5 tips til måling af madspild

Følger du op og måler dit madspild? Selvom du lige er begyndt at måle madspildet ,eller har været i gang i et stykke tid, er det vigtigt at nedbryde svindet i flere forskellige delelementer, for kunne reducere madspildet mest muligt. Ved at opsætte klare mål, målinger og en handlingsplan kan madspild reduceres kraftigt på kort tid. Her lister vi vores 5 bedste tips til at få succes med din madspildsmåling.

Matsvinn
  1. 1. Mål madspild gennem hele produktionsprocessen

  2. Måltabet i alle forskellige trin i måltidsprocessen, for at få et retvisende billede af hvor madspildet opstår. For at kunne lave forbedringer, skal vi først have konkrete tal for at kunne sammenligne, samt have viden om hvor madspildet findes. Delelementer kan fx være:

 

Køkkensvind

  • Lagringssvind
  • Tilberedningssvind
  • Madlavningssvind

Serveringssvind

Tallerkensvind

Et tip er at have beholdere opsat til hver type af svind. Skriv tydeligt på beholderen, så alle tydeligt kan sehvilken beholder der er til madaffald. Så er det nemmere at skelne mellem de forskellige typer af spild.

 

2. Mål madspild løbende

Mål madspild løbende for at få et mere retvisende billede af, hvor spildet reelt set opstår. På den måde får I en større indsigt i, om der er bestemte retter eller kombinationer af retter, der forårsager mere spild end andre.

3. Forbered en svindanalyse

På baggrund af målingerne udarbejdes en svindanalyse, for at få det samlede overblik over, hvor i processen de forskellige typer af svind opstår og hvad det betyder for produktionen som helhed eller pr. køkken.

For at få indblik i spildet pr. spisende gæst, kræves der oplysninger om hvor mange mennesker der spiste den pågældende dag.

4. Opsæt mål

Sæt fælles mål for alle køkkenerne i organisationen, så alle arbejder mod det samme mål. Sæt nogle mål der motiverer til arbejdet mod madspild. I kan også anvende delmål, som kan være gode for at gøre overordnede og langsigtede mål mere overskuelige. Et mål skal være målbart og tidsbestemt, så du kan afgøre hvornår I har opnået det.

5. Involvér personalet

Sørg for at alle er engagerede og inddraget i hele processen. Uden personalets opbakning bliver det vanskeligt at opnå succes med at nå målene. Sørg for at alle er motiverede og har den rette viden og udstyr til at opnå opstillede mål. Husk også for at fejre og rose hinanden for godt arbejde og engagement undervejs - ofte kan vejen dertil vigtigere end selve resultatet. Uanset om I når målsætningerne eller ej, opnår I læring og indsigt i lige netop jeres processer.

Foodtech inspiration
Mad Og Data Går Hånd I Hånd

Foodtech

Mad og data går hånd i hånd

Mad er vigtigt for os mennesker, men mad er også data. Der bliver stillet højere krav til hvad vi spiser, hvordan vores mad ender på tall...

Næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer

Det rette værktøj til næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer er et forretningskritisk kerneområde i fødevareproduktionen. Fejl i deklarationerne kan i bedste fald tage langt fle...

Mäta Matsvinn

Bæredygtighed

5 tips til måling af madspild

Følger du op og måler dit madspild? Selvom du lige er begyndt at måle madspildet ,eller har været i gang i et stykke tid, er det vigtigt...