Hållbarhet

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna är i regel lokala och regionala. Kommuner och regioner har ett stort ansvar på sig att omsätta de globala åtagandena i praktiken.

Hållbarhet

För att sätta åtaganden i handling är ett aktivt arbete med att minska klimatpåverkan av menyerna och minimera matsvinnet de åtgärdermåltidsorganisationer direkt kan arbeta med för att snabbt nå målen. Genom att digitaliserahela måltidsprocessen kan Matilda FoodTechs plattform hjälpa er att nå era hållbarhetsmål.

Mätbara mål

För att kunna nå hållbarhetsmålen krävs en tydligmålsättning och uppföljning. Formulera era klimatmål i er måltidspolicy eller i klimatstrategi. För att kunna formulera ett mål krävs det först att ha koll på nuläget.

Vad slängs det i genomsnitt per enhet? Var uppstår mest matsvinn? Vilka maträtter slängs mest? Vilka rätter har högst respektive lägst klimatpåverkan? Vilka livsmedel har högst klimatpåverkan och bör dessa bytas mot mer klimatsmarta alternativ?

När er organisation har full kontroll på nuläget kan nya mätbara, tidsatta och uppföljningsbara mål formuleras. Följ sedan uppregelbundet och utvärdera utfallet.

Minskat matsvinn

Kostnaden bara för tallrikssvinnet i svenska skolor uppskattats till 1.1 miljoner per dag (Livsmedelsverket). Siffrorna visar att matsvinnet är högre i äldreomsorg och sjukhus men det saknas tillräckligt med data.

För att kunna minimera matsvinnet måste det först i synliggöras för att kunna ta fram förbättringsåtgärder. När det finns konkretdata på matsvinnet under alla olika moment i mathanteringen kan rapporter för analys och förbättringsåtgärder tas fram. På så sätt kan förbättringsåtgärder tas fram där det finns problem för att kunna minska svinnet och kostnaderna.

Arbeta med matsvinnet i hela värdekedjan från menyplanering, beställning och tillagning till servering och slutligen att ta hand om de rester som kan återanvändas. Genom ett aktivt arbete kan matsvinnet minskas med över 50%. Det bidrar även till stora ekonomiska besparingar där pengarna kan läggas på bättre saker än att slängas i soporna.

Minskad klimatpåverkan

De tre största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige är transporterna, industrin, och jordbruket. Genom att ändra våra matvanor kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser. Det krävs att vi gör medvetna val för att vi ska nå upp till hållbarhetsmålen som deklarerats av FN i Agenda 2030.

Genom att klimatberäkna alla recept är det enkelt att se hur stor klimatpåverkan era menyer och matsedlar har. Se var bovarna finns och jämför olika livsmedel och välj klimatsmarta alternativ beroende på hur och var råvarorna är odlade. Minska sedan klimatpåverkan ytterligare genom att ersätta livsmedel, som att byta en del av köttfärsen bytas mot bönor. Med enkla justeringar är det möjligt att minska klimatpåverkan med över 20%, klimatsmart mat har även visat sig kosta mindre och ge bättre näringsvärden. Klimatdatan i Matilda Foodtechs plattform baseras på RISE databas.

Kommunicera ert resultat

Genom att följa upp klimatpåverkan av maten och matsvinnet är det enkelt att ta fram underlag till politiker, miljöstrateger och upphandlare. Informationen är även viktigt i utbildningssyfte för att engagera era anställda och matgäster i arbetet för en hållbar utveckling.

Lite matnyttig information
Hårda Klappar Dec22

Inspiration

Hårda klappar med god eftersmak

Julen står för dörren men alla klapparna är inte kirrade. Vilken tur att vi på Matilda Foodtech har listat den bästa måltidslitteraturen...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Trendspaning 2022

Inspiration

Trendspaning 2022

Vad kommer ligga i fokus för 2022 för offentlig sektor och restauranger? Vi på Matilda FoodTech har trendspanat. Hållbarhet är fortsatt i...