Digitalisering gjør mat til den beste medisinen

I Region Sörmland har det skreddersydde måltidskonseptet Fleximat blitt en suksess. Konseptet er basert på en digitalisert modell der pasienten kan velge fritt fra en bred meny. Dette har redusert matsvinnet og økt kundetilfredsheten.

Region Sörmland

Enklere planlegging og bedre kontroll

Region Sörmlands visjon er å med fokus på personsentrert omsorg, å bli Sveriges friskeste fylke innen 2025. Dette er bakgrunnen for beslutningen om å anskaffe Matilda FoodTechs FSRM-plattform (Food Service Resource Management). Plattformen støtter alle ledd i måltidsprosessen, og individet og måltidsopplevelsen står i sentrum.

- Et måltid er mer enn bare mat, for mange er det dagens høydepunkt, og i helsevesenet kan mat ofte være den beste medisinen, sier Niklas Tranemyr, måltidssjef i Region Sörmland. Regionen omfatter Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett og Karsuddens regionsjukhus.

Som navnet Fleximat antyder, er det en fleksibel måltidsløsning med mange valgmuligheter fra en bred meny, med noe for enhver smak og behov, for eksempel matallergier- og intoleranser. Pasienten kan bestemme selv når og hvor maten skal serveres.

Det er totalt 18 hovedretter å velge mellom, i tillegg til suppe, varme og kalde småretter, snacks og desserter. Til sammen rundt 30 ulike retter.

- Du kan også bestille flere forretter eller tre desserter, du kan gjøre hva du vil. Hovedsaken er at maten havner der den skal - i magen.

Måltider døgnet rundt

All mat lages fra bunnen av på hovedkjøkkenet, kjøles raskt ned for å bevare smak, konsistens og næring, anrettes på porselenstallerkener og sendes opp til avdelingen i spesielle traller. Maten er deretter lett tilgjengelig i et kjøleskap på avdelingskjøkkenet, og på hver avdeling for servering og spising nesten døgnet rundt.

En forutsetning for at løsningen skal fungere er den digitale kjøleskapsappen fra Matilda FoodTech, som holder oversikt over hver matboks som tas ut av kjøleskapet og gir informasjon om hva som må fylles på - uten behov for manuell inventering.

- Vi kan se nøyaktig hvilke retter pasientene velger og til hvilken tid på dagen, slik at vi kan kontrollere lagerbeholdningen og tilpasse tilbudet til etterspørselen på hver avdeling. Vi stoler ikke på følelser, men på data, sier Niklas Tranemyr og forteller at matsvinnet er redusert med hele 80 prosent siden det nye systemet ble innført.

Region Sörmland1

Det finnes egne måltidsverter som hjelper pasientene med å bestille og servere maten. Organisatorisk hører de til på kjøkkenet og jobber i to skift hver dag i uken, fra kl. 07.00 til 20.00.

- Tidligere var det hjelpepleiere som hadde ansvaret for matbestillinger og alle måltidstjenester. Men siden det er en generell mangel på helsepersonell, er det bedre å flytte disse oppgavene bort fra helsesektoren.

Neste skritt på digitaliseringsreisen er å gjøre det mulig for pasientene å bestille mat digitalt ved hjelp av mobiltelefonen og Matilda Mobile-appen, som kommer neste år.

Digitale muligheter

Etter at FSRM-plattformen ble anskaffet og måltidskonseptet Fleximat ble innført i Nyköping i 2020, er det tydelig at kundetilfredsheten har økt og ligger nå på 4,36 på en femdelt skala. Og ifølge den nasjonale pasientundersøkelsen var 65 prosent fornøyde med sykehusmåltidene i 2018, men i 2021 hadde dette økt til 86 prosent.

Ifølge Niklas Tranemyr er den viktigste suksessfaktoren at måltidsordningen er politisk forankret hos den øverste ledelsen i helsevesenet, og at mange ulike yrkesgrupper har vært involvert i selve utviklingen.
- Digitalisering er avgjørende for offentlige måltider. Og vi har bestemt oss for å være i den digitale fronten og utfordre hva som er mulig å få til innen offentlig forpleining.

Region Sörmland bruker også innkjøpsverkstøyet Analyse fra Matilda Foodtech for å kunne stille riktige krav og følge opp alle innkjøp ved hjelp av ulike nøkkeltall. Nylig ble Matilda IK-mat også tatt i bruk på sykehuskjøkkenet i Nyköping, noe som gjør det enklere å følge med på IK-mat arbeidet.

- Digitalisering gjør det mulig å styre driften på en mer kostnadseffektiv og fleksibel måte. Spesielt i regionene, der kjøkkenene ofte er geografisk spredt, er det viktig å utnytte alle digitale muligheter for å sikre kvaliteten på driften.

Tekst: Agneta Renmark

Seks fordeler med et digitalisert måltidskonsept

Region Sörmland2
Niklas Tranemyr, måltidssjef i Region Sörmland

Tekst av Agneta Renmark

- Maksimal valgfrihet for pasienten til å velge sin egen mat - og dermed økt kundetilfredshet.
- Større fleksibilitet for avdelingen og mulighet til å tilby måltider døgnet rundt.
- Økt effektivitet og redusert administrasjon når bestillinger gjøres digitalt og prognoser som utarbeides baseres på data.
- Redusert matsvinn fordi man slipper å "gjette" hvor mange som skal spise, og maten serveres når pasienten ønsker og er i stand til å spise.
- Reduserte kostnader takket være et velvalgt, men begrenset utvalg av retter på menyen, noe som også reduserer behovet for spesialdietter.
- Med dedikerte måltidsverter på avdelingene frigjøres tid til pleie og behandling.