Det rette værktøj til næringsdeklarationer

Næringsdeklarationer er et forretningskritisk kerneområde i fødevareproduktionen. Fejl i deklarationerne kan i bedste fald tage langt flere ressourcer end nødvendigt. I værste fald kan det medføre tilbagetrækning af varer, tab af salg og bødeforlæg fra fødevaremyndighederne.

Næringsdeklarationer

Som et led i den daglige kvalitetssikring er der brug for en række funktioner til at oprette, vedligeholde og sende data på deklarationer og produkter. Valget af system der vælges at udarbejde specifikationerne i, kan have store betydning for udfaldet af kvalitetssikringen. Derfor er det vigtigt med et system, der kan håndtere kompleksiteten der findes i deklarationer.

Fødevaresikkerhed først

Mange fødevarevirksomheder arbejder stadig i systemer, der er skabt til helt andre formål end håndteringen af fødevaredata. Det kan bl.a. være Microsoft Excell, Word-filer eller økonomistyringssystemer, der i grunden er udviklet til helt andre formål. Systemer, der ikke er egnet til håndteringen af fødevaredata og udarbejdelse af næringsdeklarationer. Fælles for dem alle er, at de aldrig vil kunne opfylde gældende fødevarelovkrav, som når der arbejdes med det rette værktøj. Rationalet lyder ofte: at programmerne allerede er tilgængelige i virksomheden og derfor også skal bruges til arbejdet med deklarationer. 

Hvad der dog ikke tages med i ligningen er, at ufuldendte systemer ofte er:

  • tidstunge at vedligeholde
  • uoverskuelige at konsekvensrette
  • usikre i forhold til opdateringer
  • sårbare setups ved medarbejderskifte

I bedste fald bliver opgaverne langt mere ressourcetunge at udføre, end de egentlig behøver at være. I værste fald fører de til forretningskritiske fejl.

Nemt, hurtigt og sikkert

Da deklarationer kan være en kompleks størrelse, der indeholder mange informationer for at overholde gældende EU-fødevarelovgivning, må arbejdsgangene ikke være besværlige. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert at opdatere og vedligeholde deklarationer. Ved at bruge de rette værktøjer kan arbejdsgangene effektiviseres markant, samtidig med at kvalitetssikringen af fødevaredata øges. Og med det rette værktøj i hånden, kan selv den dygtigste kvalitetsansvarlige få optimeret arbejdsgangene og bruge ressourcerne klogere.

Foodtech inspiration
Untitled 2

Webinar

Digitalisering af fødevaredata

Udarbejdelse af næringsdeklarationer kan være ressourcetungt og besværligt arbjede, hvis man ikke har det rette værktøj til opgaven. Men...

Risikone Ved Ikke At Digitalisere

Næringsdeklarationer

Risikoen ved ikke at digitalisere næringsdeklarationer

Mange fødevarevirksomheder udarbejder stadig deres næringsdeklarationer i Excel-ark og Word-filer, hvilket hverken er risikofrit eller om...

Mad Og Data Går Hånd I Hånd

Foodtech

Mad og data går hånd i hånd

Mad er vigtigt for os mennesker, men mad er også data. Der bliver stillet højere krav til hvad vi spiser, hvordan vores mad ender på tall...