Så påverkar offentliga måltider Agenda 2030

Det serveras över tre miljoner offentliga måltider i Sverige varje dag. Samtidigt beräknas matsvinnet för dessa måltider kosta över 360 miljoner varje år – ett problem som är kostsamt för såväl budgetar som miljön i stort.

Matilda Foodtech

För att Sverige ska bli ett hållbart matsamhälle krävs insatser inom offentlig sektor. Särskilt för skolor, sjukhus och äldreboenden. Tyvärr är det inte alla kommuner och företag som utnyttjar de möjligheter som digitala verktyg erbjuder för att minska matsvinn- och klimatpåverkan, för att föra Sverige närmare målen i Agenda 2030.

Erik Bergseth är VD för Matilda FoodTech, ett företag som erbjuder digitala verktyg för offentliga måltider.

Vilka är de största utmaningarna som offentliga måltider står inför?

- Vi kan se en tydlig trend. Allt fler ställer allt högre krav på näringsriktig och individanpassad mat. De här kraven blir hårdare för varje år, i och med att vi som ska äta maten blir allt mer noggranna och varsamma med vad vi äter. Kraven på goda, högkvalitativa och näringsrika måltider inom äldreomsorgen och skolorna ökar. Samhället ställer allt högre krav på klimatpåverkan och hållbarhet, samtidigt som priset på livsmedel går upp. Det är en svår balansgång för kommuner och regioner som har en stram budget att följa.

Erik Bergseth
Erik Bergseth

Hur ska Sveriges kommuner göra för att nå målen med Agenda 2030?

– Alla aktörer måste sätta upp tydliga mål för minskat matsvinn och med ekologiska produkter som har låg klimatpåverkan. Genom att tydligt kunna se Co2e på varje livsmedel är det enkelt att minska klimatpåverkan på måltiderna med hjälp av smarta livsmedelsval.

Hur kan er tjänst underlätta arbetet?

– Vi hjälper organisationer som jobbar med offentliga måltider att nå sina hållbarhetsmål. Arbetet kan delas upp i två delar: Dels genom menyplaneringssystem som hjälper parterna att planera menyer, beräkna råvaror och tillaga maten på ett näringsmässigt och effektivt sätt. Utöver det erbjuder vi verktyg för livsmedelsupphandling- och uppföljning. Det hjälper kunderna att få översikt på viktiga nyckeltal som exempelvis kostnadsutveckling, klimatpåverkan, andel ekologiskt och andel närodlat. Dessutom har de möjlighet att jämföra hur de ligger till mot snittet i Sverige. Vi kan bland annat se att kommuner i Sverige handlar 36,2% ekologiskt, har haft en genomsnittlig prisökning på 5% jämfört med 2018 och att de i snitt har 4,8% lägre klimatpåverkan per kilo mat.

Erik är tydlig. Makthavare och politiker är mycket intresserade men förstår inte riktigt hur de ska bemöta problemet. Därför är det viktigt att lyfta tjänsterna, och de kommuner som gör ett bra arbete i dag kring hållbara offentliga måltider.

Verktygen finns. Det gäller att ge aktörerna rätt redskap för att hantera processerna. Får politikerna insyn i frågan finns det mycket att vinna. Därför har vi beslutat oss för att driva frågan framåt, avslutar han.

Lite matnyttig information
Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Mat Och Data Hand I Hand

Måltidsplanering

Mat och data går hand i hand

Samhället ställer allt högre krav på vad vi äter, hur maten hamnar på tallriken samt vilken inverkan måltiden har på hälsa, miljö och eko...

Livsmedelspriser

Måltidsplanering

Skenande livsmedelspriser påverkar den offentliga måltiden

Nu ökar pressen på kommuner och regioner som redan kämpar med en pressad budget som ska räcka till att servera unga, gamla och sjuka näri...