Registrera för att inte gå miste om skolmjölkstödet

Lyssna in på det här korta webinaret där du enkelt får lära dig hur Hantera Enhet Mjölk fungerar och hur ni ska registrera samtliga enheter för att inte gå miste om skolmjölkstödet.

Hantea Enhet Mjolk 800

WEBINAR 
Registrera för att inte gå miste om skolmjölkstödet

Hos Jordbruksverket gäller sen 1 augusti 2022 nya krav vid ansökan om mjölkstödsbidrag. 

Använd den nya modulen Hantera Enhet Mjölk för att registrera all mjölk som internt förflyttas, så att ni enkelt kan fortsätta söka mjölkstödsbidrag. Allt förs dessutom per automatik in i Hantera Livs till nästa ansökan. Om ett produktionskök levererar till flera mottagningskök måste alla mottagningsköken registrera för att produktionsköket och mottagningsköken ska få söka. Om en enhets registrering uteblir missar ni mjölkstödet för alla som får från det produktionsköket.

Du får även ta del av hur Mora kommun arbetar med systemet i sin verksamhet och hur det har bidragit till en ökad livsmedelssäkerhet för deras matgäster.  

5 fördelar med Hantera Enhet Mjölk:

  • Enkelt att komma i gång och lätt för köken att använda
  • Digitalisera hanteringen och minska den manuella arbetsbördan
  • Rapporter för att följa upp
  • Få in de pengar ni budgeterat i mjölkstöd
  • Allting registreras på samtliga enheter (datum, typ av mjölk, skickande och mottagande kök, kommentarer med mera)

 

Det här webinaret riktar sig till dig som inte arbetar med Hantera Enhet Mjölk idag.