IK-mat & risikoanalyse

Når det tilberedes mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Det må eksistere gode rutiner og være kontroll med hvordan maten bestilles, tilberedes og lagres. Eksempler på dette kan være rutiner for renhold og personlig hygiene og temperaturkontroll. Det er et krav i næringsmiddelhygieneregelverket at de som driver næringsmiddelvirksomheter skal ha IK-mat system, og noen må i tillegg ha et HACCP system.

HACCP, fareanalyse og kritiske kontrollpunkt, skal sikre at farer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert. En digital IK-mat løsning gir deg kontroll over arbeidet med mattrygghet i din virksomhet. 

Livsmedelssäkerhet Egenkontroll
alt='Mobil Lösningar Icon'

Enkelt å bruke

Kontroller, sjekklister og føring av avvik er lett tilgjengelig og enkle å gjennomføre på både datamaskiner, nettbrett og mobil.

alt='Lösningar Icon Återställd'

Trygt

IK-mat rutiner lagres og kontroller dokumenteres. Det er enkelt for både kjøkkenpersonalet og ledelse å se at rutinene følges.

alt='Tid Lösningar Icon'

Sparer tid

Påminnelser på e-post eller dirkete i systemet gjør det raskt for brukere å registrere kontroller direkte på mobilen, nettbrett eller datamaskin. Unngå permer og post-it lapper.

alt='Förenkla Lösningar Icon'

Forenkler ved kontroll

All informasjon lagres lett tilgjengelig i systemet. Det er oversiktlig og forenkler dokumentasjon og rapportering ved tilsyn.

Økt mattrygghet

Alle virksomheter som serverer mat, har et ansvar for at maten de serverer er trygg å spise og at ingen blir syke av maten. Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering av mat, og alle som er involvert i produksjon og servering av mat må kjenne til og følge virksomhetens IK-mat system.

Et digitalt IK-mat system gjør det enkelt å utføre, dokumentere, følge opp og rapportere virksomhetens arbeid med mattrygghet og næringsmiddelhygiene. 

Egenkontroll & Riskanalys 400
Illustrations Egenkontroll & Riskanalys Latt 400

Lett å gjøre rett

Kompetansen på håndtering av digitale systemer kan variere hos de ansatte. Derfor er vår digitale IK-mat løsning utstyrt med rollestyrte grensesnitt slik at dine ansatte kun har tilgang til de funksjoner som de trenger. Det kreves minimalt med opplæring og forkunnskaper for å kunne håndtere systemet 

Spar tid på å gjøre de riktige tingene

Spar tid ved å fokusere på de riktige tingene. IK-mat rutiner skal ikke ta lang tid, det skal være enkelt og fungere på en oversiktlig måter. Både for brukerne som utfører kontroller og for administratoren som håndterer og vedlikeholder systemet. 

Illustrations Egenkontroll & Riskanalys 400
Foodtech Inspirasjon
Orust Egenkontroll

Mattrygghet

Fra manuell til digital styring av IK-mat for Orust kommune

I Orust kommune i Sverige har digitaliseringen av IK-mat systemet bidratt til å øke tryggheten, kunnskapen og statusen hos de kommunale k...

5 Tips For Bedre Ik Mat 500

Guide

5 tips for bedre IK- mat

Last ned våre tips og les om hvordan din virksomhet kan komme i gang med IK-mat arbeidet. Vi tar blant annet opp hvordan god internkontro...

Egenkontroll Framtid 800Px

Framtidens Internkontroll mat- enkel og trygg

Gå fra manuelle prosesser til digital håndtering og gjør oppfølgingen enkel på en effektiv og trygg måte.

Abonner på Matilda News