Oppskriften for å bekjempe under- og feilernæring i eldreomsorgen

Erlend Eliassen og Lillestrøm kommune deler sine innsikter om hvordan digitalisering kan bidra til å redusere underernæring og feilernæring i eldreomsorgen. Vi vil også se på hvordan dette kan brukes som et av flere verktøy for å møte disse utfordringene, spesielt i lys av den nye reformen "Bo trygt hjemme".

Storbild Hemsida Webinar Erland Och Lilleström

WEBINAR 
Oppskriften for å bekjempe under- og feilernæring i eldreomsorgen

Talere:

Erlend Eliassen: Ekspert på offentlige måltider i Norge, rådgiver og grunnlegger av Måltidets muligheter.
Kaja Helland-Kigen og Vegard Winters fra Lillestrøm kommune: Deler sine innsikter om hvordan de arbeider for å forebygge underernæring blant eldre.

Emner og utfordringer:

  • Underernæring blant eldre, en kostnad for samfunnet på 31,7 milliarder NOK årlig.
  • Mangel på plasser på sykehjem og økt etterspørsel etter hjemmetjenester.
  • Betydningen av næringsrike måltider for å forbedre livskvalitet og redusere behovet for helsetjenester.

Diskusjonsemner:

  • Hvorfor forbedres ikke statistikken for underernæring til tross for mange tiltak?
  • Hva mangler i dagens eldreomsorgssystem?
  • Hvordan kan digital teknologi og andre metoder brukes for å sikre riktig ernæring for eldre og muliggjøre lengre botid hjemme?