfor antages at der ligeledes ligger betydelige mængder af madspild i de offentlige køkkener.

For at vi kan blive et bæredygtigt fødevareland, kræves en særlig indsats for køkkenerne i den offentlige sektor. Mange kommuner har allerede bæredygtighedsmål, kostpolitikker og mål for reduktion af madspild. Men for at kunne følge op på målene, skal der generes konkrete data. Ved hjælp af foodtech bliver det nemmere at generere data, opsætte målsætninger i arbejdet for at mindske klimabelastningen og madspildet.

Træf smarte valg

Med de rigtige værktøjer bliver det nemmere for køkkenerne at træffe klimasmartere valg, når der skal planlægges menuer. På samme måde som et køkken har et budget for økonomi der skal overholdes, kan man opsætte et klimabudget i systemet – både for at måle på klimaaftryk, men også for at mindske madspildet. At mindske madspildet er ikke kun godt for vores klimapåvirkning, men også godt for økonomien, når maden bliver spist fremfor at blive smidt ud.

Ved at arbejde med klimaforbedringer i menuerne, bliver det muligt at opnå store gevinster for bæredygtigheden og arbejde frem mod agenda 2030. Visning af klimasmarte menuvalg kan også vise vejen til mere bæredygtige madvaner for den spisende gæst, som de kan tage med hjem.

Vi arbejder konstant på at gøre vores kunder i stand til at, arbejde frem mod en mere bæredygtig produktion, så vi sammen kan nå de globale bæredygtighedsmål 2030. Vores værktøjer letter hverdagen i køkkenerne og gør det nemmere at træffe klimasmarte valg og reducere madspild.

Foodtech inspiration
Mad Og Data Går Hånd I Hånd

Foodtech

Mad og data går hånd i hånd

Mad er vigtigt for os mennesker, men mad er også data. Der bliver stillet højere krav til hvad vi spiser, hvordan vores mad ender på tall...

Næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer

Det rette værktøj til næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer er et forretningskritisk kerneområde i fødevareproduktionen. Fejl i deklarationerne kan i bedste fald tage langt fle...

Klimatmålen 2030

Bæredygtighed

Vi hjælper din kommune med at nå 2030 klimamålene

Klimaforandringerne er en af ​​vor tids største udfordringer og de har stor indflydelse på vores fødevareproduktion. Flere af globale bær...