Nytt måltidskoncept på SÖS ger minskat matsvinn och nöjdare patienter

Genom ett nytt och flexibelt måltidskoncept har Södersjukhuset minskat sitt matsvinn med 70% och drastiskt minskat sina olika specialkoster, samtidigt som patienten fått större valfrihet, mer flexibilitet och framför allt mer nöjda matgäster som ser måltiden som en stor höjdpunkt på dagen.

Digitala matbeställningar

Nytt koncept med eget kök

Södersjukhuset (SÖS) är ett akutsjukhus med fokus på de stora folksjukdomarna (30 vårdavdelningar och nästan 600 vårdplatser). Varje dag serveras runt 800 - 900 portioner per dag.

SÖS behövde hitta en måltidslösning bättre anpassat för deras patienter. De hade tidigare varm kantin, ett system som tyvärr inte passade särskilt bra för sjukhusets profil, vilket ledde till en stor andel specialkostbeställningar, stort matsvinn, samtidigt som man hade svårt att tillgodose alla patienters olika behov då stopptiderna var långa och behoven ändrades snabbt.

Beslut togs att ett eget kök skulle byggas på sjukhuset för att snabbt kunna tillgodose alla patienters olika behov och kunna erbjuda en attraktiv måltidslösning, med en större flexibilitet och valbarhet för patienten och vården. Idag lagas maten i princip från grunden och stort fokus är på klimatsmarta råvaror av hög kvalitet när maten lagas kyls den ner snabbt för att inte förlora näring och kvalitet för att slutligen portionsförpackas. Maten finns sedan lättillgänglig i ett kylskåp i varje avdelningskök på varje vårdavdelning för möjligheten att serveras och ätas, i princip dygnet runt om behov finns.

orust kommun

Kylskåpsappen för en effektiv process

Tillsammans med leverantören bakom Matilda måltidsplanerare utvecklades kylskåpsappen, finansieringen kom från innovationsfonden där bidrag söktes för att kunna genomföra projektet. Kylskåpsappen togs fram för att effektivisera hela kedjan med hjälp av tekniska lösningar. Det handlar mycket om logistik. SÖS ville säkerställa att det koncept som planerades för blev verkligt i praktiken. Genom kylskåpsappen kontrolleras innehållet i kylskåpet och lagerpersonalen kan packa matlådor efter behov. Kylskåpsappen möjliggör även att SÖS kan sälja mat till anhöriga via swish.

Vårt kostdatasystem Matilda är hjärtat i hela vårt arbete från planering av måltider till leverans, kontroll och uppföljning, hela kedjan. Kylskåpsappen har underlättat och effektiviserat arbetet något enormt - Linda Hagdahl Verksamhetsutvecklare måltid på SÖS

Sös God Mat

Patienterna får välja mellan 12 varmrätter, 3 sallader, 2 soppor, 7 desserter. Barnavdelningarna har en barnmeny och vissa avdelningar en smårättsmeny med rätter som är mindre och mer energi och proteinrika som tillägg, då behoven är olika. Allt som finns på menyn finns i kylskåpet och värms enkelt upp och serveras fint på tallrik genom avdragbar botten på matlådan.

Genom kylskåpsappen som egentligen är ett max och min lager räknar kylskåpsappen av varje matlåda som tas från kylskåpet, detta för att alla maträtter alltid ska finnas tillgängliga på avdelningarna. På så sätt kan även statistik enkelt tas fram om hur mycket mat som går åt och varje kylskåp behöver därför inte inventeras utan kan dra ut en följesedel med vad behovet är för påfyllnad i varje kylskåp. På så sätt blir processen effektiv, säker och patienten får alltid valmöjligheten i hela menyn.

Radikal minskning av specialkost

Tack vare en större meny där flera rätterna finns naturligt gluten - och laktosfria finns det även mer lättuggade rätter för dem med tugg - och sväljsvårigheter. Det gör att patienten själv kan välja maträtt baserat på sina preferenser och allergier. På så sätt har specialkosterna minskat från 30-3%! En helt makalös förändring.

Vid särskilda behov kan även annan specialkost beställas från köket senast tre timmar innan maten ska serveras. Tack vare den minskade specialkostbeställningen har nu köket tid att tillaga specialkoster som inte finns på grundmenyn.

Matsvinnet minskades med 70%

SÖS började att mäta sitt matsvinn 2013, då var svinnet uppe på 94 ton/år. Efter att ha infört det nya måltidskonceptet gjordes en ny mätning 2018 då matsvinnet mättes till 21 ton/år. Det är en minskning på hela 70%!

Matsvinnet minskades med hela 70% tack vare det nya måltidskonceptet. De pengar som tidigare slängdes i soporna genom matsvinnet används nu för att öka kvalitén på maten samt till en högre service för vården och nöjdare patienter - Linda Hagdahl Verksamhetsutvecklare måltid på SÖS

Nöjdare matgäster

Responsen från matgästerna på sjukhuset har bara blivit positiv efter förändringen av måltidsprocessen. Det doftar god mat ute på avdelningarna när maten värms av personalen. Måltiden har blivit en höjdpunkt på dagen och vårdpersonalen kan lättare planera efter patientens behov istället för att alla ska äta samtidigt.

Även personal och måltidsvärdar ute på avdelningarna är mycket stolta över maten och ser stora fördelar med konceptet.

orust kommun

SÖS tips till er som vill göra en förändring

  • Få mer er ledningen. Utan stöd på alla nivåer blir det svårt.
  • Gör ett noggrant arbete där nuvarande måltidsprocess kartläggs för att förändra utefter det. Ha syftet tydligt under hela resan, varför gör ni förändringen?  Vad är behovet? Förändring tar tid.
  • Använd allas kompetenser, dietister, logopeder, måltidsvärdar, undersköterskor osv, skapa en referensgrupp som bollplank.
  • Det är ett stort arbete att motivera personalen, var närvarande ute på avdelningarna och informera på alla nivåer så att alla känner sig trygga och engagerade.
  • Låt implementeringen ta tid. För SÖS var det en stor skillnad i arbetssätt då de gick från varm kantin till kylda enportionsrätter.
Lite matnyttig information
Halmstad Minskat Matsvinn

Hållbarhet

Halmstad kommun minskade sitt matsvinn genom mätning

Redan 2009 började Halmstad kommun att sporadiskt mäta sitt matsvinn i ett Excelark, idag följer de dagligen upp svinnet med hjälp av kos...

Krav Livsmedelsupphandling

Livsmedelsupphandling

Tydliga krav för en lyckad livsmedelsupphandling

Att ha en tydlig plan som hela tiden följs upp och återkopplas ut till verksamheten sparar både tid, pengar och miljö. För att göra det k...

Mäta Matsvinn

Hållbarhet

5 tips vid mätning av matsvinn

Genom att sätta upp tydliga mål, mätning och en åtgärdsplan kan matsvinnet minskas mycket under en kort tid. Här listar vi våra 5 bästa t...