Vårt uppdrag är enkelt:

Hjälpa måltidsbranschen leverera hälsosamma, hållbara måltider på ett sätt som är bra för både människor och vår planet.

Vi sa enkelt... Inte lätt.

Varför finns vi?

Vi finns för att underlätta vardagen för måltidsorganisationer och deras matgäster. Dagens matgäster är mer medvetna och kräver allt större valfrihet och möjlighet till informerade val.

För att kunna leverera rätt kvalitet till matgästen krävs full kontroll i alla led vilket ofta är en utmaning då måltidsprocessen är omfattande och svår att överblicka - från planering och inköp till produktion, servering och uppföljning.

Flera moment är fortfarande manuella och olika avdelningar styrs av olika nyckeltal. Det gör processen ineffektiv och svår att överblicka. Kostnader ökar och beslut fattas på bristfälliga grunder - reaktivt snarare än proaktivt.

Matilda – plattformen för Food Service Resource Management

Matilda skapades för att lösa dessa utmaningar. Det är en användarvänlig plattform med gränssnitt för alla delar av måltidsprocessen. Strukturera hela arbetsflödet och samla all information på ett och samma ställe – så att ni kan fokusera på era matgäster.

Varför nu?

Agenda 2030 har ökat trycket på organisationer i både privat och offentlig sektor både genom ökad efterfrågan från opinionen och genom konkreta målsättningar från myndigheter. Aktörer som klarar anpassningen till de nya omständigheterna med hjälp av ny teknik och digitalisering kommer hitta nya arbetssätt och snabbare nå den nivå som krävs. De företag som misslyckas kommer ha svårt att överleva. Offentliga organisationer som inte lyckas riskerar kritik från både media och skattebetalare.

Varför är detta viktigt?

Vi menar att kontroll genom hela måltidsprocessen ända ner på detaljnivå, är en förutsättning för att kunna ta beslut som har en positiv inverkan på hållbarhet, hälsa och ekonomi. Först när vi ser alla steg i processen från upphandling, planering, produktion, servering och uppföljning är det möjligt att:

  • Balansera hållbarhet, kvalitet och näring
  • Effektivisering genom digitalisering
  • Minska matsvinnet

Maten, viktigare än någonsin

Maten står för en tredjedel av världens utsläpp och en tredjedel av all mat slängs. Ska de globala målen nås till 2030 måste produktionen och hanteringen förändras till att bli mer hållbar, säker och effektiv.

Gemensam plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knyter du samman samtliga medarbetare i hela hela processen. Alla är viktiga för att kunna jobba klimatsmart, spårbart och transparent. Från upphandling till måltidsplanering, servering och uppföljning.

Goal 12 - Responsible consumption and production
Goal 13 - Climate Action
Goal 14 - Life below water
Goal 15 - Life on land

För människorna

Medvetenheten om hur mat och kosthållning påverkar hälsan ökar. Allt fler vill veta mer om hur de kan förbättra sitt välbefinnande. Likaså förväntas varje aktör i måltidsbranschen ta ansvar för att förhindra sjukdom och lidande. Att vara en del av lösningen vad gäller människors hälsa som i omställningen till ett hållbart samhälle är en förutsättning.

30%

Maten står för en tredjedel
25-30 procent av världens koldioxidutsläpp.

40%

Svenskar äter ungefär 40 procent mer kött nu jämfört med 1990.

90k

Årligen insjuknar 90 000 svenskar i sjukdomar kopplat till mat och fysisk inaktivitet.

Vi står för

Hälsa

Digitaliseringen låter oss se helheten, kombinera data från flera källor i realtid och låta användare få insikter för att kunna ta bättre beslut som leder till ökad kvalitet och besparingar.

Hållbarhet

Maten står för nästan en tredjedel av vår klimatpåverkan. Genom att ta hänsyn till klimattal i hela måltidsprocessen, från planering, optimering, mätning och uppföljning, kan vi stötta skiftet mot en mer hållbar kost.

Digitalisering

Vi tror att vi genom kunskap och lösningar för hela måltidsprocessen, från upphandling, planering och produktion till servering och uppföljning kan bidra till att förbättra hälsan för elever, patienter och gäster – för alla som äter maten.

Sektorer

Matilda Foodtech är plattformen som binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från livsmedelsupphandling till måltidsprocessen. Alltid med hållbarheten i fokus.

Kommuner

Smartare livsmedelsupphandlingar och digitala arbetsflöden bland annat mellan personal inom skola, hemtjänst, produktionskök och mottagningskök minimerar matsvinn och säkerställer näringsrik kost av hög kvalitet för elever och äldre.

Sjukhus och regioner

Digitalisering och automatisering kan bidra till att bättre tillgodose patientens behov och erbjuda attraktiva, flexibla måltider samtidigt som kostnaderna hålls under kontroll.

Facility Management & Storkök

Att förbereda olika menyer för olika kunder i olika branscher kräver ett system som erbjuder både flexibilitet och fullständig tillsyn.

Catering

För cateringverksamheter är det viktigt att beställningar, prognoser och produktionsunderlag stämmer. Dessutom är logistiken en stor utmaning.

Restaurang Grupper

En restaurangs rykte vilar på total mattransparens, från leverantör till gäst - samtidigt som man ser till att marginalerna enkelt kan beräknas i hela verksamheten.

Försvar

Att tillhandahålla näringsrika och goda måltider för försvarsmakten medför unika utmaningar, särskilt gällande logistik.

Kontakt

Vi har en stor passion för mat och måltidsorganisationer. Vi har byggt vårt bolag och plattform genom att lyssna på våra kunders behov. Vi är också medvetna om att ingen organisation är den andra lik – vi ser fram emot att höra från er - oavsett storlek eller bransch.