5 tips vid mätning av matsvinn

Følger dere opp og måler virksomhetens matsvinn? For å lykkes i å redusere matsvinnet er det visse ting dere må gjøre, og det gjelder enten dere nettopp har begynt med svinnmåling eller har holdt på med det en stund. Ved å definere tydelige mål, gjennomføre målinger og sette opp en tiltaksplan kan dere redusere matsvinnet betydelig på kort tid. Her får dere våre fem beste tips for å lykkes:

Matsvinn

1. Mål matsvinnet i hele produksjonsprosessen

Mål svinnet i alle ledd av måltidsprosessen. For å kunne gjennomføre forbedringer må dere først innhente konkrete, sammenlignbare tall.

Kjøkkensvinn

  • Lagersvinn
  • Tilberedningssvinn
  • Tillagingssvinn

Serveringssvinn

Tallerkensvinn

Et tips er å ha egne beholdere for hver svinntype og merke dem tydelig slik at alle kan se. Da blir det lettere å skille svinntypene fra hverandre.

2. Mål matsvinnet løpende

Ved å måle matsvinnet løpende får dere et riktigere bilde av situasjonen, og dere får også oversikt over hvilke retter eller kombinasjoner av retter som gir mer eller mindre svinn.

3. Utarbeid en svinnanalyse

Lag en svinnanalyse basert på målingene. Da får dere full oversikt over hvor i organisasjonende ulike typene svinn rapporteres, og hva det innebærer for organisasjonen som helhet eller per kjøkken.

For å få fram tall for andel svinn per spisende gjest må dere ha informasjon om hvor mange som har spist den aktuelle dagen. Få oversikt over antall brukte tallerkener ved å måle stabelen av tallerkener i dispenseren før og etter lunsj eller ved å telle antall fulle tallerkenskuffer fra oppvasken.

4. Definer mål

Definer felles mål for å få alle kjøkken til å jobbe mot samme mål. Målene må være rimelige og inspirere til god innsats. Det kan være smart å bruke delmål for å gjøre overgripende eller langsiktige mål mer overkommelige. Målene skal være målbare og tidsavgrensede, slik at det er mulig å se når de er oppnådd.

5. Engasjer de ansatte

Pass på at alle er med og engasjerer seg. Uten engasjerte ansatte er det umulig å lykkes med prosjektet. Se til at alle er motiverte og har kunnskapen og utstyret de trenger for å lykkes. Pass også på å feire og rose hverandre for god innsats og engasjement. Veien fram er ofte viktigere enn resultatet.

Litt nyttig informasjon
Mat Och Data Hand I Hand

Måltidsplanlegging

Mat og data går hånd i hånd

Samfunnet stiller stadig høyere krav til hva vi spiser, hvordan mat havner på tallerkenen og hvilken innvirkning måltidet har på helse, m...

Hemsida Følg Opp Resultatene Av Matsvinnet

Bærekraft

Følg opp resultatene av matsvinnet ditt og ta frem forbedringer

Har du målt matsvinn over en periode i din kommune eller region og registrert data over perioden? Nå er det på tide å følge opp resultate...

Måltidsorganisationer I Kristider

Måltidsplanlegging

Fleksibilitet - en viktig suksessfaktor for måltidsaktiviteter...

Siden mars 2020 har de fleste selskaper og virksomheter tatt ulike tiltak med covid-19, og deler av offentlig sektor har blitt mer berørt...