Kampen mot underernæring er et lagspill i Namsos kommune

Underernæring er en av de største utfordringene i eldreomsorgen akkurat nå. Med en aldrende befolkning øker problemene stadig. I Namsos kommune er samarbeid, opplæring og digitalisering de viktigste ingrediensene for å bekjempe underernæring blant de eldre.

Hemsida Storbild Blogg Namsos Kommune1

Bekjempelse av underernæring - en livsviktig oppgave

Med et økende antall eldre må kommunene jobbe forebyggende slik at eldre kan bo lengre hjemme. Med forebygging og riktig ernæringsbehandling vil Namsos kommune få riktig ernærte brukere og forebygge ytterligere helsesvikt. På den måten kan behovet for et høyere omsorgsnivå utsettes. Namsos kommune har etablert et fagnettverk som siden 2018 har jobbet med å styrke og kvalitetssikre ernæringsarbeidet i kommunen og implementere rutiner for systematisk ernæringsarbeid.

Wenche Elisabeth Arnø er leder for Avdeling ernæring og service i kommunen og leder arbeidet med å øke kvaliteten på kosthold og ernæring. Hun ser spesielt tre viktige ingredienser i kampen mot underernæring:

  • Gode prosedyrer og verktøy samt kompetanseheving til ansatte
  • Risikovurdering av alle brukere av helsetjenesten for å kunne følge opp og tilpasse måltidene til de eldres behov og velvære
  • Kontinuerlig oppfølging av ansatte i avdelinger som jobber med ernæring
Hemsida Halvbild Blogg Namsos1

"For å bekjempe underernæring må vi gi pleiepersonellet kompetanse på ernæringsarbeid. De må også få mulighet til å sette av tid til å både servere måltidet på en hyggelig måte og tid nok til å følge opp og dokumentere i de eldres ernæringsjournal," sier Wenche Elisabeth Arnø.

I Namsos kommune er kampen mot underernæring en prioritert sak, men det er fortsatt en vei å gå ifølge Wenche Elisabeth. Å få alt personale som håndterer måltider med på reisen er et ledelsesspørsmål som krever forankring på høyeste nivå.

Jobben videre

Hemsida Halvbild Blogg Namsos2

Ett av deres mål er å få kommunen til å innse verdien av å ansette en klinisk ernæringsfysiolog. Denne fagpersonen er autorisert helsepersonell med kompetanse til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringssvikt ved sykdom. Å ha en slik ressurs i kommunen ville være svært nyttig for å veilede og støtte pleiepersonell, matverter og kjøkkenpersonale. 

Videre arbeider Namsos kommune for å sikre at alle avdelinger har matverter med spisskompetanse på ernæring, noe som vil bidra til bedre ernæringsarbeid og håndtering av komplekse ernæringsutfordringer.

Namsos kommune planlegger også å fortsette å følge opp avdelingene med fokus på matsvinn og systematisk ernæringsarbeid.

Digitalisering gir gode resultater

Selv om underernæring blant de eldre fortsatt er en utfordring, finnes det gode eksempler på tiltak som har fungert bra. Sentralkjøkkenet i Namsos kommune bruker et digitalt system for måltidsplanlegging som er til stor hjelp for å tilpasse menyen til eldre som trenger ekstra næringsrik kost.

"Vårt digitale verktøy hjelper oss å automatisk beregne ernæringen i måltidene. Om vi ser at en rett ikke inneholder nok næring, så har vi mulighet til å enkelt justere oppskriften i systemet for å skape en variant som er mer næringsrik," sier Wenche Elisabeth Arnø.

Takket være det digitale måltidssystemet følger også all informasjon om matrettens innhold og ernæring automatisk med til etiketter som brukes ved levering av maten. På den måten blir det enklere for pleiepersonalet å servere maten og fordele porsjonene på riktig måte og til rett person.
Engasjementet hos kjøkkenpersonalet er stort. For eksempel har de utviklet en egen oppskrift på en hjemmelaget næringsdrikk som har blitt svært populær blant de eldre i kommunen. Fremfor alt er drikken et godt supplement for hjemmeboende som kan trenge et ekstra måltid for å få i seg de næringsstoffene de trenger gjennom dagen.

Digitaliseringen har også gitt gode resultater for redusert matsvinn. Varbeholdning er betraktelig redusert. Namsos kommune tar ut produksjonsbehov uke for uke og bestiller varer ut fra bestilte mengder. På den måten holdes lagrene nede på et minimumsnivå. I verktøyet finnes en funksjon for å kartlegge matsvinn både på kjøkkenet og på avdelingene. Bare ved å kartlegge matsvinnet, blir avdelinger mer bevisst hva de bestiller og hvordan de bruker råvarer. Namsos kommune har kartlagt avdelinger to ganger i løpet av et år, og vi ser at noen avdelinger klarer å halvere matsvinnet mellom første og andre gangs kartlegging. Det beviser at dette er et kontinuerlig arbeid, hvis ikke mister vi fokus. Det samme gjelder ernæringsarbeidet.

5 tips for å bekjempe underernæring blant eldre

Wenche Elisabeth Arnø har et stort engasjement for å bekjempe underernæring og feilernæring blant kommunens eldre innbyggere. Her er hennes viktigste tips for å lykkes:

  • Kartlegg pasientenes behov ved hjelp av risikovurdering for å oppdage risikoer og raskt sette inn tiltak i form av næringsrik mat og ekstra mellommåltider.
  • Tilpass rutinene for måltider ute på avdelingene slik at de fungerer for personalet og deres arbeidsmåter.
  • Forankre kampen mot underernæring hos ledere og politikere slik at det settes av nok ressurser til måltider og ernæringsoppfølging.
  • Sikre kompetanse om underernæring og feilernæring hos alle som håndterer måltidene og sørg for at maten blir en viktig del av omsorgen for de eldre.
  • Bruk et digitalt system for å planlegge og beregne næringsinnhold i matretter slik at kjøkkenpersonalet enkelt kan tilpasse menyer og skape næringsrik kost.
Hemsida Halvbild Blogg Namsos3

Tekst av
Jenny Gruvfält