Måltidets kraft: Nøkkelen til å møte utfordringene i et aldrende Norge

Norges befolkning eldes raskt, og antallet eldre over 67 år forventes å øke fra 790 000 i 2017 til 1,28 millioner i 2040. Dette skaper et voksende behov for omsorgstjenester. Allerede nå trenger omtrent 12,6 % av dem mellom 67 og 79 år omsorg, og blant eldre over 90 år trenger nesten 90 % støtte.

Måltidets Kraft Huvudbild

Måltidenes rolle er sentral for å møte disse utfordringene. Mange eldre får ikke i seg nok næringsrik mat på grunn av ensomhet, helseproblemer eller fysiske vansker, noe som forverrer risikoen for underernæring og sykdommer. En rapport viser at underernæring koster samfunnet rundt 31,7 milliarder norske kroner årlig, noe som peker på betydelige muligheter for besparelser gjennom forebyggende tiltak.

Matens betydning innen eldreomsorgen er både omfattende og avgjørende

En næringsrik kost reduserer risikoen for underernæring, støtter mental helse og fremmer selvstendighet hos eldre ved å bidra til lengre tid i hjemmemiljøet, redusert medisinavhengighet og raskere tilfriskning.

Måltidenes rolle i å redusere underernæring

Underernæring er vanlig blant eldre og kan forverres av sykdom eller nedsatt appetitt. Gjennom skreddersydde ernæringsplaner og velsmakende mat kan eldreomsorgen effektivt forebygge dette. Måltidenes sosiale aspekt bidrar også til å redusere ensomhet og depresjon gjennom fellesskap og samhørighet ved matbordet.

Måltidets Kraft Liten

Hvordan måltider kan lette hjemmeboende

For mange eldre er muligheten til å bo hjemme avgjørende for livskvaliteten. Tjenester som matlevering og ernæringsrådgivning styrker de eldres evne til å opprettholde en sunn kost selvstendig. I tillegg kan et balansert kosthold redusere behovet for medisiner og fremme tilfriskning etter sykdom eller operasjon, noe som understreker matens omfattende betydning i eldreomsorgen.

Det er på tide å sikre at alle eldre borgere får den omsorgen og respekten de fortjener, selv de som ikke kan få plass på eldrehjem.

Litt nyttig informasjon
Region Sörmland

Måltidsplanlegging

Digitalisering gjør mat til den beste medisinen

I Region Sörmland har det skreddersydde måltidskonseptet Fleximat blitt en suksess. Konseptet er basert på en digitalisert modell der pas...

Hemsida Storbild Blogg Steinkjer2 (2)

Måltidsplanlegging

Fra blyant og viskelær til heldigitalt

Steinkjer kommune startet en digitaliseringsreise i 2019, og i løpet av noen måneder ble en digital løsning for måltidsprosesser rullet u...

Adam Brolund, Sigtuna Kommun

Slik tok Sigtuna kommune kontroll over matvarekostnadene

Måltidstjenesten i Sigtuna kommune i Sverige har lyktes i å redusere sine innkjøpskostnader til tross for skyhøye matvarepriser, men alli...