Våre løsninger

Innkjøp & oppfølging

For effektivt og oversiktlig matinnkjøp samt oppfølging av det. Samle all innkjøpsstatistikk av matvarer og få en totaloversikt som letter arbeidet.

Måltidsplanlegging

Sørg for at måltidene som serveres har riktig ernæringsmessig innhold, holder et budsjett, er trygt levert til riktig mottaker samtidig som at klimapåvirkningen av måltidet holdes innenfor valgte grenser.

IK-mat & risikoanalyse

For å kunne servere trygg mat, kreves det riktige verktøy som gjør det enkelt å dokumentere, følge opp og rapportere at de stilte kravene er oppfylt.

Miljø og økonomi. Hvor store besparelser kan dere oppnå?