Skab en bæredygtig måltidsproces
Én bid ad gangen

Platformen skabt til fødevaredata

Professionel fødevareproduktion, mad- og måltidshåndtering, kræver grundig planlægning og klogt ressourceforbrug. For at opnå succes i dette, kræves et redskab, der kan håndtere alle ressourcer og samtidig giverkontrol over produktionen samt et overskueligt overblik over alle led.

Sikrere

Sporbarhed giver sikkerhed. Hver ingrediens er sporbar og sikrer et sikkert måltid for hver enkelt spisende, inklusive ordentlig specialdiæt og konsistensjustering efter behov.

Cauliflower

Sundere

Korrekt næringsværdi. Med beregnede næringsværdier modtager hver gruppe af spisende gæster skræddersyet mad ved hver servering.

Mere effektivt

Hurtig håndtering og færre fejl. Øget produktivitet med automatisering af manuelle processer og øjeblikkelig adgang til al relevant information ved hvert trin.

Klogere

Løbende målinger og opfølgninger gennem hele måltidsprocessen. Øget viden om præcis, hvor i processen tabet sker, giver betydelige besparelser.

Globe

Øget holdbarhed

Træf klimasmarte madvalg. Hvert råmateriale viser sin miljøpåvirkning, herunder transport. Skift ingredienser og se hurtigt, hvordan klimapåvirkningen kan forbedres.

Mere for mindre

Omkostningseffektivitet, automatiser og optimer. Giv alle et fælles overblik. Reducer omkostningerne med op til 20 procent.

Smartere datahåndtering

Behovet for håndtering af fødevaredata kommer i mange størrelser, men uden systematisering og automatisering af data kan det blive en unødvendig ressource tung opgave at løfte.

Chef in a kitchen

Digitale fødevarer

Netop derfor tilbyder vi Dankost Pro - et intuitivt og innovativt digitalt styringsredskab, der giver øget kvalitetssikring af processer i produktionen, samt nemmere håndtering af data – lige fra råvareindkøb til slutbruger.

Konstant forbedring

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) forbinder du alle medarbejdere gennem hele processen. Alle er vigtige for at kunne arbejde klimasmart, sporbart og gennemsigtigt. Fra indkøb til madplanlægning, servering og opfølgning.

Closeup of a salmon filet

Mad er data

Nøglen til succes er adgang til data. Ikke sjældent er den allerede i organisationen, men uden at blive brugt. I hænderne på beslutningstagere og driftspersonale åbnes alle muligheder for at styre og drive virksomheden til lavere omkostninger, mere sunde og bæredygtige måltider.

Produce comparison infographic

Enkelt og overskueligt

Matilda FSRM (Food Service Resource Management) fremhæver dataene og gør det nemt at se, hvordan hver ændring påvirker. Hvad ændrer sig, når du ændrer ingredienser i opskrifterne? Bliver det dyrere eller billigere? Overholder vi regler og regler? Hvordan påvirkes bæredygtighedsmål og kundetilfredshed? Data giver dig de svar, du har brug for.

Vores løsninger

Indkøb & Opfølgning

For et effektivt og overskueligt madindkøb og efterfølgende opfølgning. Saml al indkøbsstatistik af fødevarer og få et fuldt overblik, der letter arbejdet.

Måltidsplanlægning

Sørger for, at de serverede måltider har den rette ernæring, holder budgettet, bliver trygt leveret til den rette modtager, samtidig med at klimapåvirkningen holdes inden for de udvalgte grænser.

Egenkontrol & Risikoanalyse

For at kunne servere mad, som opfylder kravene til egenkontrol, kræves det rigtige værktøj som gør det enkelt at dokumentere, følge op og rapportere at de ønskede parametre er opfyldt.

Vores brancheløsninger

Declaration & Labeling

Nem, hurtig og overskuelig deklarering. Dankost Declaration & Labeling er udviklet specielt til fødevareindustrien letter opdatering og vedligeholdelse af deklarationer, der overholder fødevarelovgivningen.

Plejehjem & Kommune

Ældre borgere skal kunne tilbydes den rette mad, for det enkelte menneske, der er et sted i livet, hvor de ikke længere selv er i stand til det. Der er mange hensyn der skal tages for den enkelte borger, hvor sikring af den ernæringsmæssige og sensoriske kvalitet er essentielt.

Hospital & Region

Et hospitalskøkken producerer mange måltider om dagen, der skal opfylde mange behov. Det kræver grundig planlægning til håndtering af alle ressourcer lige fra indkøb af råvarer til færdigt måltid til patienten, samtidig med at datasikkerheden er i orden.

Cateringservices

Måltidsproduktion til mange, i dagligt varierende antal kuverter, er virkeligheden for mange i catering- og kantinekøkkenerne. Det kræver snorlige planlægning at producere den rette mængde mad, i balancen mellem mangel og overflod. Enhver koks mareridts er for lidt mad - mens enhver økonoms er overproduktion.

Maden, vigtigere end nogensinde

Mad står for en tredjedel af verdens udledninger, og en tredjedel af al mad smides ud. Hvis verdensmålene skal nås i 2030, skal produktion og håndtering ændres til at blive mere bæredygtig, sikker og effektiv.

Fælles platform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) forbinder du alle medarbejdere gennem hele processen. Alle er vigtige for at kunne arbejde klimasmart, sporbart og gennemsigtigt. Fra indkøb til madplanlægning, servering og opfølgning.

Goal 12 - Responsible consumption and production
Goal 13 - Climate Action
Goal 14 - Life below water
Goal 15 - Life on land

For folket

Bevidstheden om, hvordan mad og kost påvirker sundheden, er stigende. Flere og flere mennesker ønsker at vide mere om, hvordan de kan forbedre deres velvære. Ligeledes forventes enhver aktør i fødevareindustrien at tage ansvar for at forebygge sygdom og lidelse. At være en del af løsningen i forhold til menneskers sundhed som i overgangen til et bæredygtigt samfund er en forudsætning.

30 %

Fødevareforbruget står for en tredjedel (21-37 procent) af klimabelastningen pr. person i vesten.

1 kg

Danskerne spiser næsten 1 kg kød ugentligt, hvilket ligger langt over anbefalingerne på 350 g om ugen.

60 %

Op mod 60 % af ældre i
plejebolig er i risiko for
underernæring, hvilket
koster næsten 6 milliarder
årligt.

Hvordan arbejder I med fødevaredata?