Framtidens Egenkontroll - enkel och säker

Gå från manuell process till digital hantering och gör det enkelt att följa upp på ett effektivt och säkert sätt.

Egenkontroll Framtid 800Px

WEBINAR 
Framtidens Egenkontroll - enkel och säker

Vem är det som bär ansvaret för att egenkontrollen efterföljs i din måltidsorganisation? Hur ser ni till att uppgifterna utförs och att kompetens och resurser är tillräckliga?

Vi vet att digital egenkontroll är en förutsättning för en lyckad process. Att det underlättar för personalen i köket att dokumentera nödvändiga kontroller och få hjälp att komma ihåg sådant som är lätt att glömma bort. När dokumentationen blir ett stöd i den dagliga verksamheten så följs den. Utan digitalt stöd är det mycket resurskrävande att se till att egenkontrollen efterföljs på ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sätt. 

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Värdet av egenkontroll och hur många av Sveriges offentliga kök jobbar idag.
  • Varför bör egenkontrollen digitaliseras?
  • Hur går du från manuell process till digitaliserad hantering?
  • Rapportering och uppföljning av egenkontrollen.
  • Vad ska du tänka på vid inköp av ett digitalt system för egenkontroll?

(Det här webinaret riktar sig till dig som inte arbetar med Matilda Egenkontroll idag.)