Digital meny gir økt effektivitet og matglede i hjemmetjenesten

I dagens digitale samfunn finnes det mobilapper for de fleste bruksområder. Men trengs det virkelig en app for matbestillinger i hjemmetjenesten? Ja, det gjør det! Her kan du lære deg fire sterke argumenter for å bruke digitale verktøy for måltider i hjemmetjenesten.

Elderly In Home

Økt tilfredshet og velvære hos de eldre

Med en digital løsning for måltidsbestillinger kan de eldre selv velge hvilken mat de vil spise fra en bred meny med hyggelige bilder og beskrivelser som øker appetitten og matgleden. Sammen med hjemmetjenestepersonalet går de gjennom menyen på en mobiltelefon eller nettbrett og kan enkelt filtrere på en viss type måltid, ingrediens eller allergen for å tilpasse utvalget.

Når måltidene tar utgangspunkt i individets behov, ønsker og vaner øker appetitten. Når maten havner i magen i stedet for i søppelkassen, forbedres næringsinntaket som igjen bidrar til generell velvære og redusert risiko for underernæring eller sykdom. Redusert matsvinn kommer som en bonus!

Mindre administrasjon, mer tid til omsorg

Digitale måltidsbestillinger innebærer en stor avlastning for hjemmetjenesten som kan spare mye tid. De trenger ikke lenger å kjøre rundt til brukerne og samle inn papirskjemaer for deretter å legge inn bestillinger på datamaskinen ved arbeidsdagens slutt. I stedet registreres bestillingene direkte via en mobiltelefon eller nettbrett hjemme hos brukerne.

Tid som tidligere ble brukt på administrasjon i mange trinn kan nå fokuseres på det som er viktig. Det å gi omsorg, oppmerksomhet og kvalitet skaper en fin hverdag.

Riktig mat til riktig matgjest

Uten et digitalt verktøy som dekker alle ledd i måltidsbestillingene er det stor risiko for at noe blir feil eller går tapt på veien. I verste fall fyller hjemmetjenestepersonalet ut papirskjemaer eller skriver ned bestillinger på en post-it-lapp som deretter formidles til kjøkkenet, som forhåpentligvis kan tyde de raskt nedskrevne notatene. Dette er ikke en sikker prosess. At en matgjest serveres dagens fisk i stedet for dagens kjøtt, er kanskje ikke så alvorlig. Men hvis brukeren er allergisk, trenger energitett kost eller lett tygget mat og får feil leveranse – da kan det få store konsekvenser. 

Hemsida Halvbild Digital Meny

Med digitale måltidsbestillinger blir det lettere for både hjemmetjenesten og kjøkkenet å gjøre riktig. Riktig mat i magen gir mer fornøyde matgjester.

Riktig mat til riktig matgjest

Uten et digitalt verktøy som dekker alle ledd i måltidsbestillingene er det stor risiko for at noe blir feil eller går tapt på veien. I verste fall fyller hjemmetjenestepersonalet ut papirskjemaer eller skriver ned bestillinger på en post-it-lapp som deretter formidles til kjøkkenet, som forhåpentligvis kan tyde de raskt nedskrevne notatene. Dette er ikke en sikker prosess. At en matgjest serveres dagens fisk i stedet for dagens kjøtt, er kanskje ikke så alvorlig. Men hvis brukeren er allergisk, trenger energitett kost eller lett tygget mat og får feil leveranse – da kan det få store konsekvenser. Med digitale måltidsbestillinger blir det lettere for både hjemmetjenesten og kjøkkenet å gjøre riktig. Riktig mat i magen gir mer fornøyde matgjester.

Mat i magen, ikke søppelkassen!

Matproduksjon står for en stor del av verdens karbondioksidutslipp, og matsvinnet i vår del av verden er en stor synder i dette. I dag kastes omtrent en tredjedel av all mat som produseres i verden. Alle kan gjøre noe for å redusere matsvinnet i vårt samfunn.

Her hjelper digitale måltidsbestillinger i hjemmetjenesten på to måter. For det første kan de eldre selv være med og velge hva de vil spise. Medbestemmelse øker matgleden og sørger for at maten havner i magen i stedet for i søppelkassen! For det andre kan kjøkkenet unngå overproduksjon som oppstår når man gjetter hvor mange porsjoner som går med i løpet av en dag. Takket være digitale bestillinger og prognoser basert på data fra bestillingssystemet kan matsvinnet minimeres.

Skrevet av:
Jenny Gruvfält

Litt nyttig informasjon
Måltidets Kraft Huvudbild

Foodtech

Måltidets kraft: Nøkkelen til å møte utfordringene i et aldren...

Norges befolkning eldes raskt, og antallet eldre over 67 år forventes å øke fra 790 000 i 2017 til 1,28 millioner i 2040. Dette skaper et...

Hemsida Storbild Blogg Namsos Kommune1

Kampen mot underernæring er et lagspill i Namsos kommune

Underernæring er en av de største utfordringene i eldreomsorgen akkurat nå. Med en aldrende befolkning øker problemene stadig. I Namsos k...

Hemsida Storbild Blogg Steinkjer2 (2)

Måltidsplanlegging

Fra blyant og viskelær til heldigitalt

Steinkjer kommune startet en digitaliseringsreise i 2019, og i løpet av noen måneder ble en digital løsning for måltidsprosesser rullet u...