Reduser din klimapåvirkning

Maten vi spiser står for en tredjedel av de globale utslippene. Ved å endre hva vi spiser, kan klimagasser reduseres. Vi må ta bevisste valg for å nå bærekraftsmålene i Agenda 2030.

Hållbarhet

Klimamodulen gjør det lettere for deg å gjøre klimasmarte valg i måltidsorganisasjonen din. Beregn, sammenlign og følg opp dine klimadata for å nå dine mål. Modulen er utviklet i samarbeid med RISE og NORSUS, som har produsert klimatall for ulike matvarer.

Måltidsorganisasjoner har store muligheter

Ved å jobbe aktivt, kontinuerlig følger opp og erstatter ingredienser i oppskriftene dine, kan du redusere klimapåvirkningen fra menyene dine med mer enn 20%.

Ved hjelp av klimamodulen kan du:

  • Sammenligne klimapåvirkning for ulike matvarer
  • Lett å endre matvarer i oppskrifter for å redusere C02e
  • Følge opp klimaeffekten av måltider
  • Ta frem informasjon og data for politikere, miljøstrategier og innkjøpere

Få riktig informasjon

Ved å følge opp klimapåvirkningen av mat gjennom Klimamodulen er det enkelt å produsere data for politikere, miljøstrateger og innkjøpere. Sett målbare klimamål i organisasjonen din for en periode, meny, oppskrift eller porsjon for å kunne redusere utslippene.

Ved hjelp av tydelig oppfølging og klimautregning vil det være lett å motivere til flere klimasmarte matvalg.

Vis menyens klimapåvirkning

Legg til informasjonen om klimadata til menyen eller oppskriften som et konkurransefortrinn eller for utdanningsformål for å engasjere dine spisesteder i arbeidet for en bedre planet.

Litt nyttig informasjon
Mäta Matsvinn

Bærekraft

Fem tips for måling av matsvinn

Ved å definere tydelige mål, gjennomføre målinger og sette opp en tiltaksplan kan dere redusere matsvinnet betydelig på kort tid. Her får...

Hemsida Følg Opp Resultatene Av Matsvinnet

Bærekraft

Følg opp resultatene av matsvinnet ditt og ta frem forbedringer

Har du målt matsvinn over en periode i din kommune eller region og registrert data over perioden? Nå er det på tide å følge opp resultate...

Sös Bricka

Måltidsplanlegging

Nytt måltidskonsept på SÖS har ført til redusert matsvinn og m...

Med et nytt og fleksibelt måltidskonsept har Södersjukhuset i Sverige redusert matsvinn med 70 % og drastisk redusert sine ulike spesiald...