Matilda FoodTech lanserar ny funktionalitet för enklare ansökan om skolmjölkstöd

I dessa tider är Sveriges kommuner och privata skolaktörer i full gång att sammanställa mjölkvolymer från det gångna skolåret för att skicka in ansökan om EU:s skolmjölkstöd till Jordbruksverket. Sedan ett år tillbaka erbjuder Matilda FoodTech sina kunder en digital applikation, Hantera Enhet Mjölk, som stödjer registrering och sammanställning av mjölkvolymer i skolor och förskolor. Nu lansera företaget ny funktionalitet som ytterligare förenklarar hanteringen i kommunernas verksamhet. 

Hantera Eneht Mjölk 800 400

Regelverket för skolmjölkstöd kräver att alla mjölkvolymer som skickas mellan enheter, exempelvis från ett centralt produktionskök till en enskild förskola, redovisas och dokumenteras. Detta krav har av många kommuner upplevts svårt då det inneburit stor arbetsbörda för personalen på den enhet som tar emot mjölken. Matilda FoodTech har hjälpt hundratals organisationer att ta fram ansökan om mjölkstöd och därmed samlat på sig värdefull erfarenhet för att vidareutveckla sitt erbjudande. 

”Vi har lyssnat på våra kunder som upplevde att processen blev krånglig och onödigt resurskrävande. Särskilt för enheten som tog emot mjölken där det ofta handlar om personal som normalt inte är del av måltidsprocessen, såsom förskolepedagoger,” säger Erik Bergseth, vd på Matilda FoodTech AB.

Jordbruksverket har nyligen gjort ett förtydligande till regelverket där man godkänner att även skickande enhet är del av processen för att redovisa den mjölk som flyttas. I samband med detta har Matilda FoodTech anpassat sin applikation för att stödja en förenklad process för användarna. I applikationen Hantera Enhet Mjölk kan nu skickande enhet redovisa hur mycket och vilken typ av mjölk som skickats till respektive skola och förskola. Personalen som tar emot mjölken får en förifylld sammanställning som kontrolleras mot leveransen. Om allt stämmer överens kan registreringen sedan göras med ett enkelt klick i applikationen.

Den nya funktionaliteten innebär en enklare och effektivare daglig registrering av mjölkvolymer i skolor och förskolor. Dessutom får kommunerna ett verktyg för att kvalitetssäkra sina processer och säkerställa att rätt mängd mjölk kommer fram till rätt enheter.

”Den här uppdateringen är ett viktigt steg i vår vision att hjälpa våra kunder att arbeta mer effektivt och samtidigt följa alla gällande regler och krav. När det gäller skolmjölkstödet samarbetar vi nära branschens olika aktörer för att förmedla kunskap och anpassa funktionalitet som ger bästa möjliga stöd i kundernas vardag,” säger Erik Bergseth, vd på Matilda FoodTech AB.

Matilda FoodTechs uppdaterade funktionalitet för mjölkstödsansökan görs tillgänglig i applikationen den 1 augusti 2023 i samband med att nästa mjölkstödsperiod startar.

 

Presskontakter

Erik Bergseth, vd, Matilda FoodTech AB
E-post erik.bergseth@matildafoodtech.com, Telefon +46 739 78 92 80

Jessica Falkenberg, CMO, Matilda FoodTech AB
E-post jessica.falkenberg@matildafoodtech.com, Telefon +46 709 37 50 58

 

Om Matilda FoodTech AB

Med expertkunskap och innovativa IT-lösningar för måltidsprocessen skapar vi på Matilda FoodTech framgångsrika kök med fokus på hälsa, hållbarhet, ekonomi och säkerhet. Vi bidrar till att alla ska få den mat som de behöver genom alla steg i livet, stora som små, friska som sjuka. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina mål i Agenda 2030. Snabbare.

 

Om EU:s skolmjölkstöd
EU:s skolmjölkstöd är ett stöd till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som serverar mjölk. Syftet med skolmjölkstödet är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk och på så sätt främja en hälsosam kost och sunda matvanor. Läs mer på jordbruksverket.se.

 

Downloads

Hantera_Enhet_Mjölk_Pressmeddelande_20230815