Matilda Pasientbestilling

La pasientene selv bestemme hva og når de vil spise. Presenter menyen og ta imot bestillinger via mobil eller nettbrett. Vår enkle applikasjon øker både matgleden og kvaliteten. Tidsbesparelser for helsepersonell får du med på kjøpet!

Microsoftteams Image (64)
alt='Tid Lösningar Icon'

Spar tid

Helsepersonellet slipper å løpe rundt med bestillinger på papirlapper, får full oversikt over hva som skal serveres, til hvem og når. 

alt='Enkel Säker Lösningar Icon'

Øk pasienttilfredshet

Valgfrihet og fleksibilitet sørger for at maten og næringen havner der den skal, i pasientens mage!

alt='Mål Lösningar Icon'

Sikre kvalitet

Digitale bestillinger sikrer at riktig måltid med riktig næringsinnhold serveres til riktig pasient til riktig tid.

alt='Globe'

Reduser matsvinn

Unngå overproduksjon og urørte brett, maten serveres når pasienten ønsker og kan spise.

Fleksibel og pasientfokusert måltidsplanlegging på sykehus

Matilda Pasientbestilling er et digitalt verktøy designet og utviklet for deg som jobber med måltider på sykehus. Med vår løsning kan du tilby pasientene større valgfrihet og fleksibilitet med hensyn til hva og når de vil spise. Den digitale menyen med smakfulle bilder og tydelige beskrivelser øker både spisegleden og kvalitetssikringen.

Modul for selvbestilling av måltider

Dette er en modul til Matilda løsningen som muliggjør for en inneliggende pasient eller pårørende å bestille mat selv via en QR kode fra sengepost/ rom/ lokasjon. Dette gir også personalet oversikt over hvem som har bestilt mat og ikke for oppfølging, men samtidig mulighet for personalet å bestille/ gi valgfrihet til den enkelte pasient rundt mat samt redusere administrasjon for personalet. 

Optimalisering av måltidsbestillinger gjennom kjøleskapslager

Bestillinger fungerer opp mot et kjøleskapslager ved at kjøkkenet kan holde oversikt over måltider som håndteres i mellomlager (kjøleskap) på for eksempel en sykepleieavdeling. Det betyr at en avdeling kan håndtere inventering av hva man har til enhver tid samt at bestillinger til kjøkkenet blir tidsriktig.  

"Vi kan se nøyaktig hvilke retter pasientene velger og når på døgnet, og kan på den måten styre lageret og tilpasse utvalget etter etterspørselen på hver pleieavdeling. Vi går ikke på følelse, men på data."

- Niklas Tranemyr, måltidssjef Region Sörmland     

Niklas Tranemyr Rund Liten
Matilda Pasientbestilling

Matilda Pasientbestilling gir muligheten til:

 • Presenter menyen digitalt via mobil eller nettbrett med appetittvekkende bilder og tydelig informasjon om innhold og allergener.
 • Gi pasienten mulighet til å filtrere menyen etter type rett, ingredienser, spesialkost med mer, for enkelt å vise alternativene som passer den enkelte.
 • Gi pasienten mulighet til å bestille måltider selv ved å skanne en QR-kode knyttet til den spesifikke sengeposten.
 • Server maten når pasienten vil og kan spise, noe som øker spisegleden og reduserer svinn.
 • Få oversikt over bestillinger for enkelt å se hvilke måltider som skal varmes og serveres til ulike tider av døgnet.
 • Send automatiske bestillinger til kjøkkenet når måltider må fylles på i pleieavdelingens kjøleskap.
 • Unngå tidkrevende produksjon av mange ulike spesialkostmåltider da de fleste varianter dekkes av den faste menyen.
 • Sette stop og starttider som styrer når bestillinger kan gjøres som passer med kjøkkenet
 • Sikre rett mat, til rett pasient, til rett tid

"Matsvinnet ble redusert med hele 70% takket være det nye måltidskonseptet. Pengene som tidligere ble kastet i søpla gjennom matsvinnet brukes nå for å øke kvaliteten på maten, samt til høyere service for helsevesenet og mer fornøyde pasienter."

- Linda Hagdahl, Forretningsutvikler måltid på SÖS.

Matilda Pasientbestilling er en løsning med mange vinnere:

 • Pleiepersonell sparer tid når de slipper å håndtere måltidsbestillinger manuelt og sikrer riktig mat til rett pasient.
 • Pasienter spiser mer, blir raskere friske og er mer fornøyde med sykehusoppholdet når de kan velge hva og når de skal spise.
 • Virksomheten senker kostnadene takket være mer effektive prosesser og redusert matsvinn som følge av mer nøyaktige prognoser.
Foodtech Inspirasjon
Sös Bricka

Måltidsplanlegging

Nytt måltidskonsept på SÖS har ført til redusert matsvinn og m...

Med et nytt og fleksibelt måltidskonsept har Södersjukhuset i Sverige redusert matsvinn med 70 % og drastisk redusert sine ulike spesiald...

Har Du Spist Godt I Dag Huvudbild

Inspirasjon

Har du spist godt i dag?

Har du spist godt i dag? Ifølge den nasjonale strategien for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og for de som mottar hjemmetj...

Region Sörmland

Måltidsplanlegging

Digitalisering gjør mat til den beste medisinen

I Region Sörmland har det skreddersydde måltidskonseptet Fleximat blitt en suksess. Konseptet er basert på en digitalisert modell der pas...