Våra lösningar

Livsmedelsupphandling

För en effektiv och tydlig livsmedelsupphandling- och uppföljning. Samla all inköpsstatistik för livsmedel och få en total överblick som underlättar arbetet.

Måltidsplanering

Säkerställ att måltiderna som serveraras har rätt näring, håller budget, är säker för matgästen och att klimatpåverkan av måltiden hålls inom planetens gränser. ​

Egenkontroll & riskanalys

För att kunna servera säker mat krävs rätt verktyg som gör det enkelt att dokumentera, följa upp och redovisa att ställda krav uppfylls.

Miljö och ekonomi.
Hur stora besparingar kan ni göra?