Skenande livsmedelspriser påverkar den offentliga måltiden

Skenande livsmedelspriserna sätter stor press på kommuner och regioner som redan kämpar med en pressad budget som ska räcka till att servera unga, gamla och sjuka näringsriktig mat varje dag. Kommuner och regioner är redan duktiga på att trolla med varje krona, hålla nere kostnader, minska matsvinnet och göra livsmedelsupphandlingar. Men situationen kräver att vi tar ytterligare ett kliv mot minskade kostnader.

Livsmedelspriser

Tips för att få kontroll över livsmedelskostnaderna

  • Se över recepten: Hur mycket kostar varje maträtt? Finns rätter som sticker ut? Börja där störta skillnaden kan göras. Byt ut kostsamma livsmedel mot billigare alternativ eller byt ut hela maträtter.  
  • Följ upp kostsamma inköp: Handlas rätt varor till rätt priser? Följ upp köp utanför avtal. Följ upp hur mycket pengar som läggs på tex ”tomma kalorier” – är de nödvändiga inköp?
  • Gör genomtänkta upphandlingar: Med vilka varor får vi mest för pengarna? Vilka livsmedel när näringstäta, uppskattade och hållbara? Var ska vi lägga ”krutet” med vår upphandling?
  • Följ prisutvecklingen: Notera justeringar och när de får ske i din organisation. Följ upp tex frukt- och grönsakspriserna från vecka till vecka. Arbeta med snabbare omställningar än tidigare.  
  • Handla i säsong: Vad är förmånligt och smakfullt den här veckan? Har priset på tomater stigit? Uteslut kostsamma livsmedel och satsa på prisvärda råvaror istället.  
  • Minska svinnet: Mät och följ upp. Var genereras matsvinn och vad gör vi åt det? Finns det varor som slängs, som vi istället kan ta tillvara? Servera i mindre kantiner och skålar så att eventuella rester kan tas tillvara.  

Kommunicera och engagera

Viktigt är också att inte glömma det stora arbetet med att kommunicera eventuella förändringar så att alla berörda är insatta och förstår. Låt hela kedjan från anställda till de ätande och deras närstående vara medveten om att priserna stiger och varför vissa råvaror utesluts.

I skolan är det även ett utmärkt tillfälle att låta flera ämnen engageras i prisutvecklingen på livsmedel. Räkna på prisutveckling, svinn mm. under matten, utbilda på hemkunskapen och låt barnen skapa både kostnads och klimatsmarta maträtter, prata om hållbarhet i biologin etc.. Möjligheterna är många!

Lite matnyttig information
Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Livsmedelsupphandling Matkasse

Livsmedelsupphandling

5 tips för en kostnadseffektiv livsmedelsupphandling

Med en effektiv upphandling kan livsmedelskostnaderna sänkas rejält. Vi delar med oss av våra 5 bästa tips för en lyckad livsmedelsupphan...