Helse Vest velger Matilda FoodTech Norge AS som leverandør av system for matforsyning

Helse Vest har valgt Matilda FoodTech Norge AS som leverandør av system for matforsyning for levering til Helseforetakene i Helse Vest.

Evalueringen er gjennomført av fagpersoner som representerer matforsyningsmiljøet i helseforetakene i Helse Vest i nært samarbeid med prosjektleder, løsningsarkitekter og systemforvaltere fra Helse Vest IKT AS og innkjøpsfaglig kompetanse fra Sykehusinnkjøp HF.

Anskaffelsen gjelder tildeling av to kontrakter; SSA-T Utviklings- og tilpasningsavtalen og SSA-V med en ramme på 7 630 000,- NOK. Varigheten av avtalen er totalt 5 år (2023 – 2028) inkludert implementering av Løsning.

”Det at Matilda FoodTech Norge ble tildelt avtalen til helseforetakene i Helse Vest beviser vår dedikasjon og fokus til offentlige måltidsorganisasjoner og ikke minst vår kunnskap. Vi er både ydmyke, takknemlige og ser frem til et godt samarbeid med helseforetakene i Helse Vest i årene som kommer!” sier Carl Cheesman - Country Sales Manager For Matilda FoodTech Norge AS

Om Matilda FoodTech Norge AS

Matilda FoodTech er en av Nordens ledende leverandører av virksomhetssystem til måltidsprosessen for sykehus og det offentlige markedet tilpasset de lokale markedene (Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island). Vår lange fartstid på over 30 år med kunnskap og erfaring, gjør at vi kan ta måltidsorganisasjon til ny høyde med fokus på økonomi, helse og bærekraft. Vårt brennende engasjement for måltidsbransjen og hvordan helhetlige løsninger kan effektivisere og optimalisere måltidsprosessen gjør at vi har utviklet et bredt spekter av funksjonalitet i Matilda Plattformen.

Om Helse Vest

Kontraktstildelingen til helseforetakene i Helse Vest omfavner Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Helse Bergen.  Sammen sørger disse helseforetakene for at omkring 1,1 millioner innbyggere i regionen får de spesialisthelsetjenestene de har krav på. Helse Vest er Norges nest største helseregion etter Helse Sør-Øst. Helse Vest IKT vil stå for forvaltning og teknisk drift av løsningen.

 

Pressekontakter

Carl Cheesman - Country Sales Manager For Matilda FoodTech Norge AS
+47 482 10 291 – carl.cheesman@matildafoodtech.com

Downloads

Helse Vest velger Matilda FoodTech Norge AS som leverandør (.pdf)