Flexibel sjukhusmat och nöjdare patienter med digital måltidsprocess

Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus betonar vikten av att inkludera måltiderna i vården samt att utgå från individens behov och önskemål och låter patienten vara delaktig i beslut kring måltiden. Många regioner ser det som en stor utmaning men genom att digitalisera måltidsprocessen är det fullt möjligt med flexibla måltidskoncept med ökad kvalitet på maten utan att budgeten behöver öka. SÖS är ett exempel som genom flexibla måltidslösningar har fått nöjdare matgäster.

Sjukhusmat

Flexibelt måltidskoncept

Södersjukhuset (SÖS) är ett exempel som har infört ett flexibelt måltidskoncept där patienterna har fått större valfrihet och flexibilitet. Det har resulterat i nöjdare matgäster som ser måltiden som en stor höjdpunkt på dagen.

Tidigare hade SÖS en måltidslösning med varm kantin vilket resulterade i stora svårigheter att tillgodose alla patienters olika behov då stopptiderna var långa och behoven ändrades snabbt. I dag lagas maten i princip från grunden och stort fokus är på klimatsmarta råvaror av hög kvalitet. När maten lagas kyls den ner snabbt för att inte förlora näring och kvalitet för att slutligen portionsförpackas. Maten finns sedan lättillgänglig i ett kylskåp i varje avdelningskök på varje vårdavdelning för möjligheten att serveras och ätas, i princip dygnet runt om behov finns.

Drastisk minskning av specialkost samt matsvinn

Patienterna kan välja i en meny med flera olika varmrätter, sallader, soppor och desserter. Barnavdelningarna har en barnmeny och vissa avdelningar en smårättsmeny med rätter som är mindre och mer energi och proteinrika som tillägg, då behoven är olika.

Tack vare den flexibla menyn där flera av rätterna finns naturligt gluten - och laktosfria samt att det även finns mer lättuggade rätter för dem med tugg - och sväljsvårigheter hade specialkosterna minskat från 30% till 3% i november 2019. Även matsvinnet under denna tid hade minskat drastiskt med hela 70% tack vare det nya måltidskonceptet. De pengar som tidigare slängdes i soporna genom matsvinnet används nu för att öka kvalitén på maten.

Nöjdare patienter och medarbetare

Responsen från matgästerna på sjukhuset har bara blivit positiv efter förändringen av måltidsprocessen. Det doftar god mat ute på avdelningarna när maten värms av personalen. Måltiden har blivit en höjdpunkt på dagen och vårdpersonalen kan lättare planera efter patientens behov istället för att alla ska äta samtidigt.

Även personal och måltidsvärdar ute på avdelningarna är mycket stolta över maten och ser stora fördelar med konceptet.

Digitala hjälpmedel underlättar

Digitala hjälpmedel för sjukhusmat gör det enklare för patienterna att själva kunna vara delaktig och till och med beställa sin måltid själv samt plocka ihop olika komponenter för att få en fullvärdig måltid. Måltiden måste vara flexibel så patienten kan äta när det passar mellan undersökningar och när suget infinner sig. Genom att näringsberäkna alla måltider är det enkelt för dietister att veta hur mycket en patient har fått i sig.

Genom digitalisering kan det göras stora förändringar som resulterar i nöjdare personal och matgäster.

Lite matnyttig information
Digitaliserade Matbeställningar

Måltidsplanering

Digitaliserade matbeställningar lyfter hela måltidsupplevelsen

Att digitalisera beställningen av måltider till äldre effektiviserar hanteringen, kortar ledtiderna, minskar svinn och säkrar kvaliteten...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Minska Undernäring Äldreboende

Måltidsplanering

Kävlinge kommun har minskat undernäringen på sina äldreboenden

Med hjälp av små energi- och näringsrika måltider har undernäringen minskat i Kävlinge kommun och de boende kräver mindre vård och får en...