5 tips vid mätning av matsvinn

Följer ni upp och mäter ert matsvinn? Även om ni precis börjat mäta eller varigt igång ett tag finns det några viktiga grunder att tänka på för att i slutändan lyckas minska matsvinnet. Genom att sätta upp tydliga mål, mätning och en åtgärdsplan kan matsvinnet minskas mycket under en kort tid. Här listar vi våra 5 bästa tips för att lyckas med er svinnmätning.

Matsvinn

1. Mät matsvinnet i hela produktionsprocessen

Mät svinnet i alla olika moment i måltidsprocessen, för att senare kunna göra förbättringar måste vi först ha konkreta siffror att kunna jämföra.

Kökssvinn

  • Lagringssvinn
  • Beredningssvinn
  • Tillagningssvinn

Serveringssvinn

Tallrikssvinn

Ett tips är att ha egna kärl för varje svinntyp, skriv tydligt på kärlet så alla tydligt ser. Då är det enklare att särskilja de olika svinntyperna.

2. Mät matsvinnet kontinuerligt

Mät matsvinnet kontinuerligt för att få en mer rättvis bild av hur det faktiskt ser ut samt får en bild av vilka rätter eller kombination av rätter som orsakar mer eller mindre svinn.

3. Ta fram en svinnanalys

Baserat på mätningarna gör en svinnanalys och få en total överblick över var i organisationen de olika typerna av svinn rapporterats och vad det innebär för organisationen som helhet eller per kök.

För att få fram andel svinn per ätande matgäst behövs information om hur många som ätit den dagen. Håll koll på antalet tallrikar som gått åt genom att mäta stapeln av tallrikar i dispensern före och efter lunchen eller genom att räkna antalet fulla tallriksbackar från disken.

4. Sätt upp mål

Sätt upp gemensamma mål för att få alla kök att arbeta mot samma mål. Sätt rimliga mål som motiverar till ett gott arbete, delmål kan vara bra för att övergripande och långsiktiga mål ska bli mer hanterbara. Ett mål ska vara mätbart och tidsbundet så att ni kan fastställa när målet är uppnått.

5. Engagera personalen

Se till att alla är med på tåget och är engagerade, utan engagemang från personalen kan vi inte lyckas med projektet. Se till att alla är motiverade, har rätt kunskap och utrustning till att lyckas. Se även till att fira och berömma varandra vid gott arbete och engagemang, ofta är vägen dit viktigare än resultatet.

Lite matnyttig information
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Göteborgsmodellen För Minskat Matsvinn

Hållbarhet

Minska matsvinnet – få tipsen från Göteborgs stad

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, ett enkelt verktyg som hjälper köken med denna viktiga ingrediens i hållbarhetsarbetet.

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...